İnançlılar İçin Düşündürücü Sorular

Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?
Yok eğer hür irademiz varsa, niye bazı şeyleri seçtiğimizde cehenneme atılıyoruz?

Kader ve Özgürlük 

 • Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?
 • Yok eğer hür irademiz varsa, niye bazı şeyleri seçtiğimizde cehenneme atılıyoruz?
 • Biz seçimlerimizde özgürüz, kader sadece Tanrı'nın bizim seçimlerimizi önceden bilip takdir etmesidir diyerek bu işin içinden çıkmaya kalkmayın. İnsan verdiği kararları çevresindeki koşullara ve faktörlere göre verir. Bu koşullar ve faktörler ise Tanrı'nın kontrolü altında, hatta onun sebep olduğu şeyler olduğundan, Tanrı eğer denilen vasıflara sahipse, insan gerçekten özgür olamaz. Durum bu olmasa ve Tanrı insanı gerçekten özgür kılabilecek (ve kılmış) olsa, yani insanın kararları konusunda Tanrı'nın hiçbir kontrolü olmasa, o zaman da bu durum Tanrı'nın özgürlüğünü kısıtlar. İnsanın özgürlüğü ve iradesi Tanrı'nın mutlak iradesiyle çelişir. İnsan gerçekten seçimlerinde özgürse ve Tanrı'nın bunda hiçbir rolü yoksa, fonksiyonu sadece bunları baştan bilmekten ibaretse, bu Tanrı'nın gücüne sınır koyar. Tanrı her şeye kadir olduğuna göre, bizim seçimlerimiz de onun onayı ve bilgisi dahilindedir. Hatta çevremizdeki her şeyi o yarattığından, seçimlerimiz de dolaylı olarak onun sebep olduğu şeylerdir. Dolayısıyla, hem Tanrı hem de insan bir arada özgür olamaz. Cüz-i irade ve külli irade ayrımı da bu işi çözmeye yetmez. Bu çelişki dinlerin doğasında vardır ve din adamları bunun içinden ağızlarıyla kuş tutsalar çıkamazlar. Kendilerine sorun, alacağınız hiçbir cevap sizi tatmin etmeyecektir. İslam ve kader konusunda, sitemizde yer alan şu yazıyı da okuyabilirsiniz: Kader, İmtihan ve Özgür İrade Çıkmazı
 • Seçme yeteneğimiz var, fakat bazı şeyleri seçmememiz isteniyorsa bu yeteneğin ne kadar anlamı var? 
 • Tanrının gerçekten varolduğunu farz edelim. Benim niye ona tapınma zorunluluğum var? Eğer benim herhangi birine, bu biri benden çok daha güçlü bile olsa, tapınmayı reddetme yeteneğim varsa (eğer bunu seçebiliyorsam, böyle bir yeteneğim var demektir), o zaman bu yeteneği kullanmaktan dolayı neden ceza görmem gerekiyor? Eğer itaat istiyorsa, neden itaat etmeme yeteneğini de veriyor insana? Yok eğer başka türlüsünden zevk alamıyorsa, o zaman "Peki bu Tanrı sadist midir?" sorusu gündeme gelir. 
 • Tanrı her şeyi biliyorsa (geçmiş, gelecek, vs.), o zaman geçmiş de, gelecek de daha yaratılış anında belli demektir. Belli olan bir şeyi değiştirmek için, kitap, peygamber, vs göndermenin mantığı ne o zaman? 
 • Jean Paul Sartre’a göre, Tanrı varsa bile ona savaş açıp yok etmeye çalışmalıyız, çünkü o bizim özgürlüğümüze engeldir. Tanrı varsa bile, eğer iddia edildiği gibi adilse, hür irade verdiği ve istediğini seçme yeteneğiyle donattığı kullarından, bu yeteneği kullanma hakkını esirgememelidir. O zaman kendisi iyi niyetli ve adil olmaz. Gaddar, despot ve adaletsiz olur. 

Adalet 

 • Farz edelim ki bilimkurgu filmlerindeki o akıllı robotları yapacak kadar gelişti teknolojimiz. Ve bu yaptığımız robotlar hem kendi varlıklarının bilincinde, hem de hür seçimlerini yapabilecek varlıklar. Bu durumda, biz onlardan, bize köle gibi itaat etmelerini bekleyebilir miyiz? Buna hakkımız var mıdır? Bunu yaparsak, bu durumun hür insanları köle edinmekten ne farkı vardır? Bu bizi, gaddar, acımasız, despot ve adaletsiz yapmaz mı?
 • Yapay zeka programları üzerine çalışan bir bilgisayar programcısını düşünün. Bir program hazırlıyor, test ediyor ve programın istediği kadar zeki davranmadığını görüyor. Bu durumda programcı kimi suçlamalıdır? Yazdığı programı mı, yoksa kendisini mi? 
 • Kuran'da neden devamlı kölelerden bahsedilmektedir? (Kölelerinize iyi davranın,vs. benzeri telkinlere kuranda bolca rastlamak mümkündür). Yani kuran köleliği doğal karşılar, hatta tasvip eder görünümdedir. İnançlılar bu durumla nasıl yüzleşmektedir?
 • Kurana göre Tanrı bazılarının kalplerini mühürlemiş, onlardan imanı esirgemiştir. (Biz ateistler o kişilerdeniz belli ki). Peki bu durumda Tanrı bize haksızlık yapmış olmuyor mu? Bizim ne suçumuz vardır? Bu Tanrı'nın adil sıfatıyla çelişmiyor mu? 
 • Peki ya ömrü boyunca islamla tanışmamış kişilerin ne sucu vardır? Afrika’nın ilkel bir kabilesinde doğmuş birinden Tanrı nasıl kendisine iman bekler? 
 • Tanrı’nın bizi hem sevdiği söylenir, hem de hayatın bir imtihan olduğu ve eğer bu imtihandan kalırsak, bunun cezasının olduğu söylenir. Yani Tanrı bizi zorla böyle tuhaf bir imtihana sokmuştur. Ve hem hadislerde hem de kutsal kitaplarda cehennemde cennettekinden çok daha fazla insan olacağı söylenir. Bu insanın sevdiği birilerine yapacağı türden bir şey midir? 
 • Tanrı'nın kadınlara ne garezi vardır? Neden gerekirse dövülebileceklerini söylemiştir (Nisa suresi, 34. Ayet)? Neden onlar "Aklen ve dinen eksik yaratıklardır" (Hadis, kaynak: Buhari). Neden şahitlikleri erkeğin yarısı değerindedir? 
 • Bizim Müslüman ülkeler, Tanrı katındaki en son ve en hak dine sahipse, neden dünya üzerinde tüm Müslüman ülkeler sürünmektedir? Neden gavur Hristiyanlar ve Yahudiler dünyayı yönetmektedir? 
 • Tanrı, eğer varsa, hem varlığının tüm kanıtlarını bizden gizleyip, hem de bizlerden kendisine inanmamızı beklerken ne yaptığını zannetmektedir? Kendisi saklambaç oynayan bir çocuk mudur? 


Uzaylılar

 • Eğer evrende yaşayan bizden başka pek çok uygarlık varsa (ki modern bilime göre bu kuvvetle muhtemeldir), o zaman bu uygarlıkların bir kısmı bizden geriyse bile, bir kısmı da kesinlikle çok daha ileridir. Fakat kurana göre Tanrı insanı kainatta kendisinden sonra en değerli varlık tayin etmiştir. Meleklerin ve cinlerin bile üstüne koymuştur. Peki bizden kat kat zeki ve becerikli, uygarlıkta bizden trilyonlarca yıl ileri uzaylılar varken, Tanrı bu şerefi niye bize layık görmüştür? 
 • Neden kutsal kitaplarda bu uygarlıklardan bize hiç bahsetmemiştir? 
 • Tanrı Adem ve Havva'yı yaratıp cennetten kovmuşken, uzaylılar nasıl olup da cennetten kovulmuşlardır? (Eğer kovuldularsa). Ya hepsi yaratılıp yaratılıp cennetten kovulmuş olmalı, ya da sadece insan cennetten kovulmuş, diğerleri kendi gezegenlerinde yaratılmış olmalı. Eğer bu ikincisi doğruysa, o zaman yine insan bunların tümünden daha ayrıcalıklı oluyor demektir. (İnsanı önce cennette yarattığına göre). 
 • Acaba Tanrı uzaylılara da peygamberler ve kitaplar göndermiş midir? Onları da mı cehenneme atacaktır? Bizlere huri kızları ve şaraptan nehirler vaat ederken, acaba uzaylılara ne vaat etmiştir? 


Doğa ve Evrim

 • Tanrı her şeyi bir sebep için yarattıysa ve her canlının yeryüzünde bir fonksiyonu varsa, neden 60 milyon yıl önce tüm dinozorları ve o zaman yeryüzünde yaşayan canlıların %95’ini ortadan kaldırmıştır? Neden devamlı pek çok canlı türünün soyu tükenmektedir? 
 • İnsan bugünkü şekliyle yaratıldıysa, bilim adamları kazı bölgelerinde neden iskelet yapısı günümüz insanına uymayan (daha bir maymuna benzeyen) fakat yanı başında taştan delici ve kesici aletler bulunan iskelet örnekleri bulmaktadır? (Bunların yüzlerce örneği var). 
 • İnsanlar Ademle Havva'dan türediyse, ve evrim, dolayısıyla da bununla bağlantılı olarak "çevre koşullarına bağlı modifikasyon" diye bir şey yoksa, neden dünyanın dört bir yanındaki insanların vücut özellikleri, deri renkleri vs. farklıdır? 
 • Canlı türleri yaşadıkları ortamlar içinde ve son halleriyle yaratıldılarsa, neden bilimde evrim denen bir prensibe inanılıyor ve neden bu teorinin yığınla kanıtı vardır? Neden bütün saygın bilim adamları bu teorinin doğruluğuna inanırlar? Ve neden televizyonda yayınlanan bütün doğa belgesellerinde evrim teorisine doğrudan veya dolaylı atıflar yapılmaktadır? 
 • Ayrıca, Nuh Tufanı ve Yaratılışçılara Evrimle İlgili Sorular yazılarını okuyunuz. 


Mantıksal sorunlar ve paradokslar

 • Tanrı'nın kendi kendini yok etmeye gücü yeter mi? 
 • Tanrı'nın ikinci bir Tanrı'yı yaratmaya gücü yeter mi? 
 • Tanrı'nın birden fazla olmaya gücü yeter mi? 
 • Tanrı'nın kaldıramayacağı bir taşı yaratmaya gücü yeter mi? 
 • Tanrı'nın gücü yetmeyecek bir şeyi yaratmaya gücü yeter mi? 
 • Tanrı her şeye kadir olmamaya da kadir midir? 
 • Tanrı, herhangi bir sıfatına (Tanrı'nın 99 ismi olan esma-ül hüsna’da geçen tüm isimleri birer sıfatına karşılık olduğuna göre) aykırı şekilde davranabilir mi? Davranabilirse, ve davranırsa, o zaman bu sıfatı nasıl hak eder? 
 • Tanrı mantık ilkelerinin üzerinde midir? Aynı anda hem doğru olan hem de yanlış olan bir şey yaratabilir mi örneğin? Ya da daire şeklinde bir kare? 
 • Tanrı evreni yaratmadan önce neredeydi? Ne yapıyordu? 
 • Tanrı geleceği hem bilir, hem de değiştirebilir mi? (Değiştirirse eski bilgisi yanlış olur). 
 • Tanrı düşünebilir mi? (Düşünme geleceğe ve geçmişe dairdir. Tanrı geleceği ve geçmişi bildiği için düşünememelidir. Düşünmeye kalktığında kendini yalanlar. Bu yüzden Tanrı gelecek de kurgulayamaz. Kurgularsa geleceği bilmiyordur). İlgili Yazılar: İnançlılar İçin Düşündürücü Sorular 2


www.ateizm.org

Yorum Gönderme

258 Yorumlar

 1. islamiyeti ve Allahı akılsız aklınıza sığdıramıyorsunuz.cok soru sormussunuz kendınızce ve hepsınınde cevabı var. diyelımkı cevapladık ee sonra sız ınanacakmısınızz. demek sonuc siz kalplerınızın muhurlenmemesı ıcın bence Allaha dua etmeye baslayın ılk once ıcınızdekı mantıksızlıgı ve paradoksları atın. size tek bir delil söylüyporum."Biriğne ustasız olmaz bir köy muhtarsız olmaz bir harf katipsiz olmaz nasıl olur bu evren bir ustasız olsun " artı hadi siz Allahın olmadıgını ı veya sorularınızla mantıksız oldugunu söluyorsunuz ben de tam tersini iddia ediyorum . siz Allahı n yok oldugunu idia ediyorsanız ispat edin olmadıgınııı her yeri arayın yok yok deyin ama her yeriii sonra iddia edinn paradoks manyakları...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Birşeyin yokluğu değil, varlığı ispat edilmelidir. Varlığın ispatı yoktur.

   Sil
  2. Edebi metinler zamanla dine dönüşebiliyor, çok basit bir örnek vermek gerekirse Sümerlilerdeki gılgamış destanını gündeme getirebiliriz. İnsanlar pamuk prensese ya da rapunzel'e de tapıyor olabilirdi, ama olaylar tarih sırası olarak o şekilde gelişmemiş.

   Sil
  3. Bizim aklımız O'nun zatını ve sıfatını tam manası ile anlamaktan acizdir.Biz onun ancak varlığını bilebiliriz.Bütün sahip olduğumuz duyular ve düşünme gibi kabiliyetlerimiz Allah'ındır.O bizde ruhundan bir parça üflemiştir.Zaten sadece küçük bir kısmı olduğu için O'nu tam tanımlayamayız ne zatını ne de sıfatını...

   Sil
  4. E MADEM AKLIMIZ ONU ANLAMAKTAN ACİZSE O AKLI ALLAH VERMEDİMİ? . BİLEREK EKSİK VERMİŞTİRKİ HEP ONU MERAK EDELİMDİYE....

   Sil
  5. Hiç görmediğin, delil olarak saydığın şeylerin bilimsel olarak yalanlandığı, muhtemelen de hiç olmayan bir varlığı nasılda savunuyorsun aslında durup 1 dk düşünmelisin ihtiyacın olan şey bu

   Sil
  6. Hiç görmediğin, delil olarak saydığın şeylerin bilimsel olarak yalanlandığı, muhtemelen de hiç olmayan bir varlığı nasılda savunuyorsun aslında durup 1 dk düşünmelisin ihtiyacın olan şey bu

   Sil
  7. Bir tezi savunmak istiyorsanız,önce anti-tezi arştırmalısınız.ancak görüyorum ki İslam Tarihi ve Kur-an Tefsiri(açıklaması) ile ilgili hiçbir bilginiz yok.Einstein bile sizi kapak etmiş daha ne diyem.

   Sil
  8. Bir ateist olarak şunu söyleyebilirim ki, herkesin inancı kendine. İnsanlar kendilerini güçlü hissetmek için bir şeylere inanmaya şartlamışlar. Ama biz ateistler buna gerek duymuyoruz. Lütfen herkesin görüşüne, inancına saygı duyalım.

   Sil
  9. Allah'ın olmadığını ispat edemiyoruz çünkü bütün evreni aramadık tamam mı ? Buraya kadar sorun yok. Şimdi git bana yağmur perisinin olmadığını kanıtla. Ağaç adamların olmadığını kanıtla. Tek gözlü uçan varlıkların olmadığını kanıtla. Hadi göreyim seni. Bak kardeşim kısacası bir şeyin olmadığını ispat etmek için kanıta gerek yoktur. Sen Allah var diyorsan kanıt getireceksin. Her şeyin bir yaratıcısı varsa Evreni de Allah yaratmıştır diyorsun değil mi ? Bak burada atladığın noktayı bilmiyorsun. Öncelikle evrenin sonsuz olup olmadığını bilmiyoruz. Açık mı kapalı mı onu da bilmiyoruz ? Bing bang'den önce ne vardı ? Onuda bilmiyoruz. Yani biz bilmiyoruz ama siz o kadar dinin arasından kendi dininizin gerçek olduğuna eminsiniz. Ayrıca evren o kadar büyük ki bir sürü tez hipotez teori var. Akıl ve mantık evren konusunda boşta çalışır. Evren hakkında bilgin var mı ? YOK! Ama verdiğin tüm örnekleri biliyorsun! Şimdi düşün. sorgula.

   Sil
 2. evet islamiyete ve allaha aklımız yetmiyor kendi içinde tutarlı ve mantıklı deil çünkü...çelişkilerle mucizelerle batıl inançlarla dolu...neden allaha dua edelim bize ödül versin diye mi? ya da daha az ceza versin diye mi? sadist bir tanrıdan bu beklenirdi sanırım...verdiğin cevaplar tipik müslüman cevapları yazık senide kandırmışlar çokta güzel örnek vermişsin usta katip olayı inanmaya başladım şimdi :D ne kadar somut ikna edici örnek bunlar...
  bizde salak deiliz cennette göğsü yeni tomurcuklaşmış 15 lik çıtırlarla şarap içmek varken neden cehennemde yanalım di mi ama
  belki paradoks manyaklarıyız ama aklımı kullanmak yerine başkasının söylediği birşeyi tartışmadan kabul etmek insanı manyak deilde akıllı mı yapar?
  yinede akıllılık ediyorsun aslında hani varsa allah ilk sıradasın sen böyle devam et zaten senden ateist olmaz :D

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Kur'an-ı Kerim islamı temsil eder ve İslam dininde; Batıl inanç, hurafeler ve putperestlik yoktur.. Uydurma hadisler ve rivayetler; Ne Allah'ı, ne Kur'an-ı, nede İslamı, asla temsil etmez. İki çeşit kader vardır; biri mutlak kader; Nerde, ne zaman, hangi Anne ve Babadan doğacağın ve nerde ne zaman öleceğin. Diğeride kendi geleceğini kendin tayin edeceğin kaderdir; Allah gereken her şeyi vermiş, en başta akıl vermiş kullanasın diye. Önünde, iyi veya kötü nedir bilmenle seçimi kendin yaparsın. Allah; Uzaktan kumandalı yaratmamış insanı(Akıl ile seçimi insana bırakmış. Ne ekersen onu biçersin)Saygılarımla...

   Sil
  2. örümcek adamın kitabının olması örümcek adamın varlığını kanıtlar mı

   Sil
  3. allah bana sordumu seni yaratıyorum diye sana acı cektırecegım senı mutlu edecegım dıye.çevremde dogustan o kadar cok yurume engellı gorme engellı ve bircok yonden engelli insanlar varki onları oyle yaratmasının sebebı ne? bızler halımıze sukredelım mı dıye? yazık gercekten cok yazık.onların yasamaya hakkı yok yurumeye gormeye konusmaya v.s...haaa cevabınız vardır hıc bılmedıgınız gormedıgınız cennetınız var dımı orda yuruyecekler konusacaklar ve gorecekler dımı...nasıl olsa kanıtlanabılır yada kanıtlanamaz bırcok cevabınız var genelde kanıtlanamaz yanıtlarınız var ama.acı ve mutluluk yanı zıt kavramları anlamak ıcın mı yoksa onların bu durumu.şimdi durmayın gıdın dua edın halınıze ve mutlu olun acıyı anlamak ıcınde onları gorun ve ecı cekın..gerısını dusunbmeyın allahınız dusunmustur...

   Sil
  4. ateizm tüm dinleri ve tanrıları yok saymaksa eğer, dinin kullanılarak yandaş çekme veya çeşitli girişimlerde bulunmaya tepkiyse eğer, dinin sadece insanları kullanmak için var olduğunu hatta insan saçmalığı olduğunu düşünmekse eğer, ateist felsefe tüm bunlara karşı çıkarken ve tüm amacının insanlığa bunları anlatmak olduğunu savunurken neden yandaş toplamaya çalışıyor biride bize bunu anlatsın. ya da neden hristiyanlıkla musevilikler budizmle yada ismini bile bilmediğimiz dinlerle değilde özellikle islam yada Kuran üzerinden tüm oyunlarını oynuyor. Evet burası Türkiye ve nüfusun çoğu müslüman. ama müslümanlar diğer dinlerin varlığınada inanıyor yalnızca diğer dinler için yapılan açıklamalar inançlıları kızdırmaz haksızmıyım. ve evet siz! sizde bu oyunun parçasısınız! bunların hepsi siyasi birer oyun. başkaldırı. Eğer çoğunluk siz olsaydınız çok daha farklı kurgular içine girer çok daha acı oyunlar oynardınız!

   Sil
  5. onları engelli yaratmasının sebebi onları imtihan ettirmek ve senin gibilerin ondan ders almasını sağlamaktır . Allah niye seni engelli olarak dünyaya getirmedi.ÇÜNKÜ ALLAH SENİN İRADENİN BU ŞEKİLDE BOZUK OLDUĞUNU BİLİYORDU SENİ HANGİ TÜRLÜDE YARATSAYDI SEN BÖYLE OLACAKTIN SENİ İMTİHAN ETMEYE BİLE GEREK YOKTUR İYİ Kİ SİZLER VARSINIZ SİZ OLMASAYDINIZ ALLAHA İNANMADIĞIMIZ TAKDİR DE HALİMİZİN NE OLACAĞINI ANLAMAZDIK...BİZE SUNDUĞU NİMETLERİN DEĞERİNİ DE YANİ SENİN BU DURUMDA OLMAN BENİ HİDAYETE ERDİRMEK İÇİN BİR YOLDUR ... NİÇİN BEN Mİ DİYE SORUYORSAN CEVABINI ARKADAŞIN ŞEYTANA SOR O SANA ÖZELLİKLE ÖLÜRKEN ÇOK GÜZEL ANLATACAKTIR (ALLAHU EKBER)

   Sil
  6. birincisi ateistler şeytana tapmaz ve inanmaz o gene sizin mantığınız eğer insanın hayatının doğumuyla ölümünü belirlediyse sadece diyelim ki sokakta araba çarpıp yada üstüne ağır bir cisim düşüp ölecek biri hadi olacak yerde olmazsa ??sizin ya tutarsa mantığınızla cennet vaad edildiği için insan gibi davranıyorsanız -inandığınız allah-sizi bizden daha kötü yapacaktır senin durumuna göre tartışmaya girmek için önce kendini tanıman gerekir sen daha ne olduğunu bilmediğin görmediğin bir şeye inanıyorsunuz hani allah dua edince kabul ederdi müslüman olup sürekli dua eden namaz kılan ramazanda oruç tutanların niye önemli bir kısmı buna rağmen sürünüyor papada zamanında haçlı seferlerine katılana cennetten yer vaad etmişti,ben ateist değil agnostiğim bunuda bil

   Sil
 3. okadar çok soru sorup o soruların içinde kayboluyosunuz ki sonuçta aslında inanan insanlara söylediğiniz kolaya kaçma yöntemini kendiniz yapıp inkarı seçiyosunuz.bir sitede gezinirken gördüm bu bloğu.aslında burada sorulan soruların büyük çoğunluğuna cevap verilmiş orda.ama sanırım işte kalbin kararıp mühürlenmesi böyle birşey.yani istediğiniz kadar cevap verilsin boş boş boş.aslında sizler de herşeyin farkındasınız.inkar ediyosunuz ama aslında buna kendiniz de inanmıyosunuz sadece işinize geldiği gibi davranıyosunuz.yine de kimin ne olacağı bilinmez.ALLAH bizim imanımızı her daim korusun sizlere de nasip etsin...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. insanın işine gelen inanmak aslında hesap yaparak inanmayı seçmek eminim milyonlarca müslüman ya cehennem varsa diye düşünerek inanıyor eğer ateistler işlerine geldiği gibi davranıyor olsa ucunda cehennem gibi olağan üstü kötü biryere gitme ihtimali varken inanmamayı seçer miydi?

   Sil
 4. 1-Yokluk Allahın yaratmadığı bölümdür Allah ne varlığa ne yokluğa sığmaz.
  2-Allah yaratıcıdır ikinci bir yaratıcı yaratabilir yaratmıştır da yarattığı her varlığa belli oranda bir yaratma gücü vermiştir. Dişinin doğurması,arının bal yapması bile bir yaratıcılıktır. Dilerse kendi gibi canlı varlık yaratabilen öldürebilen bir varlık yaratabilir ancak sonuçta bu da bir yaratık olacaktır ve yaratanına muhtaç olacaktır.
  3-Allah birden fazla olmaya muhtaç değildir zaten tüm varlığa zerreden kürreye hakimdir, bütün yarattıklarının her halini görür duyar ve bilir tek olması onu acze düşürmez.
  4-Allah her şeye kadirdir kudretinin sonu yoktur kaldıramazlık yapamazlık gibi hiç bir aciz sıfatı yoktur "ol" demesi ile olan taş "kalk" demesi ile kalkıverir herhangi bir çaba sarf etmez dilemesi kafidir.
  5-Gücü yetmemek gücün sınırını akla getirir sınırsız güç sahibinin güç yetirememesi saçmalıktır herhangi bir şeye güç yetiremezlik Allahtan uzak bir durumdur.
  6-Her şeye kadir olamamaya kadirmidir? Bir şey olmaya ya da olmamaya ihtiyaç duymaz sıfatları onun bizatihi kendidir abesle iştigal etmez
  7-Allahın isimleri sıfatları 99 dan çoktur 99 bize bildirdiği bazı isimleridir. Bu isimler de zaten bir zıtlık mevcuttur örneğin "yaşatır-öldürür" "genişletir-daraltır" "bağışlar-kahreder" yaşatıcı ismine aykırı olarak varlığa ölüm verir bağışlayıcı ismine aykırı olarak cezalandırır bu isim ve sıfatları kullanabilmesi nedeni ile bu isimler sıfatlar onu temsil eder.
  8-Allah yeryüzünde her şeyi bir ölçü dahilinde yaratmıştır 2+2=4 tür dileseydi bu 5 olurdu ozaman 4 olabilirmiydi derdik. Eğri şeklinde bir daire kare şeklinde bir üçgen daha nicelerini yaratabilirdi fakat bu bizim hayatımızı zorlardı bu kurallar ile insanlar yeryüzünde bir hayat sürerler.
  9-Allah ezel ve ebeddir zaman onun yarattığı bir mahluktur Allah yarattığına değil yarattığı ona tabidir. Yaratmadan önce ve sonra hali durumu değişmez halden durumdan uzaktır bir hale duruma ihtiyaç duymaz. Yere mekana sığmaz.
  10-Allah geleceği bilir ve dilediklerini değiştirir her kurşun sıkılanın her damdan düşenin her kazaya karışanın ölmemesi Allahın değiştirmesidir Allahın yeryüzünde olan bitene seyirci kaldığı düşünülemez dilediğini dilediği anda değiştirir geleceğe ilişkin bilgisin de yanılmaz değiştirmezse ne olacağını değiştirirse ne olacağını bilir.
  11-Düşünmek sınırlı bir aklı daha verimle çalışmaya zorlamaktır güç bir durumu anlamaya bir güçlük karşısında nasıl üstesinden gelinebilceğini tasarlamaktır. Allah için düşünmeye ihtiyaç gösteren bir akıl söz konusu değildir. İlmi kudreti sonsuz ve sınırsızdır yine herhangi bir güçlükle bir problemle karşılaşmak gibi acziyetten uzaktır. Düşünmek insanlara verilmiş bir vasıftır hayvanlar iç güdüleri ile hareket eder bitkilerin de böyle bir vasfı yoktur. İnsanların ihtiyaç duyduğu sıfatlarla Allahı tanımlamaya çalışmak işte saçma sapan bir tartışmadan öteye gitmez.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. AĞZINA SAĞLIK HOCAM HELAL OLSUN

   Sil
  2. Şahzen Ben Ateist Olsaydım(HAŞA)Bu Cevaplar Karşısında Diyecek sözüm Kalmazdı (Ağzınıza Sağlık)

   Sil
  3. bakın bilmediğiniz şeyler hakkında atıp tutmayın burdaki ateist kardeşlerimizin akıllarını bulandırmayın yaratmak Allah'a mahsustur ve Allah hiçbir şeye yaratma gücü vermemiştir şirke girer (arı dahi olsa) arının bal yapması arının yaratması deildir yani Allah arıya balı yaratma gücü vermemiştir O balı da yaratan Allah'tır.Arı sadece bir aracı.

   Sil
  4. Hem cahil hemde sabit fikirli bir insanla tartışmayın, konuşmayın.

   Sil
 5. Kimse içindeki mantıksızlığı atmak zorunda değildir Kuran da diyor düşünün diye sorgulayın diye beynini kullanmazsan pislik yağdırırım diyor. Ayrıca onlara sövmeyin yoksa onlar da size söver diye. Şimdi sorularına cevap vereyim,


  Kader çizili falan değil sadece Tanrı senin ne yapacağını biliyor tahmin ediyor. Kader şudur aslında başına gelecekler. Örneğin sen mutsuz bir gün geçireceksin Tanrı bunu belirliyor. Ardından mutsuzken senden iyilik isteyen bir adamı reddedecek misin? Reddediyorsan reddilen adam yardımsız da işini yapmaya çalışacakmı yoksa pes mi edecek? Pes ettikten sonra ondan işini isteyen adam ona kızacak mı ya da anlayışlı mı olacak? Her şey zincirle birbirine bağlıdır. Kader budur.

  Hür iraden var ama bebekleri öldürüyorsan insanlara kötülük ediyorsan insanların hakkını yiyorsan Tanrı sana, senin hakkındı seçmek haklısın o yüzden buyur cennete derse o öldürülen bebek haksızlığa uğramaz mı?

  Senden seçmemeni istenen şeylere bak? Alkol misal insan ister fakat yasaktır alkolü tercih edersin. Şöyle diyor Kuran'da yararı da vardır zararıda zararı daha çoktur diyor. Uyarı sağlığın için içme diyor ama sağolsun "bilginler" içenin kafasında taş kırmayı uygun görüyor. Ardından hırsızlığı seçme diyor seçersen daha mı iyi olursun? Veya domuz İslamda ve Yahudilikte yasaktır çünkü onların geldiği sıcak iklimde domuzlar çürür leş olur sağlıklı yaşayamaz yersen zehirlenirsin.

  Biri sana iyilik yapsa örneğin su verir misin derse su versen teşekkür etmez misin? Etmezse biri sana bozulur musun? Tanrı evreni yarattı sana can verdi durumun iyi mutlusun elin ayağın tutuyor bir teşekkürler demen gerekmez mi?

  Belirli bir şeyi değiştirmeye çalışmıyor düşünün yaratıldınız ve cehennemdesiniz yanıyorsunuz. Sorgulamaz mısınız? Bana hep yaşıyormuş gibi değil de şu anda izliyormuşuz gibi gelir zaten.

  Yeteneğini kullanmayana aklını kullanmayana cahil kalana pislik yağdırırım diyor Tanrı seni nasıl kısıtlıyor acaba?

  Devam edeceğim inşallah. İyi günler iyi eğlenceler teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 6. SÜPERRRR ELİNE SAĞLIK DOSTUM!! BU SORULARI CEVAPLAYIN MÜSLÜMAN OLACAM!!! ÖYLE DEMODE LAFLAR SÖYLEMEYİN(ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN,DİĞER TARAFTA GÖRÜŞECEZ VS...)

  ATEİSTLİK AKILDIR,MANTIKTIR!!!
  BEYNİNİZDEKİ ZİNCİRLERİ KIRIN!!!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. istemediğin cevapları vermicem ama sana bir önerim olacak kardeş
   Kur'an-ı Kerimi al ve abdestli bir şekilde türkçe mealini oku ve inan bana kardeşim aklına gelen bütün soruların cevabını bulacaksın.

   Sil
  2. peki neden var olan 124.000 peygamberin hepsi erkek? nedense hiç kadın peygamber yok..

   Sil
  3. Kadınların her ay muayyen gunleri oldugunu ve zahmetli bir kaç gün geçirdiğini düşünürsek,peygamberlik gibi bir vazife verildiğinde bu 2 yükü taşımanın zor olacağını anlayabiliriz.ayrıca muayyen gunlerinde ibadet te edemeyeceğine göre kısa ömründe daha az örnek teşkil edecekti.Allah en doğrusunu bilir...

   Sil
  4. Allah senin ne yapacağını biliyor, fakat bunu sana gösteriyor. Günahkar birini direkt cehenneme atsa, "Rabbim ben birşey yapmadım neden cezalandırıyorsun?" Yaşatıyor ki kimse birşey diyemesin. İtiraz edemesin..

   Sil
  5. kuranda sürekli biz diye yazıyor soruyorum kaçtanee tanrı var....

   Sil
  6. Sen isinde kendinden ust duzey kisiye ne siye hitap edrsn sen mi siz mi bu da bizm gosteemz gereken saygnn bouyutu bize anlatyr kardesm

   Sil
 7. verilen cevapların aynı olduğunu söylüyorsunuz, ama sizin sorduğunuz sorular da FARKLI DEĞİL.
  hep aynı sorular.....
  sorulardan aldığınız cevaplar da aynı. ( sorun herşeyin farkında olmanıza rağman doğruları kabullenmemeniz.)
  şunu bilin ki bizim veya başkaların ettiği laflarla değil Allah'ın ve peygamberimiz Hz. Muhammet ( s.a.v ) gösterdiği ve söylediği yollardan giderseniz huzuru ve doğruyu kendiniz görürsünüz..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. islamiyet araplara ve inanan türklere ne katmıştır. yıl 2012 millet uzaya çıkıyor 2. dünyayı büldular teknoloji dunyada tavan yapmış durumda ama islam toplumlarına bakıyorum hala eliyle yemek yiyen milletler var kralları bolluk içinde yaşarken kendileri yiyecek ekmeğe muhtaç sorgulamayan aptal bi toplum işte islamiyetin verdiği enbüyük katkı budur gözlerinizdeki at gözlüklerini çıkartın artık. bundan önce eski mısırda 3500 yıl isise taptılar ve yok oldular islamiyet ve hıristiyanlık içinde aynı şey söz konusu olmadığını nerden bilebilirsin..

   Sil
  2. sorsana kendine bu ikinci dünya yı niye buluyorlar. içiniz de bir korku var ikinci dünyaya gidip kurtulacağınızı düşünüyorsunuz. soruları soruyorsunuz doğru yerden araştırmayıp bir hükme varıyorsunuz. Akılla çözerim sanıyorsunuz. İnsan kendini bu kadar büyük, kibir gibi sıfatlarla bütünleşmişken gözü hiçbir şeyi görmez.

   Sil
 8. Baharın başlarıydı... yazdan kalan sirius bulutları küme küme yeryüzüne boşaltıyorları yağmur yükünü... ve bir müddet sonra bir fidan sıyrılıp çıkıyordu yumuşamış toprakların arasından. aradan yıllar geçiyor bu fidan koca gövdeli bir ağaca dönüyordu. Ve yine bir bahar başlangıcı... O ağaç dallarını uzatmış... çiçeklerini paylaşıyordu doğa ile. gel zaman git zaman bir tomurcuk görüldü uzaklardan... gittikçe büyüyordu... üzeri tüylerle kaplı... güneşte yanık yanık kızarıyordu... kimse dokunmadı ona koymadı onu sepetine ve sonbaharı haber veren rüzgar ile düşüverdi geldiği yere... toprağa... iki bölündü vucudu sert bir çekirdek çıktı içinden... suyuda çekilmeye başlamıştı. ve zamanla kurudu kayboldu özüne döndü...

  Sobanda yakmak için kullandığın odun böyle bir şeyi nasıl başardı dersin...

  Topraktan yaratılan bir insanın canını nasıl olurda toprak acıtır. Gözüne kaçan Toprak seni nasıl kör eder.

  Son olarak Renk körü gülü siyah görürken ben kırmızı görüyorum. Gerçekten bu gülün rengi nedir öyleyse.

  YanıtlayınSil
 9. Sen bütün bunları düşünecek aklı, tesadüfen mi edindin? o beyininin içindeki foksiyonları öğrenmeyi denedin mi hiç ? bir gözü baştan yapabilirmisin ? söyle.. yok eğer yapamazsan bütün bunları aptalca kör bir tesadüfe verme ki, akıllı olduğun ortaya çıksın.. yapamazsan sus.. Ölümlü ve fani misin ? ölümü öldürebildiğin zaman konuşabilirsin ancak oyüzden sonsuza kadar susmaya mahkumsun !

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. evrim kardeşim evrim.bi tarafta bilim var bi tarafta inanç.yapabilirim günümüzde insan klonlanabilmektedir.

   Sil
  2. Olmayan biseyi yapsana klonlama var olana bir seyi benzetmeye calisan bi faninin isidr hic olmayan biseyi bana olustuur musn eger tesadufse neden tesadufen olmeyen insan yok lutfen yoklufu userinde bu kadr dusndugun gibi vatligindada biraz dusun

   Sil
 10. Allah yok ! ( gözle görülmüyor elle tutulmuyor )

  Allah yok diyen birisi bana aklının olduğunu ispat edebilirmi ?

  aklının elle tutulur gözle görülür bir yanı varmı ?

  aaa diyelim ki benim klavyede bu yazıları yazmam " aklımın var olduğunun bir ispatı " !

  peki bu durumda o aklı kulanmamı sağlayan beyni yoktan var edenin ispatıda kanıtlanmış olmazmı !??


  Allah yok !

  beni annem doğurdu onuda annesi onun annesinide onun annesi ......

  ennnnnnnn büyük büyük baba annem diyelimki afrika ormanlarında bir maymun neysli :)) aradabir maymunluklarımda olmuyor değil ! ordanmı geliyor ne :D neyse !

  bu maymun nerden geldi tavşandan diyelim !

  tavşan ! oda fareden gelsin !
  fare ! oda böcekten !
  böcek ? mikroorganizma diyelim !
  mikroorganizma ! ??
  hücre ?

  hücre = hava şartları doğal yapı su vs... diyelim

  su hava toprak ateş ????

  bunları kim bu dünyaya koydu yerleştirdi vaar etti ?

  suyu ateşmi var etti ?

  yada toprağı havamı ?

  siz ne derseniz deyin sevgili ateist arkadaşlarım hepinize saygı duyuyorum ....

  fakat şunu iyice birdaha düşünün kanımca !

  YARATICI var ! siz buna Allah deyin isterseniz zeus deyin o sizin felsefi bakışaçınıza kalsın !

  ancak Yaratıcı yok demeniz kadar komik bişey yok :))

  ister hristiyan olun !
  ister yahudi !

  her ne olursanız olun ama komik olmayın :D

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. yaratıcıyı kim yaratmıştır

   Sil
  2. Bilgisayar içindeki bir entegre diğer entegreye soruyor:

   -Ben 3 voltla çalışıyorum. Sen kaç voltla çalışıyorsun?

   Diğer entegre:

   -Benim voltajım 2,8 diyor.

   İkisi beraber merak ediyorlar:

   -ACABA BİZİ DİZAYN EDEN MÜHENDİS KAÇ VOLT İLE ÇALIŞIYOR? diye.

   Halbuki, bilgisayar denilen sistemi yapanın, O SİSTEMİN DIŞINDA OLMASI gerektiği gibi, dizayn ettiği sistemin kurallarıyla KENDİSİNİN BAĞLI OLMAMASI lazımdır.

   KENDİSİNİN, TAMAMEN O SİSTEMİN DIŞINDA BULUNMASI ve O SİSTEME HÜKMEDEBİLMESİ gerekir.
   SİSTEMİ DİZAYN EDEN, SİSTEME KOYDUĞU KANUNA, KENDİSİ MAHKUM DEĞİLDİR!

   İlaveten, sistemin içinde, O SİSTEMİN KANUNLARINA TABİ OLARAK YAŞAYANLAR, EĞER BAŞKA SİSTEMLERLE TANIŞMAMIŞLARSA, BAŞKA KANUNLARI ANLAMAKTA ZORLANIRLAR. Hatta daha doğrusu ANLAYAMAZLAR.

   Mesela ENTEGRE DEVRELER sadece ELEKTRİK AKIMI İLE ÇALIŞMAYI anlayabilirler. Kimyasal enerji, nükleer enerji gibi sahaların kanunlarını belki hiç anlayamazlar. Onların anladıkları sınır, DİZAYN EDİCİ MÜHENDİSİN ÇİZDİĞİ sınırdır.

   İşte YARATILMIŞ OLMAK da bizim içinde yaşadığımız bu alemin bir kanunudur; tâbi olduğumuz kanunlarından biridir. Ve bu alem içinde her kim yaşıyorsa YARATILMIŞTIR.

   Şimdi bu alemin kanunlarına tabi olarak, içinde yaşayan birisi olarak, bizim kalkıp YARATICIMIZI BU ALEMİN KANUNLARINA TABİ KILMAK; ACABA BİZİ YARATANI KİM YARATTI? diye sormamız, yukarıdaki entegrelerin kendi aralarında konuşması misaline benzer.

   Sil
 11. Allah yok !

  beni annem doğurdu onuda annesi onun annesinide onun annesi ......

  DEMİŞ...
  -----------------------------------
  onu allah yarattı, ya allahı kim t yarattı?...

  hiç bir şey yoktan varedilemez belki de edilebiliyor da bunu bizim aklımız almıyorsa. allah varsa da bizim düşündüğümüz gibi koca evrende zerre bile olmayan dünyaya kitap gönderen ve ordaki insanlarla dünyayla uğraşan bir allah olmadığı mutlaktır.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Eğer ki Allah'ın isimlerini araştıracak olursan;
   Allah'ın ne doğdunu nede doğurulduğunu
   yani anlayabileceğimiz dilde
   Allah'ıkimse yaratmamıştır...
   bana dediki arkadaş:
   Allah nerde diye:
   bende bir bardak sütün içine şeker atıp erittim.
   çocuğa hadi bana şekeri göster dedim.
   ve çocuk ben bu sütün içindeki şekeri ancak tadarak anlarım dedi.
   bende ona dedimki:
   bende Allah'ı ibadet ederek hissediyorum.
   diğer bir deyişle( mecaz: tadarak anlıyorum.)

   Sil
 12. sorulara tek tek cevaplar

  soru:kaderimiz çizili ise neden Allah bizi cezalandırıyor?

  cevap:kaderimiz tek bir çizgiden ibaret değildir.Allah bir insana gideceği iki yol belirlemiştir biri iyi diğeri kötü yoldur ve bunun iradesini bize bırakmıştır.iyi yola giden inançlı insan kazanır kötü yola giden cezalandırılır.düşünün ki neden hep kalbi doğru olan insanların Allah bütün işlerini yolunda götürüyor ve eğer siz doğru söylüyorsanız(size göre tabiii)neden milyonlarca insan arasında sayınız bu kadar az.Allah ın varlığını anlamak için bir çiçeğe bile bakmanız yeterlidir. çiçeğe o rengi veren nedir topraktan çıkan bir bitkiden nasıl binbir türlü renk çıkar bunu bizim aklımız nasıl almıyorsa Allah ın varlığıda almaz ona inanmak için bir karıncaya bakmanız yeterlidir o kadar küçük bir canlının içinde yaşaması ve hareket etmesi için her organ verilmiştir bunu ancak büyük bir güç yapabilir bu da Allahtan başkası değildir.
  Rabbime inanıp doğru yolu seçmeniz dileğiyle...
  sessizmelek

  YanıtlayınSil
 13. sorulara cevaplar

  soru:Tanrı her şeyi biliyorsa (geçmiş, gelecek, vs), o zaman geçmiş de, gelecek de daha yaratılış anında belli demektir. Belli olan bir şeyi değiştirmek için, kitap, peygamber, vs göndermenin mantığı ne o zaman?

  cevap:Allah insanlara akıl vermiştir.ve iki kaderimiz vardır biri doğru yolu gösterir biri kötü yolu rabbim bizleri kötü yoldan çevirmek için kitap ve peygamberler göndermiştir yoksa kötü yola gidenlerin hesabını sormazdı bizlere onca nimet verdi ve iki yol şeklinde kader çizdi sen kötüyü seçme diye kitap ve peygamberler gönderdi bu kadar basit bir cevabı olan soruyu sanki olay yaratmış gibi yayınlamışsınız eğer biraz araştırmış olunsaydı ne bu site olurdu nede bu sorular sorulurdu her sorunuzu tek tek cevaplamaya hazırım dilimin döndüğünce rabbimin varlığı ve sizlerin arınması için elimden geleni değil canımdan geleni yapmaya hazırım.
  tüm siteye saygılar
  sesszimelek

  YanıtlayınSil
 14. Big Bang ten öncesi tanımlanamadığı sürece ateizm ve darwin evrimi akılsızlıktır.

  İslamla ilgili soruları her insana sormayın yoksa benim gibi hayatınızın 3 yıl ateist geçer.Ben hiçbir din adamına inanmıoyorum,beynim varsa ve okumayazma biliyorsam din adamlarına gerek yok.ONlar sadece kafa karıştırır.

  4 yıldır müslümanım ve inanın burda hayat var.

  YanıtlayınSil
 15. Yaw Ateistlik mantıkdır diyorsunuz bir sürü de mantık dışı soru sormuşsunuz siz bana şu soruları cevaplayın ben de en azından gerekçeleriniz var deyip sizin dinsizliğinize saygı duyayım.

  1- bu dünya nasıl oluştu? kim oluşturdu? oluşturan olaya vesile olan şey nedir? bu vesile zincirinin en başı nedir?
  2- içindeki canlıları kim yarattı? herşey fiziksel veya kimyasal bir tepkimeye bağlı ise bu tepkimeyi ateşleyen şey nedir? o ateşleyen şeye verdiğiniz cevabı ateşleyen şey nedir?
  3-neden sizin gibi ateist'im diyen varlıklar ölmeden önce son nefesinde hep iman etmeye çalışır? hayat mı tatlı geliyor yoksa birden bizim ahiret dediğimiz alem mi aklınıza geliyor?
  4-neden fikri ve vicdanı zayıf olan insanların aklını çelip böyle mistik sorularla dininden etmeye çalışıyorsunuz? madem ki bu dünyada insanlar özgür, neden bu insanların özgürlüğünü psikolojik olarak engelliyorsunuz?(bu soruya vereceğiniz cevabı çok iyi biliyorum ama kendiniz de inanmıyorsunuz bu cevaba)
  5-insana ruh veren bir varlık yok ise ve insan sadece bir et yığını ise bu insanlar bazen neden hasta olmadığı halde ölüyor? genç ölen insan neden hayata tekrar döndürülemiyor? örneğin kalp krizi geçirmiş 35 yaşındaki birisi.
  6-kainattaki bu düzenin geometrik olarak bu kadar mükemmel olmasının sebebi nedir? bir matematik profesörü mü?
  7-içi bomboş bir küp düşünün ama içinde hiçbirşey yok toz zerresi bile. herhangi bir dış etken olmaksızın bunun içinde kimyasal veya fiziksel bir olay olma ihtimali nedir?(1 ve 2. soruyu da bunun cevabını bulduktan sonra tekrar cevaplar mısınız?)
  8-"düzen" dediğimiz şey kendiliğinden mi oluşur? yoksa karışık birşeyleri düzenleyen birisi var mıdır? mesela odanız dağınıkken kimse bu odayı toplamaz ise oda kendi kendine toplanır mı?

  Bu sorulara cevap verirken dürüst olursanız sevinirim...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Muhammed'in vefat ettiği ay yaz mevsimin en sıcak dönemine denk gelen bir Haziran ayı idi. O dönemde bugünkü gibi sıcaklığa karşı tedbir de yoktu. İşte halifelik kavgaları yüzünden cenaze o yaz sıcaklığında 3 gün dışarıda kalır. Burada, cenazenin ne kadar bozulduğunu insan herhalde tahmin edebiliyor. Cenaze üç gün yerde kalmıştır; ama Ayşe kendi evindeydi, Ebubekir'le Ömer de o üç gün içinde halifelik peşindeydi.[1]

   Muhammed'in cenazesinin kaç gün yerde kaldığı konusunda değişik rivayetler vardır. Ancak genel kanı, üç gün yerde kaldığı yönünde. Hele Ayşe'nin şu sözü enteresan: "Biz cenazenin defnini, çarşamba sabahı yapılan duyurudan öğrendik: Muhammed'in cenazesi bugün gömüldü şeklinde duyuru yapıldı" diyor. Bunu aktaranlar arasında mezhep lideri var, önemli tarihçi ve Kur'an yorumcuları var; yani böyle kenardan söylenen bir söz değil. nasıl oluyor da, eşinin cenazesi üç gün yerde kalıyor, daha sonra gömülüyor ve Ayşe bunun haberini başkalarının duyurusundan öğreniyor? Nitekim Hz. Fatma bu sırada babasının mezarı başında hem ağlıyor, hem halkla konuşuyor, hem de babası üzerine şiirler okuyordu. Şu da var ki, verilen bilgilere göre Muhammed son günlerde Ayşe'nin evinde kalmış ve artık orada vefat etmiştir.

   Hatta Ömer, Hz. Ali'nin evine baskın düzenleyince Hz. Fatma o sırada, "babamın cenazesini yerde bırakıp çıkarınız peşine düştünüz; bizden ne istiyorsunuz" diyor. Bu sözleri de Ömer ve Ebubekir, Fatma ve Ali'den Ebubekir'in halifeliğini tanısınlar diye gittiğinde söylüyor: "En zor anımızda bizi cenazemizle başbaşa bırakıp kendi işlerini görmeye çıkan kişilerle bizim işimiz yok; ne bizden izin aldınız, ne de bu konuda (halifelik konusunda) bize bir hak verdiniz" diyor. [2]   [1]

   a- İbni Kesir, Bidaye-Nihaye, 5/292. Hz. Muhammed ne zaman gömüldü, bölümünde.

   b- İbni Hişam, siyer 4/315.

   c- Taberi, Tarih. 3/217. Özel başlık: Ne zaman öldü, ne zaman defnedildi, kısmında.

   [2]

   a- İbni Kuteybe Dineveri, El-lmame ve's-Siyase adlı yapıtında Ebubekir kısmında, s. 21.

   b- Ömer Rıda Kehhale, A'lam-i Nisa, 4/114.

   Sil
 16. ÖNCELİKLE SÖYLEYEYYİM MÜSLÜMANIM VE SU SORUYU CEVAPLAYAN İNSANA COK DEĞER VERECEM.
  ALLAH KADERİMZİ ÇİZMİŞ YANİ SENARYO BELLİ BİZİMDE NEYİ OYNAYACAGIMIZ BELLİ O HALDE BU DÜNYADA YASAMA NEDENİMİZ NEDİR? NEDEN BU DÜNYADA SADECE OYNADIGIMIZ ROL İÇİN ÖDÜLLENDİRİLİP CEZALANDIRILIYORUZ

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. değerli arkadaşım Allah bize 2 yol sunuyor inanıp iman ederek mümin gibi yaşayarak bu dünyevi hayatı sonlandırmak digeri ise inanmayarak günü kurtarmak için yaşayıp bu hayatı sonlandırmak her ikisinede ulasma için Allah bize akıl verdi.

   Sil
  2. allah herşeyi bilen değil mi o sunduğu iki yoldan da neyi seçeceiğimizi biliyor o zaman değil mi yani arkadaşın sorusuna cevap verebilmiş değilsin

   Sil
  3. aslında senaryo belli değil Allahın herşeyi bilme sıfatından dolayı henüz yaşamadığımız şeyler,tercihlerimiz,gideceğimiz yol Allah tarafından biliniyor.

   Sil
 17. duy ama inanma inan ama iman etme ;) bilen bildiğini sanır bilmeyen düş gördüğünü hangisi doğru acaba varmı yok mu??? inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın ;)

  hiddentruth...

  YanıtlayınSil
 18. bu ne bıcım düşüncelerdır.sordugun soruları gecıyorum cevap versekte bır sey olmayacagı belii.ama sen bana sunu ıspatlasana bir kalem bile kendı kendıne oluşmazken bu koca kaınat su mukemmel bedenın beynın bı rastlantı sonucunda olusması mumkun mu ?bı yaradanın olmamasını aklın nasıl kabul edıyor kardeşim.otur bı dusun ne olur saçma sapan sorularla aklını karıstıracagına..ıste dunya hayatının anlamı bu allah akıl vermıs benı anlayabılsınler dıye kımı ınkar eder sızın gıbı kımı bu asıkar olan gerceklerı ıdrak eder.rabbım senı bu hayata gondermeyıp yapacaklarını bıldıgı halde.hesaba cekse sen demez mısın ben boyle yapmazdım dıye.işte senı ımtıhan edıyor kı yarın hesaba cekıldıgınde dunyada yaptıklarını bırbır gosterecek ve sende yapmazdım dıyemeyeceksın.hersey gönlünce olsun inşaallah..dua ile.

  YanıtlayınSil
 19. Allah c.c. bütün herşeyin yaratıcısı ve sahibidir.. bizim bildigimiz yada bildiğimizi sandıgımız kainat yoklukta meydana gelmiştir...bizim aklımız yokluğu bile kavrayacak kapasitede değildir..hiçliği, yani yokluğu bile tek başına düşünemeyiz..birşey için yok yada hiç dememiz yine bir mekana ve zamana tabi olmak zorundadır..örnek olarak: herhangi bir şey için "yok" kelimesini kullandığımızı düşünürsek: nerde yok? ne zman yok? sorularının cevabını mecburi olarak bir zaman ve mekan olgusuna bağlamak zorundayız(nerde yok? burada yok, ne zaman? şu anda vs vs) hatta bu sorunun cevabını hiçlikle veersek dahi(hiçbiryerde yok, hiçbir zaman yok gibi)yine bir zaman ve mekan olgusuna bağlamış oluruz. nasılmı? çünkü bizim akıllarımız sadece düşünebildiğimiz kadardır ve yaratılmış şeyler dışında hiçbirşeyi düşünemeyiz. aklımız sadece duyu organlarımızın algıladığı kadar çalışır. hiçbir duyu organımızın çalışmadığını varsayalım? o zaman neyi düşünebilirdik? neyi hayal edebilirdik? bu nedenle "hiçbir yer" yada "hiçbir zaman" kavramları bize hiçliği yani yokluğu sadece zamana ve mekana bağlı olarak düşündürür (bu dünyada yada bu kainatta hiç bir zaman, bu dünyada yada bu kainatta hiçbiryer).. Allah c.c. zamana ve mekana tabi değildir. zaman ve mekan kavramları sadece yaratılanlar için geçerlidir.. biz zamansız ve mekansız tek bir cümle dahi düşünemeyip kuramayıp hatta hiçliği/yokluğu bile bu kavrmlara bağlı olarak düşünebildiğimiz halde bunlara tabi olmayan ve hatta bunların sahibi ve yaratıcısı olan yüce yaratıcıyı basit beyinlerimizle ne kadar algılayabiliriz? sadece onun dilediği kadar algılayabiliriz tabiki. ve allah bize kendisiyle ilgili sadece algıalyabildğimiz kadarını bildirmiştir. yaratılan dışında hiçbirşeyi düşünemeyen insanoğlu bunların yaratıcısnı nasıl hayal etmeye kalkabilir? bu tür bir düşünce sadece cahilliktir! kaderle ilgili sorulara gelince.diyorsunuzki madem herşeyi önceden biliyordu neden bizi sınıyor.?hesap gününde "ben belkide bunu ypmayacaktım" diyerek hiçkimsenin yaptıklarını yada ypmadıklarını inkar edememesi için. diğer bir soru:peki Allah herşeyi önceden biliyorsa, herşeyi önceden bildiğini daha öncedende biliyordur, herşeyi önceden bildiğini daha önceden biliorsa bunu daha daha öncedende biliyordur vs.vs.vs.vs diyerek bir paradox içine düşen ve bunu mantıksız bulan arkadaşlara cvp: biraz önce bahsettiğim konu olan zaman meselesine bakarlarsa cevabı cok iyi göreceklerdir, Allah zamana ve mekana tabi değildir. yani onun için önce yoktur sonra yoktur..biz zmaansız hiçbirşeyi hayal edemeyiz. isterseniz deneyin. bana birtanezamansız cümle kurabilirmisiniz? tabiki bu imkansız. beynimizin asla algılayamayacağı şeyler hakkında soru sorma sorgulama çok matıksızdır..çünkü bir cevap olsa dahi bize saçma gelecektir. Allah ezeli ve ebedidir. ezel kelimesi geçmişin sonunu ifade etmez ,aynı şekilde ebed kelimeside gelecegin sonunu ifade etmez. bu ifadeler sınırsızlıgı ifade eder. bu ve bunun gibi birçok nedenle allah yaratılan hiçbirşeye benzemez. yaratılan herşeyin bir başlangıcı ve bir sonucu vardır. bizim sınırsız birşey hayal etmemiz imkansızdır..sınırsız olan hiçbirşeyi tanımlayamayız ve algılayamayız. Allah c.c. hiçbirşeyin altında üstünde sağında solunda vs vs değildir çünkü bu kavramlarda yine bir mekan ifadesidir. oysaki yüce yaratıcı mekana tabi değildir o herşeyin heryerindedir herşeyi görür bilir duyar.bu kavramlarda bizim bildğimiz görme duyma bilme ve heryerde olma kavramları değildir. çünkü biz bunların hepsini organlarımız saayesinde yaparız. oysaki "sümme haşa allah bir vücuda yada belirli organlara tabi degildir. o sonradan yaratılan hiçbirşeye benzemez.hiçbirşeye benzetemeyeceginiz bir varlığın şekil şemal acısından tanımlaması imkansızdır. çünkü şekil şemal kelimeleri bile yaratılanlar için geçerldir..bazılarının sorduğu bir soru:Allah ilk neyi yarattı? .”ilk” kelimesi neyi ifade eder? tabiki bir zaman kavramını ifade eder..zamana tabi olmayan yaratıcı için böyle bir soru sorulamaz. hangi beyin bunu algılayabilir? hangi program bunu tanımlayabilir? Allah bize algılayabileceğimiz kadarını bildirmiştir..bunun dısında kalan hiçbirşeyi sorgulamamız ahmaklıktan ve sapkınlıktan başka birşey olmaz. bir başka soruda şöyleydi sanırım : allah kaldıramayacağından büyük bir şey yaratabilirmi? büyüklük kavramı mekanla ve nesneyle ilgili bir kavramdır..ve yaratılan her nesne ve mekan mutlak sınırlıdır, ve Allah c.c. mekana tabi değildir, ve O'nun bir başlangıcı Ya da sonu yani sınırı yoktur mekana tabi olmayan ve bir sınırı olmayan yüce yaratıcı için bu tür kavramlarla kıyaslama yapmak saçmalıktan başka bir şey değildir..daha önce söylediğim gibi “Biz sınırsız hiçbirşey düşünemeyiz Ya da hayal edemeyiz”.bir çok yerde görüyorum hala bilimsel olarak ispat bekleyen arkadaslar var.. acaba bilimle ne kadar ilgililer? bilim gün gectikce ilerliyor ve daha önceleri bilinemeyen birçok şey yavaş yavaş açığa çıkıyor...bütün kainatın hiçlikte yoktan varolduğu(big bang) ve sürekli genişlemekte olduğu bilimsel olarak kanıtlanmasına rağmen materyalizmi savunan insanlar görüyorum bu nasıl bir çelişkidir? bu insanlar ya savundukları kavramın anlamını bilmiyorlar yada dünyadan bihaber yaşıyorlar..yine bilimsel olarak kainat birgün yok olacaktır. sürekli genişlemekte olan evren, birügn kütlesi yeterli seviyeye geldğinde genişlemesi duracak ve tekrar daralmaya başlayacaktır(bigcrunch). Kainatta herşeyin bir uyumu ve düzeni vardır. Bu bilimsel bir gerçektir. Allah c.c bunu 14 asır önce bize bildirmiştir. Bilimin neredeyse adının bile bilinmediği bir dönemde insanların bunu kavramalarını nasıl bekleyebiliriz . Öyle bir zamanda insan beyni bunu nasıl algılayabilir? Ama günümüzde bilimin ilerlemesiyle bu gerçek ispatlanmış görülmüş va kabul edilmiştir. Ve biz bu gerçeği bildirildikten neredeyse 1400 yıl sonra ancak anlayabildik. Dünyanın en ünlü bilimadamlarından Albert Einstein "bir şeyi anladım ki, tanrı evreni zar atarak yönetmiyor." demiştir. Bu sözüyle ünlü dahi, Allah'ın herşeyi bir düzen içinde yürüttüğünün farkına vardığını anlatmıstır. Bir soru: eğerki beni sevseydi kendi yoluna çevirirdi neden insanların hepsini kendi yoluna çevirmior, Ya da dilediğiini hidayete erdirir dilediğini saptırırsa benim irademe bırakılan Bir şey yok ben ne yapabilirim gibi sorulara cvp olarakta: bu dünyada herkes kendi kaderinden sorumludur ve seçimlerinde özgürdür. İnsan seçimini yapmadan okuyup anlayıp öğrenmeye gayret etmeden nasıl hidayete erebilir. Veya kendisi bile bile isteye isteye kötü yola saptıktan sonra nasıl mükafat bekleyebilir. Buna aykırı düşünen arkadaşlar umarım biraz gayret edersiniz bunları anlamak için..Allah'ın bereketi üzerinize olsun..

  YanıtlayınSil
 20. islamcılar yukarıdaki yorumların hepsinde 40 yıldır verdikleri cevapları vermiş ancak hiçbirisi yazıdaki soruları açıklamaya yetmeyen saçma sapan sorular. Örneğin Kuran'ın gerçekliğini sorgulayan bir soruya yine kurandan cevap verilmesi gibi mantık karmaşası içinde cevaplar yazılmaya çalışılmış ve zavallı duruma düşmüşler. çok gülüyorum :)

  YanıtlayınSil
 21. İnananlara tek birşey solemek istiorum eğer gerçekten tanrı varsa bize verdiği aklı kullanıp birşeyleri sorgulayıp yanlış veya doğru bir sonuca varma, gerçeğin bilgisine ulaşma cabasını neden cezalandırır.Neden farklı düşüneni cehennem azabıyla tehtid eder ?

  YanıtlayınSil
 22. allah hiç bir şeyi yaratmadan önce diyor ki'' ben gizli bir hazineyim diledim ki bilineyim benden bir sevgi zuhur etti bu sevgiden habibimin ruhunu yaratttım onun ruhundan bütün insanın cinin bütün alemlerin ruhunu yarattım '' ve allah diyor diledim ki bileneyim bu ifadeyi iyi düşünün ve başka bir yerde ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor insanın niçin var olmasının sebebi budur işte islamın bir zahiri bir de batını vardır insan zahiri bilmeden batını anlayamaz ve yorumlarda diyorlar bizler kalplari mühürlenen insanlar mı oluyoruz bu haksızlık değilmi allahın yanında samimi olmak çok önemlidir insan neyde samimi olursa onu nasip eder allah, insan allah yoktur konusunda samimi olursa kalpten gerçekten yoktur derse o zaman kalbi mühürlenir işte buda haksızlık değildir çünkü allah isteyi vereceğim diyor insan bunu isterse bunla karşılaşır

  YanıtlayınSil
 23. bi söyler misiniz arkadaşlar ben neden deli değilim? neden deli olup da hiç sınanmadan öldükten sonra cennete gidemiyorum. sakın bana onlar da bu hayatta güzel yaşayamıyor diye bi cevap gelmesin çünkü kuranıkerimde zaten burdaki hayatın öbür dünyadaki 1 sn yeye eş değer olduğu söyleniyor

  YanıtlayınSil
 24. serhat_blackmore13 Temmuz, 2009 15:07

  Evet açıkça görülüyor ki safsata emevi kader anlayışı ateistlerin pek de güzel tuzağına düşüyor ama gerçek kader'in emevi kader anlayışıyla bağdaşmadığını bir açıklayalım:
  Kur'an'da kadere iman diye bir kavram yoktur arkadaşlar.
  kader sözcüğü Kur'an'da 11 farklı yerde geçmektedir ve tümünde de ölçü anlamında kullanılmaktadır.Tanrı, her şeyi belli bir ölçü içinde indirmektedir. (Hicr, 21) Gökten su ölçüyle iner (Müminûn, 18; Zühruf, 11); inen suyun yeryüzünde vadilerde dolaşması bile ölçüyledir.(Ra'd, 17) Topraktan pınarlar fışkırması, fışkıran suların birleşmeleri yine belli bir ölçüye göredir. (Kamer, 12)
  Tüm bu ölçüye bağlılıklar, kader kelimesi veya türevleri kullanılarak ifade edilmiştir. Ve bu ifadelerle önümüze konan kader kavramının temel amacı, insanın fiillerinin belirlenmiş olduğunu değil, varlık ve oluşta raslantının bulunmadığını göstermektir.Kur'an, kader kavramıyla ‘sünnetullah' da denen tabiat kanunlarını kastetmektedir.
  Kader kökünden gelen ve ölçüye bağlamak anlamında olan ‘takdîr' sözcüğü de tabiat kanunları, değişmez ölçüler anlamında kullanılmıştır. Bu kullanıma göre, Ay ve Güneş'in belirlenmiş ölçülere göre seyretmeleri, her türlü iş ve oluşun, her türlü yaratılış ve yaratışın seyri Allah'ın bir takdiri yani ölçülendirmesidir.(En'am, 95; Furkan, 2; Yâsîn, 38; Fussılet, 12)
  Biz burada bir satranç benzetmesi kullanıyoruz. Kader diye anılan tabiat kanunları, satrancın nasıl oynanacağına ilişkin kurallara benzer. Bu kuralları Yaratıcı koyar.Bize düşen, bu kuralları değiştirmek değil, satrancı onlara uygun oynayarak kazanmaktır.
  Allah, satrancın galip veya mağlubunu önceden belirlemez, ilan etmez. Ama Allah, sonsuz bilgisiyle satrancın galip ve mağlubunu ilk bakışında anlar, bilir.Beceriksiz oynayanın yenilgisinin sebebi O'nun bilmesi değildir, kendisinin yanlış oynamasıdır.

  YanıtlayınSil
 25. inanan arkadaşlar

  madem adem ile onun KABURGA KEMİĞİNDEN YARATILAN !!! HAVVADAN GELDİK İSE EVRİMİ VEDE DOĞA KOŞULLARININ CANLILARI DEĞİŞTİRMEDİĞİ DÜŞÜNCENİZİ KULLANARAK BUGÜN DÜNYA ÇAPINDCA var olan insanların neden bu kadar çeşitte FİZİKSEL OLARAK FARKLI OLDUĞUNU nasıl açıklayacaksınız ???:))) bunu hiç düşünmediniz değilmi ??? varsa yoksa said i nursi tarzı SUBJEKTİF YORUMLARLA KENDİNİZİ VEDE KARŞIDAKİNİ KANDIORMAYA ÇALIŞMAK !!! kafanızı kuma gömmekten vazgeçin bence ...inandığınız kitabı iyi öğrenin !!! ve bu kitabı okurken şunu düşünün " tanrı bu kadar ilkel düşünebilirmi ? bu kadar tuhaf bir kitabı tanrımı gönderdi yoksa belli amaçları olan insanlar mağarada yada deve sırtındamı yazdı ??? AYRICA CANLILARI VE EVRENİ İYİ ANALİZ EDİN MÜKEMMELİ,KLERİN YANINDA ÇOK FAZLA DA EKSİKLERİ YOKMU ACABA ??? insanlarda binlerce çeşit genetik rahatsızlık , yada evrende yok olmalar çarpışmalar , kara delikler parçalannmalar ...ne dersiniz sanki sistem o kadarda mükemmel değil !!! mükemmel demek mükemmel KUSURSUZ DEMEKTİR ARKADAŞLAR !!! bir sistemde yada canlıda sorunlar bozukluklar varsa o mükemmel değildir !!! türkçeyide iyi bilin yani :))) kalın sağlıcakla !!! ama bir de son bişey biri demişki ATEİSTLERİN SAYISI NEDEN DÜNYADA BU KADAR AZ DİYE .bende o zeki arkadaşa su soruyu soruyorum.7 milyarlık dünyada neden 1,5 milyarcık müslüman var ??? sayınız neden bu kadar az ?? ( ateistlerin sayısı müslümanlardan fazladır !!! bunuda belirrteyim !!!

  YanıtlayınSil
 26. ÖNCELİKLE HERKESİN BİRBİRİNİN İNANCINA SAYGILI OLMASI ESAS OLMALI. METNİN DİLİNİN İSLAMA İNANAN İNSANLARI RENCİDE EDECEK ,İNANÇLARINI AŞAĞILAR TARZDA BAZI CEVAPLARINDA AYNI ÜSLUPLA YAZILMASINI YADIRGADIM.ÖNCELİKLE PROBLEMİN İNANÇ PROBLEMİ OLDUĞUNU,BİREYLERİN ÇEŞİTLİ SEBEPLERDEN DOLAYI BİR ŞEYLERE İNANMA İHTİYACI HİSSETİĞİ BİR VAKIADIR.BU TEİZM OLUR ATEİZM OLUR.İNANDIKLARI ŞEYLERİ YA BİLİMSEL YÖNTEMLERLE VEYA KENDİLERİNE GÖRE MANTIKSAL SORULARLA (KIYASLAMALARLA)TEMELLENDİRMEYE ÇALIŞIRLAR.O YÜZDEN DİN İÇİNDE ATEİZM İÇİNDE BİR SÜRÜ PARADOKSLAR ÜRETMEK MÜMKÜNDÜR.ÇÜNKÜ KENDİ İNANCINI SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN KARŞININ DAYANAKLARINI ÇÜRÜTMESİ GEREKİR.TEKRAR ETMEKTE FAYDA VAR PROBLEM İNANÇ TEMELLİDİR.İNSANLAR İNANIRLAR VE İNANDIKLARI ŞEYLERE KANIT ARARLAR.SAYGI ÇERÇEVESİNDE TARTIŞMANIN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.SON OLARAK KANAATİMİ SÖYLEMEK İSTERİM: EĞER İNANDIĞIM İSLAM DİNİ HAKSA (BENİM BUNDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK)CENNET VE CEHENNEM VARSA ATEİST ARKADAŞLARA ÇOK ÜZÜLÜRÜM.

  YanıtlayınSil
 27. BÜTÜN SORULARA CEVAP VERECEĞİM İNŞALLAH..
  İRADEMİZ OLDUĞU İÇİN BAZI ŞEYLERDEN SORUMLUYUZ
  RABBİMİZİ İNKAR EDEMEYİZ.O KADAR NİMET SEBEPSİZ YARATILMADI.DOĞRU BİR TANEDİR.BOŞLUĞA DÜŞTÜNÜZDE BİR ŞEYLERE SIĞINMAK GEREKİR Kİ ODA RABBİMİZDİR.
  İKİ YOL DÜŞÜNÜN BUNLARDAN BİRİ ÇUKUR DOLU DİĞEREİ İSE GÜZEL KOKULU DÜZ.ALLH BİZE İKİ YOLU DA SUNMUŞTUR VE BİZİM KÖTÜ OLANDAN GİTMEMİZİ İSTEMEZ ZATEN BİZDE TERCİH ETMEYİZ
  SİZE BİRİSİ YARDIM ETTİĞİ ZAMAN TEŞEKKÜR EDERSİNİZ DEĞİL Mİ?RABBİMİZ BİZİ KORUR,RIZIK VERİR ONADA TEŞEKKÜR ETMEMİZ GEREKMEZMİ?
  İNSANLAR ÖĞRETİCİ OLMADAN BİRŞEY ÖĞRENEMEZLER.RABBİMİZ BİZİM GELECEKTE BOŞLUĞA DÜŞMEYİP KENDİSİNDEN YARDIM İSTEYELİM DİYE PEYGAMBER VE KİTAP GÖNDERMİŞTİR.
  EĞER BİZ ROBOTUN VİDALARINI YERLEŞTİRMESEK YAPMASAK ROBOTU ÇALIŞMAZ.RABBİMİZ SİZİ YARATMASAYDI GÜZEL ŞEYLER YAŞAYAMAYABİLİRDİNİZ.O ZAMAN BİZİ YARATANA TEŞEKKÜR ETMEMİZ GEREKMEZMİ?
  İNSAN İLE ALLAHI KARŞILAŞTIRMAK OLANAKSIZDIR.FAKAT BU DURUMDA ALDIĞI PROGRAMLIYICINI KALİTESİNİ İRDELEMELİDİR.AMA ALLAH İNSANLARI KUSURSUZ YARATMIŞTIR.
  KURANIN İNDİRİLDİĞİ DÖNEMDE KÖLELERE SIK RASTLANIYORDU.İŞKENCE YAPILIYORDU.O YÜZDEN ALLH BİZE HEM GEÇMİŞTEN HEM GELECEKTEN HABER VERİYOR.HEM ŞU ANDA KÖLE SİSTEMİDE MEVCUT.
  EĞER SİZ İNİMAK İSTEMEZSENİZ ALLH SİZİN KALBİNİZE İMAN KOYMAZ.İSTEMEDİĞİNİZ HALDE ÖNÜNÜZE NE GELİYOR SÖYLERMİSİNİZ?
  İMANIN KURALLARI TOPLUM KURALLARI İLE PARALEL GİDER.YALAN SÖYLEMEK HEM İMANDA YANLIŞTIR HEM TOPLUM KURALLARINDA...HEM GÜNÜN DOĞUŞUNA BATIŞINA BAKSA BİRİLERİNİN BİZİ KORUDUĞUNU BİLİR.
  SEVDĞİNİZ BİR İNSAN SİZE ÇOK KÖTÜ İHANET ETSE AFFEDERMİSİNİZ ONU?CEZALANDIRIRSINIZ HATTA.SİZ HEP İNSANLARI GÖRÜYORSUNUZ.FAKAT GÖRMEDİĞİNİZ BİRİNİ UNUTMAK VE ONA MİNNETTAR OLMAK DAHA ZORDUR.CEZASIDA VARDIR ELBET.
  SİZ ALTININIZI ÇALINMASIN DİYE KORURSUNUZ DEĞİL Mİ? ALLAHTA BAYANLARI ÖYLE SEVER VE KORUR.RABBİMİZ BAYANLARIN DAHA GÜŞSÜZ OLDUĞUNU BELİRTMİŞ VE ERKEKLERİN KORUMASINI SÖYLEMİŞTİR.
  ANCAK AHLAK BOYUTLARI AŞILDIĞI ZAMAN BAYANLARA UYARI OLARAK İŞKENCE OLARAK DEĞİL HAFİF BİR ŞEKİLDE DAYAK ATILMALIDIR.AHİRET HAYATI İÇİN.
  DİNİMİZ MERHAMET DİNİDİR.SAVAŞI HAKSIZLIĞI MEN ETMİŞTİR.
  VALLAHİ ALLHIN MUCİZELERİ GÜN GİBİ AÇIKTIR.ALLAH HİÇBİRŞEY SAKLAMAMKTADIR.
  E MAİL ADRESİM ULKUBİRLİK_35@HOTMAİL.COM DUR.CEVAPLAR SİZİ TATMİN ETMEDİYSE BU ADRESTEN CEVAPLARI AÇABİLİRİM.

  YanıtlayınSil
 28. O, gökten ölçüye bağlı olarak su indirmiştir. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırdık. İşte siz de böyle çıkarılırsınız.

  43 Zuhruf Suresi 11
  (İnansanızda İnanmasanızda)

  SU ile baslamak istedim.Çünki inşallah sizlerde suyun pis şeyleri temizlediği gibi ayetlerle kafanızdaki saçma sapan düşünceleri temizlersiniz.
  Ve ''aşılayıcılar'' olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık... (Hicr Suresi, 22)
  Sadece bir surenin ufak bir ayetiyle allahı bulmak cok kolaydır.Kuran nesilden nesile değişmiş (derken anlamca deil bilim ve kelime olarak) ve insanlar aşılamanın ne olduğunu bilmeden yıllarca asırlarca kuranı okumus durmusdur. Blutların rüzgarların etkisiyle sadece carpısarak yağmur yağdını sanmısdır.Fakat allah c.c. bunu bize tmm 14 asır önce bildirerek asılamanın rüzgarın denizlerdeki dalgaların carpısmasıyla suyun milimetrenin 100 de 1 ri kadar gözle görülmeyen su parcacıklarını bulutlara asılıyarak yağmur yağdığını bildirmişdir .
  VE bu sadece ''asılamak'' kelimesidir. kuranda bunun gibi bir sürü kelime wardır ki manası 20. yüzyılda acıklanmısdır

  Bu anlatmak istediğim ALLAHı arıyanlar icindir.İmanı olanlarında imanını kuvvetlerdirmek icindir.Allah kimseye zulmetmez sadece istediğini verir.Sen ey kardeşim hakkında hayırlısını isteyen ALLAH ' ı Kuranı iste ...Onu ömründe açıp bir kere olsun basdan sona mealini okudunmu ki kendi kendine soru sorup duruyosun!!!  İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakmıssın ki, apaçık düşman kesilmiş.
  Kendi yaratılışını unutarak bize karşı birde misal fırlatmıs ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor.
  De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 77 78 79

  YanıtlayınSil
 29. tanrı mademki herkezin ne yapacagını biliyordaa neden bizi yaratma ihtiyacı duydu egolarınımı tatmin ediyor yada yasanmıs hikayeleri alıp romanmı yapıyor yoksa film mi demeliydim?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Allah herşeyi Muhammed Mustafa için yaratmıştır kainatın yaratılış sebebi odur.
   Bu 1 idi.
   -------------------
   Eğer sizler hiç günah işlemeyip tertemiz bir kavim olsaydınız sizi kaldırıp günahkar bir topluluk yaratır ve onları bağışlardım.

   evet :) Rabbimiz, Rabbim Allah'ım Yaratıcım
   Herşey burda bitiyor güzel kardeşim

   Sil
 30. sezgin sadece fiziksel değil insanın farklı lisan larda ve farklı renklerde ırklara bölüneceğini kuran belirtmiştir...ayrıca sayısal manada az çok olmak gerçekliğin ifadesi olamaz. ayrıca kader konusu ateizmin en sık sorduğu sorudur.. öncelikle düşünme yeteneğimizin sınırlı olduğu ve allahın yönetme yaratma sanatını tüm safhalarıyla idrak edemeyeceğini baştan bilelim..siz bir leyleğe 100 yıl boyunca 2 kere 2 nin 4 ettiğini anlatamazsınız... çünki anlayamaz.. kader konusunda allahın etki tepki diye tarif ettiğimiz bir yöntem uyguladığını hissedebiliyoruz.. kul neye meyil ederse o hususta ilerletilir.. önceden bilme olayının allah katında ki yansıması nedir bilemeyiz.. zamanı da yaratan odur..önceden bilme ile müdahale etme arasında ki bağlantı allah katında nasıl vuku bulur bilemeyiz.. ama insanın yaratılan özgür iradesinin farklı şekillerde tepki gösterip farklı alanlara meyletme güdüsüne sahip olduğunu ve allahın müdahalesinin de farklı şekillerde olduğunu biliyoruz.. biz kendi boyutlarımız ve kavrama yeteneğimizle bu konuları tam idrak edemeyiz.. belkide ruh yaratılırken isyan halinde idi ve dünyaya sadece bu görevi yerine getirmek ve kendi halini kendi kendine şahit tutup allahı yalanlama şansını kaybetmek için geldi... allah kulun yapacağını önceden bilir ama gerçekleşen olaya müdahale etmeden kulun kendi iradesi ile bunu yapması da işin önemli noktası olabilir..

  YanıtlayınSil
 31. Bilime, mantığa, akla ve delillere başvurarak sorgulayarak inanabilirsiniz. Bunda bir mahsur yok, inanmada güçlük çekiyorsanız araştırın iyice araştırın, kuran gibi matematiksel ve edebi yönden muazzam olan benzer bir kitap yazılamıyor, onu okuyun basite almayın. Anlayamıyorsanız sorun, başka kitaplar okuyun. Allah işaret isteyenlere güneşe bakın yıldızlara bakın diyor, gerçekten de kullandığımız bilgisayarı yapan biri var, bir kalemi yapan biri var da kanunları kuralları düzeni olan DNA'yı evreni yapan biri yok mu? elbetteki var.

  Şüphe ile yaşamayın, sorun araştırın ve öğrenin ve iman edin mutlu olun.

  YanıtlayınSil
 32. ateizmle ilgili bir bloga girip de müslüman olun iman edin vs.. tarz şeyler yazıp olayı islamiyete çekmeye çalışmak ateistlere küfretmek müslüman olun demek ders vermeye çalışmak ve ateizmi saçma görmek sığlıktır saçmadır.islamiyet sizin inanışınızdır diğer insanlar size saygı duymalıdır siz de onların inancına veya inançsızlığına saygı duymalısınızdır.herkes bir şeylere inanmak zorunda değil.ayrıca size yöneltilen bazı sorular için "biz kendi aklımızla ancak bu kadar anlayabiliriz" demek inandığınız tanrıya bir hakaret olmaz mı yani o mükemmel tanrınızın yarattığı akıl eksik midir?neden bazı şeyleri anlayamamaktadır?ayrıca kuran mükemmel diyorsunuz ama o da yine öznel bir olgu yani inananlar için mükemmel.belki inanmayan biri okuduğu bir romandan bile daha basit bulacaktır.her mükemmel şeyin bir yaratıcısı varsa tanrıya da mükemmel diyorsanız bu durumda onun da bir yaratıcısı olması gerekmez mi?kendinizle çelişiyorsunuz...

  YanıtlayınSil
 33. bir kaç cümle eklemek istedim mağdem çok akıllı olduğunuzu söylüyosunuz ataistler. aklımız var diyorsunuz. o zaman aklınızı tutun ve gösterin. ne o tutamadınızmı. mademki hayatta er şeyi aklımızla yapıyoruz veya oluşturuyoruz.o zaman göremediğin ve tutamadığın aklının neden var olduğunu söylüyorsunuz.

  YanıtlayınSil
 34. arkadaşlar çok derin tartışmalar girmişsiniz.
  bana göre ben sadece bir noktadan hareketle tanrını inkar edilebileceğine inanmam. mesela kader çözülemedi diye tanrı inkar edilmez. zaten çözülseydi imtihan denilen mesele ortadan kalkardı ve insan hayvan ayırımı da olmazdı. allah herşeyi matamatiksel olarak yaratmamıştır. eğer öyle olsaydı şuanda şizofrenik ve ruhsal hastalıklar bir matematik ölçümünde olurdu. mutluluk denilen şeyi matematik ve mantık açısından nasıl ortaya koyabilirsiniz. sevi hoşgörü, zevk vs. bunların hiçbirisi matemnatik ve mantıkla alakalı değilidr. insanın içsel ve ruhsal durumu ile alakalıdır. bu durumdamatematiksel olarak çözülemediği için biz sevgi yada mutluluğu inkar mı edeceğiz.

  YanıtlayınSil
 35. mademki inanmıyorsunuz neden bu kadar internet başına geçip bu sorularla uğraşıyorsunuz. ya da gerçekten günahlarınuıza baha nemi arıyorsunuz.
  neyse diyelim ki tanrı yok bu güzel
  amma ya öte tarafa gittiğimizde var ise ozaman ben kazanırım haberiniz olsun. eğer tarı yoksa ben ahlakımla yaşadığım için bu ne ben ne sen bilirsin ama eğer var ise sen ayvayı yedin haberin olsun. yol çaok basit vesselm

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Müslüman geçinen kardeş;
   Bu tartışılan konu müslümanların kazanıp onların kaybetmesi meselesi değil. Senin bir görevin de dinini bilmeyene, merak edene, cevap arayana öğretmek deği midir? Kendi götünü kurtarmaktan farklı olarak, başka şeyler de düşünmelisin.

   Sil
 36. Ateist dostların kader ve kaza noktasında kafalarındaki en büyük soruya cevaben: yaptıklarımız ve yapacaklarımız belli ise kader ve kazaya niye inanalım? zaten tanrı biliyor yapacaklarımızı. nasıl sorumlu tutuluyoruz?
  cevab: çoook güzel geçen bir gün aniden bir karar değiştirip her şeyi bırakıp çok yüksek bir yere çıkıp yukarıda atlamadan önce düşün bakalım.atlasam ölürmüyüm acaba. kaderim çizilmişse bu kadar güzel geçen bir günde ölmem herhalde.allah mı sorumlu ben mi sorumluyum yapacaklarımdan diye bir dene bakalım.tanrı senin yapacağını biliyor fakat seçme hakkı tanıyor. bir araç düşünün her fonksiyon mevcut aracın sürücüsü sizsiniz. yönü siz verirsiniz. ancak gidilecek yollar bellidir...

  bende size bir soru sormak istiyorum. kuran-ı kerimde gelecekten haberler vermiştir ve bu haberler bir bir gerçekleşmiştir. mesela peygamberin sözlerinde fırat ve dicle nehirleri ile ilgili hadisi vardır. ve şu anda gerçekleşmiştir bu söz.sen veya o muhteşem gelişmiş biliminiz 3000 yılına dair haber verebiliyormu bir konu hakkında? nah verir :)
  ancak kuran-ı kerim,peygamber aracılığıyla o yok saydığınız tanrı bunları söylüyor ve söylemleri bir bir çıkıyor ortaya...

  bir soru daha soralım: allah'ı araştırıp gösterebilirmisiniz bana allah'ın yok olduğuna dair kanıt? dünyanın veya evrenin her zerresini araştırıp kanıtlarsanız bravo inanmayalım o zaman :)

  insanlar yüzyıllardır kendilerine moral ve motivasyon amacıyla (belki de teselli olabilir) bazı şeylere inanırlar. ve bu inanışlar çok çeşitlidir. şansa bahta talihe kuraya inanırlar ineğe inanırlar sopanın düzlüğüne çemberin yuvarlaklığının şans getirdiğine inanırlar kişiye inanırlar çekirgelerin kanatlarına inanırlar atın taşaklarına inanırlar öküzün şans getirdiğine inanırlar hristiyanlığa museviliğe budizme müslümanlığa inanırlar,kendisine inanırlar,hiç bir şeye inanmazlar veya kendide dahil hiç bir şeye inanmayanlar olabilir...
  mantık arıyorsanız eğer yazdıklarımızı düşünüp şu dinlerin içindeki mantıklı olan dini kendinizin bulabilceğinize ""inanıyorum""

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Demek ki şimdilik yeterli bir din yok.
   olmayan birşeyin olmadığını nasıl kanıtlamamızı istersin acaba? Mesela, sen bana sevgilin olmadığını kanıtlayabilir misin? Var olan birşeyi kanıtlamak mümkündür.
   Arabayı ben sürüyorum evet, ilerliyorum 2 saat sonra kaza yapacağımı Allah biliyor(Allahın bunu bilmediğni söyleyemezsin, o kaza olacak.). Henüz ben daha arabaya binmemişken de biliyordu bu kazanın olacağını("Allah herşeyi bilir."). Bu kazanın olmayacağı mümkün müdür acaba? Bu kazanın olacağını ben daha ehliyet almadan önce bilen Allahı kusursuz sürüşümle şaşırtabilir miyim? Ben kaza olacak sanıyordum dedirtebilir miyim? Bu kazanın olacağı daha ben doğmadan önce bile belliyken, benim 80 yaşında kalp krizinden ölmem mümkün mü? Bunu kendi seçimlerimle nasıl değiştirebilirim?

   Sil
  2. Kardeşim buraya ilk kez yazıyorum ve bu konularda da uzman değilim ama aklımla düşünerek bazı şeyleri anlayabiliyorum.Senin soruna gelince.Şu anda bilim bile kanıtladı zaman izafi bir şey her yerde aynı değil bu zaman sadece bizim şu anda yaşadığımız dünyamıza özgü( evrene bile değil)sen sorularını bu zamana göre soruyorsun ..Allah katında zaman diye bir kavram olmadığı için zamanda öncesi ve sonrası olmadığı için senin başına gelecekleri , seçimlerini önceden bilmesi normal .Şimdi burada senin sorunun önemli kısmına gelirsek Allah'ın bildiği bir şeyin olmaması mümkün mü acaba? Allah'ın bunu nasıl bildiğini söyledim onun bunu bilmesi gerçekleşen olayı bilerek o yaptırdı onun seçimiydi demek yanlış .bu olay senin seçimlerin ya da "kelebek etkisi " de denilen olayların etkileşimi sonucu meydana gelen bir olay ama Allah için öncesi , sonrası ve zaman kavramı olmadığı için olacağı bilmesi onun seçimi olduğu anlamına gelmez

   Sil
 37. Ben öncelikle kader ve özgürlük başlıklı yazıdaki sorulara olabildiğince kısa cevaplar vermek istiyorum.

  soru: Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?
  cevap: kaderin çizilmesi sözcüğü tamamen yanlış bir sözcüktür çizilmiş olan birşey yok. herkes kararlarını özgür iradeyle veriyor ve allahın buna karıştığı falan da yok. Bir örneklendirme yapalım: Beşinci sınıfa kadar öğrencilerini okutmuş olan bir öğretmen yaptığı bir sınavda kimin iyi not alabileceğini kimin o sınavdan kalacağını kendi çapında bilir. Çünkü onları bu 5 sene zarfında gene kendi çapında tanımıştır. burada öğretmenin tahminindeki doğruluk payını öğretmenin nekadar akıllı olduğu ve öğrencileriyle ne kadar alakalı olduğu gibi özellikler belirler. Bahis konusu varlık bizi yaratan olduğunda bunun ne kadar isabetli kararlara gebe olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.

  soru: Yok eğer hür irademiz varsa, niye bazı şeyleri seçtiğimizde cehenneme atılıyoruz?
  cevap: öğretmen başarısız olduğun sınavda sana neden geçer not vermiyorsa o yüzden olsa gerek.

  soru: Seçme yeteneğimiz var, fakat bazı şeyleri seçmememiz isteniyorsa bu yeteneğin ne kadar anlamı var?
  cevap: adam öldürmek sadece allahın değil şu devirde vicdan sahibi insanların istediği birşeydir. Hepimiz özgürüz evet ama insan öldürmek yasak bizim insan öldürme seçeneğini seçmememizin kime ne yararı varsa allah tarafından yapılan yasaklamalarında böylesi yararları vardır diye düşünüyorum.
  soru: (kısaca) neden tanrıya tapmam isteniyor.
  Cevap: Anneni veya babanı veyahut sevdiğin bir insanı yada hayvanı neden seviyorsan ve onlara iyi şeyler söyleyip güzel şeyler yapmak istiyorsan allah ta seni yarattığı için bu insanlara gösterdiğin nezaketten bir parça da kendisine göstermeni istemekle adaletsizlik yapıyor değildir herhalde.

  soru: (kısaca) Allah herşeyi biliyorsa peygamberleri gidişhatı değiştirmek için neden gönderdi.
  cevap: Hiçbir öğretmen anlatmadığı bir konudan öğrencilerini sınav yapması adil değildir yani sene başında bütün öğretmenler ne zaman ders anlatıp ne zaman sınav yapacaklarını bilirler. Bu nedenledir ki allah H.Z. ademi ilk peygamber olarak insanlık tarihinin en başında göndererek derse başlamıştır. kaldıki bu süreç gidişatı değiştirmeye yönelik bir girişim değil gidişatın ta kendisidir.

  soru: (kısaca) kendi hür seçimlerini yapabilecek robotlar yapsak ve onlardan bize köle gibi itaat etmelerini istesek bu bizi gaddar, despot ve adaletsiz yapmaz mı?
  Cevap: Biz onlardan kendi varlıklarını tehlikeye atacak şeyler yapmamalarını istersek örneğin birbirlerine zarar vermemelerini, içinde bulundukları sistemi (buna dünya diyelim) korumalarını, kendi donanımlarına özen göstermelerini vs.. bu gaddarlık olmaz herhalde. işin ibadet kısmı ise (işin mantığını anlatmak için söylüyorum) bizle ilişkilerini kesmeyip varoluşlarına aykırı işler yapmamaları konusunda en azından kendilerini yapan ve nasıl hareket edeceklerini bilen tasarımcılarından tavsiyeler almalarını istememizden ibarettir bunda da kötü bir yan olduğunu sanmıyorum.

  soru: Yapay zeka programları üzerine çalışan bir bilgisayar programcısını düşünün. Bir program hazırlıyor, test ediyor ve programın istediği kadar zeki davranmadığını görüyor. Bu durumda programcı kimi suçlamalıdır? Yazdığı programı mı, yoksa kendisini mi?
  cevap: Allahın herkesi eşit zeka seviyesinde yaratmadığı kesin fakat herkese aynı sınavı yaptığını düşünenler de sınavın ne olduğundan haberleri yok demektir yani lise sınıfı öğrencisinin sınav soruları ilk okul öğrencisine sorulmaz. herkesten ortak olarak istenen birşey vardır o da ders çalışmak (ibadet) öyle evliyalar vardır ki akıllarından sevdikleri yiyeceği geçirip olsa da yesek dedikleri için cezalandırılan... Onların sınavları bize uygulansa çoğumuz sınıfta kalırız herhalde. bu durumda birbirine yakın zeka seviyelerindeki öğrencilerin aynı sınavdan kimilerinin geçip kimilerinin kalması tamamen o öğrencinin o derse verdiği önem ve çabayla ilgilidir.

  YanıtlayınSil
 38. soru: Kuran'da neden devamlı kölelerden bahsedilmektedir? (Kölelerinize iyi davranın,vs. benzeri telkinlere kuranda bolca rastlamak mümkündür). Yani kuran köleliği doğal karşılar, hatta tasvip eder görünümdedir. İnançlılar bu durumla nasıl yüzleşmektedir?
  cevap: o dönemde kölelik kavramı arap toplumunda yaygın olan bir olaydı ve allahın o dönemde kölelerinize iyi davranın demesi bunu tasvip ettiğini göstermez. din bilgisi olan herkesin bileceği gibi peygamberimiz kölelerin salıverilmesinin de çok büyük sevap teşkil ettiğini de söylemiştir. din konusuna sadece kavramların o zamanki anlamlarından bakmak da gene bu konudaki bilgi sığlığından kaynaklanıyor. kölelik kavramında köle denilen kişi sahibinin işlerini yapar sahibi de buna karşılık onun karnını doyurur. günümüzde belki kölelik olayı ozamnaki gibi kalmadıysa da birisi için çalışan insanların oranı kesinlikle katlanmıştır. yani o dönemde kölelerinize iyi davranın denildiğinde bu dönemde gene köle aramak saflık oluyor. Çoğumuz çalıştığımız iş yerlerinde birileri için çalışıyoruz ve karşılığında onlardan maaş alıyoruz. din yaşayan bir olgudur geçmişe takılıp kalanların dinden haberi yok demektir.

  soru: Kurana göre Tanrı bazılarının kalplerini mühürlemiş, onlardan imanı esirgemiştir. (Biz ateistler o kişilerdeniz belli ki). Peki bu durumda Tanrı bize haksızlık yapmış olmuyor mu? Bizim ne suçumuz vardır? Bu Tanrı'nın adil sıfatıyla çelişmiyor mu?
  cevap: burada yanlış bir bilgi veriliyor onlardan iman esirgemiştir diye bir söz yok bahsi geçen kalplerin mühürlenmesi bakara suresinde geçmektedir ve bunun sebepleri de sıralanmıştır. işin felsefi yönden anlatımı uzun ve karışık olduğundan örneklendirmelerle gidiyorum yine öyle yapacağım: sigara içen bir insanın içmeyen gibi koku alıp yemeklerden tat alamaması gibi allah bakara suresinde küfürbazların kalplerinin mühürlendiğini ve onların güzellikleri göremediklerini hissedemedikleri belirtilmiştir (yani ateistlerin değil) Burada sigara içince iyi tat alamıyorum bu adaletsizlik demek yerine sigarayı bırakıp tat almaya başlamak daha akıllıca olur herhalde.

  soru: Peki ya ömrü boyunca islamla tanışmamış kişilerin ne sucu vardır? Afrika’nın ilkel bir kabilesinde doğmuş birinden Tanrı nasıl kendisine iman bekler?
  cevap: allah onlardan bizim gibi ibadet etmelerini felan istemiyor ve onlara cehennemde azap edeceğini de söylemiyor zaten sadece mesela biz türklerin islamiyetten önce yaptığı gibi adını göktanrı koysa bile bir yaratıcıya inanmalarını istiyor. yani gene anlatılmayan dersten sınav yok.

  soru: (kısaca) tanrı hem bizi sevip hem de cehennemde neden yakıyor insan sevdiğine böyle mi davranır.
  cevap: bir insanı annesi çok sever fakat oğlum eğer televizyonu kırarsan sana kızarım da der uyarır yani. sen bu uyarıya uymayıp illaki o televizyonu kırma yoluna gidersen ve annem beni seviyor insan hiç sevdiğine kızar mı dersen bu da pek akıllıca bir yaklaşım olmuyor. zira allah sadece kendisini inkar edenleri cehennemde ebedi tutacağını söylüyor yani anneni annelikten reddedip onun seni evden atmasına gücenmek de biraz adaletsiz bir davranış herhalde.

  YanıtlayınSil
 39. soru: Tanrı'nın kadınlara ne garezi vardır? Neden gerekirse dövülebileceklerini söylemiştir (Nisa suresi, 34. Ayet)? Neden onlar "Aklen ve dinen eksik yaratıklardır" (Hadis, kaynak: Buhari). Neden şahitlikleri erkeğin yarısı değerindedir?
  cevap: allah kadınların sorumluluğunu da erkeklere vermiştir o yüzden onların işleyecekleri günahlardan kocaları da sorumludur bu vesileyle hata işlemekten caydırmak için önce ikaz tesir etmezse adaplı bir şekilde kızmak o da tesir etmezse sadece kaba etlerine vurmak kaydıyla dayak vardır. Bu canice birşeyse çoğumuzun annesi canidir herhalde. buharide kadınların aklen ve dinen eksik oldukları değil bazı hassasiyetlerinin (aybaşları, gebelik gibi) olduğundan bahsediliyor. Bu dönemde kadınlar normal zamanlarda aslında yapmayacakları davranışlarda bulunabiliyorlar. bu yüzden de bir erkek yerine iki kadın şahit gösterilir ki böyle durumlarda şahitlik yapacak kadının zihnen durgun hormanların etkisinde olmadığı bir durumda olması hedeflenmiştir.

  soru: Bizim Müslüman ülkeler, Tanrı katındaki en son ve en hak dine sahipse, neden dünya üzerinde tüm Müslüman ülkeler sürünmektedir? Neden gavur Hristiyanlar ve Yahudiler dünyayı yönetmektedir?
  cevap: Allah ben rızkı isteyen ve hak edene veririm buyuruyor demekki biz bunu sağlama yolunda bahsi geçen gavurlar kadar çalışmıyoruz.

  soru: Tanrı, eğer varsa, hem varlığının tüm kanıtlarını bizden gizleyip, hem de bizlerden kendisine inanmamızı beklerken ne yaptığını zannetmektedir? Kendisi saklambaç oynayan bir çocuk mudur?
  cevap: Bu dünyanın sınavının allaha inanmak veya inanmamak olduğu düşünülürse allahın sınav sorularını verdiği bir sınav yapması hernekadar mantıklı değilsede şu şekilde bir cevap daha verilebilir: Hz. Musa allaha kendisini görmek istediğini söylüyor ve allah da senin yaradılışın buna uygun değil diyor ve ısrarcı olunca bir dağa belirli bir derecede zuhur ediyor ve dağ yerlebir oluyor Hz. Musa bayılıyor ve bu yolla da olsan Hz. Musa olayın aslını kavrayabiliyor. Burada o zaman dayanabilecek şekilde yaratılsaydık demek öğretmene hocam soruları şöyle sor demek olacağından o da mantıklı değil ama illaki görmek dokunmak veya nasıl allahın varlığını anlamak istiyorsak o olayın olmaması allahın bunları bizden sakladığını göstermez. içinde oturan bir kadın olan bir manzara tablosundaki kadını göremememiz o kadının orada olmadığını da kanıtlamaz. Yani bakmakla görmek arasında fark vardır. En nihayetinde birşeyin var olduğunu hissetmek bazen görmekten bile etkilidir mesela aşk.

  soru: uzayda bizden ileri seviyelerde uygarlıklar varken neden alah katında en değerli varlık biziz. Neden kutsal kitaplarda bu uygarlıklardan bize hiç bahsetmemiştir?
  cevap: Peygamberimizin kuranda da bahsi geçen 18000 alemden bahsetmesi evrende yanlız olmadığımızı bize neredeyse 15 asır önceden belirtiyor tabi okuyup öğrenene! ama insana secde eden sadece melkler ve cinlerdir allah bu evreni sizin için yarattım diyor sadece size yarattım demiyor. Yani evrendeki en kıymetli varlık biziz diyemeyiz ama öyle olması umulur tabiki.

  soru: Acaba Tanrı uzaylılara da peygamberler ve kitaplar göndermiş midir? Onları da mı cehenneme atacaktır? Bizlere huri kızları ve şaraptan nehirler vaat ederken, acaba uzaylılara ne vaat etmiştir?
  cevap: KUranda allah peygamberimize biz seni ALEMLERE rahmet olarak gönderdik diyor zaten kuran birazcık okunsa bu soru sorulmaz herhalde.

  YanıtlayınSil
 40. soru: Tanrı her şeyi bir sebep için yarattıysa ve her canlının yeryüzünde bir fonksiyonu varsa, neden 60 milyon yıl önce tüm dinozorları ve o zaman yeryüzünde yaşayan canlıların %95’ini ortadan kaldırmıştır? Neden devamlı pek çok canlı türünün soyu tükenmektedir?
  cevap: Bu soruyu sormak demek benim göbek bağım neden düştü demekle aynıdır herşey bir sebeple yaratıldı doğru ama o herşeyin sonsuza kadar var olmasının gerekli olduğu herşeyin bir sebepten dolayı yaratıldığı sözünün bir gereğimidir?

  soru: İnsan bugünkü şekliyle yaratıldıysa, bilim adamları kazı bölgelerinde neden iskelet yapısı günümüz insanına uymayan (daha bir maymuna benzeyen) fakat yanı başında taştan delici ve kesici aletler bulunan iskelet örnekleri bulmaktadır? (Bunların yüzlerce örneği var).
  cevap: Bugünkü insanın şeklinin bundan yüzbin yıl sonraki insanın şekline birebir benzemeyeceği kesindir. Ama bugün afrika kabilelerinde yaşayan insanlar bilmem kaçbin yıl önce bulunan insanlardan daha mı medeniler. Veya vücut yapıları bize hangi oranda benzer. Piramitlerin bile nasıl yapıldığına akıl erdiremezken bugün geçmiş nesillerin bizden daha geri uygarlıklar olduğunu nasıl düşünebiliyoruz. Albert Einstein'ın bir sözü var 3. dünya savaşı nasıl olacak bilmiyorum ama 4.sünün taşla sopayla olacağını biliyorum diyor. Kuranda da böylesi milatlardan bahsediliyor zaten ondan sonrasına ait buluntulardan birisi olursak gelecek uygarlıklar için, emin olun kucağımızda laptop olmayacak ve ozamanki doğa şartları o zamanın insanlarını nasıl değiştirir bilemiyorum ama onlarda bize bakıp bizim şu an söylediklerimizin aynısını söyleyebilirler.

  soru: İnsanlar Ademle Havva'dan türediyse, ve evrim, dolayısıyla da bununla bağlantılı olarak "çevre koşullarına bağlı modifikasyon" diye bir şey yoksa, neden dünyanın dört bir yanındaki insanların vücut özellikleri, deri renkleri vs. farklıdır?
  cevap: Yukarıdaki cevap bu soruyu da kapsıyor ve kimse insan neslinin çevre koşullarından etkilenmediğini iddia etmiyor. son soru da bu bağlamdadıor cevabı da buradadır.

  son olarak mantıksal sorular ve paradokslar hakkındaki sorulara matematik bilen herkesin anlayacağı dilden bir cevap vermek istiyorum.

  sonsuz + sonsuz=sonsuz

  sonsuz / sonsuz=sonsuz

  sonsuz - sonsuz=sonsuz

  sonsuz * sonsuz=sonsuz

  YanıtlayınSil
 41. ya varsa ya yoksa ?? ne kdar komik ne kdar saçma bunu diyebiliorsan sayın adsız kardesim boşa inanıosun zaten daha sende emin değilsinn:D siz hepiniz koyunsunuz sürü psikolojisinde ilerliosunuz sayfanın en basında yazılan sorulara bi allahın kulu neden mantıklı bi açıklama getiremedi merak ediorm klasik laflar edip duruoluo bi yaratıcı olmasa bu düzen nası olurdu evet haklısınız aslında çünkü savunucak tek seyiniz o hadi su soruya cevap verin 5 vakit namazı 15 e çıkartıcam islamiyetten önceki ilk çağ toplumlarındaki yasanlar insan deilmiydi onları allah yaratmadımı? hadi allah yarattı herseyi yaratan o çünküü ee ozman kitap peygamber melek seytan namaz vs.. hangi dini terim vardı neden dünya ilkyaratıldığı günden itibaren kuran indirilmedi neden hadi bana açıklayın o zamnadaki insanlar nereye gidicek cennet cehennem yokkii onların bizden farkı nee adsız kardeslerim hadi söyleyin

  YanıtlayınSil
 42. soru: Kuran'da neden devamlı kölelerden bahsedilmektedir? (Kölelerinize iyi davranın,vs. benzeri telkinlere kuranda bolca rastlamak mümkündür). Yani kuran köleliği doğal karşılar, hatta tasvip eder görünümdedir. İnançlılar bu durumla nasıl yüzleşmektedir?
  cevap: o dönemde kölelik kavramı arap toplumunda yaygın olan bir olaydı ve allahın o dönemde kölelerinize iyi davranın demesi bunu tasvip ettiğini göstermez. din bilgisi olan herkesin bileceği gibi peygamberimiz kölelerin salıverilmesinin de çok büyük sevap teşkil ettiğini de söylemiştir. din konusuna sadece kavramların o zamanki anlamlarından bakmak da gene bu konudaki bilgi sığlığından kaynaklanıyor. kölelik kavramında köle denilen kişi sahibinin işlerini yapar sahibi de buna karşılık onun karnını doyurur. günümüzde belki kölelik olayı ozamnaki gibi kalmadıysa da birisi için çalışan insanların oranı kesinlikle katlanmıştır. yani o dönemde kölelerinize iyi davranın denildiğinde bu dönemde gene köle aramak saflık oluyor. Çoğumuz çalıştığımız iş yerlerinde birileri için çalışıyoruz ve karşılığında onlardan maaş alıyoruz. din yaşayan bir olgudur geçmişe takılıp kalanların dinden haberi yok demektir.

  soru: Kurana göre Tanrı bazılarının kalplerini mühürlemiş, onlardan imanı esirgemiştir. (Biz ateistler o kişilerdeniz belli ki). Peki bu durumda Tanrı bize haksızlık yapmış olmuyor mu? Bizim ne suçumuz vardır? Bu Tanrı'nın adil sıfatıyla çelişmiyor mu?
  cevap: burada yanlış bir bilgi veriliyor onlardan iman esirgemiştir diye bir söz yok bahsi geçen kalplerin mühürlenmesi bakara suresinde geçmektedir ve bunun sebepleri de sıralanmıştır. işin felsefi yönden anlatımı uzun ve karışık olduğundan örneklendirmelerle gidiyorum yine öyle yapacağım: sigara içen bir insanın içmeyen gibi koku alıp yemeklerden tat alamaması gibi allah bakara suresinde küfürbazların kalplerinin mühürlendiğini ve onların güzellikleri göremediklerini hissedemedikleri belirtilmiştir (yani ateistlerin değil) Burada sigara içince iyi tat alamıyorum bu adaletsizlik demek yerine sigarayı bırakıp tat almaya başlamak daha akıllıca olur herhalde.

  soru: Peki ya ömrü boyunca islamla tanışmamış kişilerin ne sucu vardır? Afrika’nın ilkel bir kabilesinde doğmuş birinden Tanrı nasıl kendisine iman bekler?
  cevap: allah onlardan bizim gibi ibadet etmelerini felan istemiyor ve onlara cehennemde azap edeceğini de söylemiyor zaten sadece mesela biz türklerin islamiyetten önce yaptığı gibi adını göktanrı koysa bile bir yaratıcıya inanmalarını istiyor. yani gene anlatılmayan dersten sınav yok.

  soru: (kısaca) tanrı hem bizi sevip hem de cehennemde neden yakıyor insan sevdiğine böyle mi davranır.
  cevap: bir insanı annesi çok sever fakat oğlum eğer televizyonu kırarsan sana kızarım da der uyarır yani. sen bu uyarıya uymayıp illaki o televizyonu kırma yoluna gidersen ve annem beni seviyor insan hiç sevdiğine kızar mı dersen bu da pek akıllıca bir yaklaşım olmuyor. zira allah sadece kendisini inkar edenleri cehennemde ebedi tutacağını söylüyor yani anneni annelikten reddedip onun seni evden atmasına gücenmek de biraz adaletsiz bir davranış herhalde.

  YanıtlayınSil
 43. soru: Tanrı'nın kadınlara ne garezi vardır? Neden gerekirse dövülebileceklerini söylemiştir (Nisa suresi, 34. Ayet)? Neden onlar "Aklen ve dinen eksik yaratıklardır" (Hadis, kaynak: Buhari). Neden şahitlikleri erkeğin yarısı değerindedir?
  cevap: allah kadınların sorumluluğunu da erkeklere vermiştir o yüzden onların işleyecekleri günahlardan kocaları da sorumludur bu vesileyle hata işlemekten caydırmak için önce ikaz tesir etmezse adaplı bir şekilde kızmak o da tesir etmezse sadece kaba etlerine vurmak kaydıyla dayak vardır. Bu canice birşeyse çoğumuzun annesi canidir herhalde. buharide kadınların aklen ve dinen eksik oldukları değil bazı hassasiyetlerinin (aybaşları, gebelik gibi) olduğundan bahsediliyor. Bu dönemde kadınlar normal zamanlarda aslında yapmayacakları davranışlarda bulunabiliyorlar. bu yüzden de bir erkek yerine iki kadın şahit gösterilir ki böyle durumlarda şahitlik yapacak kadının zihnen durgun hormanların etkisinde olmadığı bir durumda olması hedeflenmiştir.

  soru: Bizim Müslüman ülkeler, Tanrı katındaki en son ve en hak dine sahipse, neden dünya üzerinde tüm Müslüman ülkeler sürünmektedir? Neden gavur Hristiyanlar ve Yahudiler dünyayı yönetmektedir?
  cevap: Allah ben rızkı isteyen ve hak edene veririm buyuruyor demekki biz bunu sağlama yolunda bahsi geçen gavurlar kadar çalışmıyoruz.

  soru: Tanrı, eğer varsa, hem varlığının tüm kanıtlarını bizden gizleyip, hem de bizlerden kendisine inanmamızı beklerken ne yaptığını zannetmektedir? Kendisi saklambaç oynayan bir çocuk mudur?
  cevap: Bu dünyanın sınavının allaha inanmak veya inanmamak olduğu düşünülürse allahın sınav sorularını verdiği bir sınav yapması hernekadar mantıklı değilsede şu şekilde bir cevap daha verilebilir: Hz. Musa allaha kendisini görmek istediğini söylüyor ve allah da senin yaradılışın buna uygun değil diyor ve ısrarcı olunca bir dağa belirli bir derecede zuhur ediyor ve dağ yerlebir oluyor Hz. Musa bayılıyor ve bu yolla da olsan Hz. Musa olayın aslını kavrayabiliyor. Burada o zaman dayanabilecek şekilde yaratılsaydık demek öğretmene hocam soruları şöyle sor demek olacağından o da mantıklı değil ama illaki görmek dokunmak veya nasıl allahın varlığını anlamak istiyorsak o olayın olmaması allahın bunları bizden sakladığını göstermez. içinde oturan bir kadın olan bir manzara tablosundaki kadını göremememiz o kadının orada olmadığını da kanıtlamaz. Yani bakmakla görmek arasında fark vardır. En nihayetinde birşeyin var olduğunu hissetmek bazen görmekten bile etkilidir mesela aşk.

  soru: uzayda bizden ileri seviyelerde uygarlıklar varken neden alah katında en değerli varlık biziz. Neden kutsal kitaplarda bu uygarlıklardan bize hiç bahsetmemiştir?
  cevap: Peygamberimizin kuranda da bahsi geçen 18000 alemden bahsetmesi evrende yanlız olmadığımızı bize neredeyse 15 asır önceden belirtiyor tabi okuyup öğrenene! ama insana secde eden sadece melkler ve cinlerdir allah bu evreni sizin için yarattım diyor sadece size yarattım demiyor. Yani evrendeki en kıymetli varlık biziz diyemeyiz ama öyle olması umulur tabiki.

  YanıtlayınSil
 44. soru: Acaba Tanrı uzaylılara da peygamberler ve kitaplar göndermiş midir? Onları da mı cehenneme atacaktır? Bizlere huri kızları ve şaraptan nehirler vaat ederken, acaba uzaylılara ne vaat etmiştir?
  cevap: KUranda allah peygamberimize biz seni ALEMLERE rahmet olarak gönderdik diyor zaten kuran birazcık okunsa bu soru sorulmaz herhalde.

  soru: Tanrı her şeyi bir sebep için yarattıysa ve her canlının yeryüzünde bir fonksiyonu varsa, neden 60 milyon yıl önce tüm dinozorları ve o zaman yeryüzünde yaşayan canlıların %95’ini ortadan kaldırmıştır? Neden devamlı pek çok canlı türünün soyu tükenmektedir?
  cevap: Bu soruyu sormak demek benim göbek bağım neden düştü demekle aynıdır herşey bir sebeple yaratıldı doğru ama o herşeyin sonsuza kadar var olmasının gerekli olduğu herşeyin bir sebepten dolayı yaratıldığı sözünün bir gereğimidir?

  soru: İnsan bugünkü şekliyle yaratıldıysa, bilim adamları kazı bölgelerinde neden iskelet yapısı günümüz insanına uymayan (daha bir maymuna benzeyen) fakat yanı başında taştan delici ve kesici aletler bulunan iskelet örnekleri bulmaktadır? (Bunların yüzlerce örneği var).
  cevap: Bugünkü insanın şeklinin bundan yüzbin yıl sonraki insanın şekline birebir benzemeyeceği kesindir. Ama bugün afrika kabilelerinde yaşayan insanlar bilmem kaçbin yıl önce bulunan insanlardan daha mı medeniler. Veya vücut yapıları bize hangi oranda benzer. Piramitlerin bile nasıl yapıldığına akıl erdiremezken bugün geçmiş nesillerin bizden daha geri uygarlıklar olduğunu nasıl düşünebiliyoruz. Albert Einstein'ın bir sözü var 3. dünya savaşı nasıl olacak bilmiyorum ama 4.sünün taşla sopayla olacağını biliyorum diyor. Kuranda da böylesi milatlardan bahsediliyor zaten ondan sonrasına ait buluntulardan birisi olursak gelecek uygarlıklar için, emin olun kucağımızda laptop olmayacak ve ozamanki doğa şartları o zamanın insanlarını nasıl değiştirir bilemiyorum ama onlarda bize bakıp bizim şu an söylediklerimizin aynısını söyleyebilirler.

  YanıtlayınSil
 45. soru: İnsanlar Ademle Havva'dan türediyse, ve evrim, dolayısıyla da bununla bağlantılı olarak "çevre koşullarına bağlı modifikasyon" diye bir şey yoksa, neden dünyanın dört bir yanındaki insanların vücut özellikleri, deri renkleri vs. farklıdır?
  cevap: Yukarıdaki cevap bu soruyu da kapsıyor ve kimse insan neslinin çevre koşullarından etkilenmediğini iddia etmiyor. son soru da bu bağlamdadıor cevabı da buradadır.

  son olarak mantıksal sorular ve paradokslar hakkındaki sorulara matematik bilen herkesin anlayacağı dilden bir cevap vermek istiyorum.

  sonsuz + sonsuz=sonsuz

  sonsuz / sonsuz=sonsuz

  sonsuz - sonsuz=sonsuz

  sonsuz * sonsuz=sonsuz

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. sonsuz / sonsuz tanımsızdır
   sonsuz - sonsuz tanımsızdır

   Sil
 46. 06 Ağustos, 2010 17:29 tarihinde yazan arkadaş : insan nesli ademle başlamış diyoruz ilk dönem insanları hiçbirşey bilmiyor diyorsun. Kutsal kitap yoktu diyorsun on emiri bilmiyorsun melek bilinmiyordu diyorsun ademin cennetten geldiğini bilmiyorsun. şeytan bilinmiyordu diyorsun ademi cennetten attıranın şeytan olduğunu bilmiyorsun. hadi bunları bilmiyorsun musa'yı davut'u isa'yı ibrahim'i de mi bilmiyorsun. hem bilmiyorsun hem ahkam kesiyorsun. sana bir özdeğiş hatırlacağım: fikirsiz bilgi etkisiz; bilgisiz fikir tehlikelidir.

  YanıtlayınSil
 47. Ateistlerin,hristiyanların,musevilerin vs..(kesinlikle bu kesimin tamamına değil sözüm)sürekli olarak ve birlik içinde İslam dininin olmadığını düşünerek, Rabbimiz var olmadığını başta kendilerine sonra etrafa inandırmak için bizden müslümanlardan açıklama bekleyip sürekli ortaya hadi bana ALLAH'ın varlığını kanıtlayın. Madem kader diye bişey var işte niye cehenneme gönderilceklerine inanıyolar gibi yüzyıllardır aynı soruları yöneltiyorlar buda kendilerini komik duruma düşürüyor. Madem ALLAH'ın varlığına inanmıyorsunuz neden birilerinin size varlığını kanıtlamasını bekliyorsunuz ki? Varlığına inanmıyorum diyebilen bir insan nasıl kanıt bekler.Ben kimseye çıkıp bana ALLAH'ın olmadığını kanıtla demiyorum..Eğer dine karşı ilginiz varsa eyvallah sorunuzun cevabını islami sitelerde arayın..Nasıl ben islami sitede ateizmi araştıramayacaksam sizin görüşünüzlee.. zorla inandırmaya çalışan yok sizleri..Nasıl biz sizin inanmadığınıza karışmamalıysak sizde bize karışamazsınız.
  Kadere gelincede...Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten, 'ne yapalım kaderimiz böyle'... deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolucuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin, ne de hayat karşısında çaresizsin..

  Ve sürekli taş attığınız için islamı ve islamın değerlerini yokmuş gibi göstermeye çalıştığınız için dinime daha çok bağlanıyorum.. Herkes kendi yaptığından sorumludur bizim dinimizde..Sizlere tek tavsiyem her dini araştırın kalbinizi hangisi ısıtıyorsa ona yönelin..

  nurdankrdy.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. nurdan kardeş madem inandırmaya çalışmıyosun ne diye açıklama yapıyosun.
   madem dinine bağlanıyosun ne arıyosun burda(inandırma zorunluluğun olmadığından soruyorum).
   dinine bağlanmak için kuran varken ateistlerden etkilendiğn için de kutlarım seni
   madem zorunda değilsin allahın san verdiği bir görevi de umursamıyorsun demek ki gitgide bağlanan kardeşim(dinini bilmeyenlere açıklamak öğretmek).

   Sil
 48. Bana böle yetersiz Tanrı bilgileriyle sorular sormayın
  Asıl siz kırın beyninizin aklınızın zincirlerinide daha güzel sorular sorun hepsi basit

  Tanrı'nın kaldıramayacağı bir taşı yaratmaya gücü yeter mi?

  demişsiniz Bu soru zaten sadece bu dünyada çakılıp kalmış bi düşünce biçiminden çıkmış
  Evreni yatan da Allahtır

  haliyle uzayıda
  uzayda yerçekimi diye bişey yok
  orda kaldırma diye bişeyde yok
  orda sizin mantınıza göre :bir sürü dünyadan büyük taşlar var
  Şimdi düşününce sanki bu soruya cevap orda var gibi bi bakıp teleskoplarınızla görceksiniz hatta Milyonlaca yıl önce verilmiş sanki bu sorunun cevabı
  değilmi gençler :) saygılar...
  Bence siz Allah hakkında yetersiz bilgiye sahip kişilerden dinleyip durmuşsunuz.

  Acayipbir.adam@hotmail.com

  YanıtlayınSil
 49. ateist arkadaşlara 10. sözü okuyun kardeşler

  YanıtlayınSil
 50. ZATEN ALLAH A İMAN ETMEK BU DÜNYADA BİZLER İÇİN BİR SINAVDIR. NASIL Kİ BİR SINAVIN CEVAPLARI SINAV SIRASINDA VERİLMİYORSA YAŞARKEN DE HERŞEYİN CEVABINI BU DÜNYADAKİ AKLIMIZLA GÖRMEMİZ DOĞRU DEĞİLDİR. HERŞEYİ MANTIKLA VE AKILLA ÇÖZECEK OLSAK O ZAMAN İMTİHANIN BİR ANLAMI KALMAZ. İSTER İNANIR İSTER İNANMAZSINIZ. AMA ALLAH GERÇEKTEN VARSA İNANAN CENNETİ KAZANIR. YOKSA NEYİ KAYBEDER?

  YanıtlayınSil
 51. Ahmet Polat
  siz ateistlerin sordukları soruların toplamı 500 soruyu geçmesi muhtemel degilken bende size sadece tek bir soru soracagım bana öyle bir kitap yazınki 1400 sene hüküm sürsün vede beni bilgilendirsin.....!

  Örnek : Oku O yaratan Rabbinin adıyla! İnsanı bir kan pıhtısından yarattı! Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir! Kalem ile (yazmayı) öğreten de. O, insana bilmediği şeyleri öğretti.Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır! ALAK SURESİ (1-5)

  1400 sene önce yazılan bir bir kitap ve kan pıhtısı gerisi ateist arkadaşlara kalmış.....

  YanıtlayınSil
 52. Tanrı'nın seçim şansı verdiği söyleniyor. Bizi özgür kıldığı söyleniyor fakat içinde doğduğumuz ülke,şehir,aile,maddi durumumuz vs. bunların hiç birini seçemedik. Doğmayı bile biz seçmedik. Doğmayı biz seçmemişken bize yaşama zorunluluğu veriliyor. Tabiki ölümde. Fakat kendimizi öldürmek (intihar) günah olarak kabul ediliyor ve karşılığında da cehennem. Doğmayı ben istemedim Tanrı istedi. Yaşamayı da ben istemiyorum o halde ölmeyi seçersem bu seçimim için beni cezalandırmaya hakkı yok. Onun gözünde madem yaşamak 'Lütuf' o zaman beden alıp kendisi yaşasın.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hayatta mısın çok merak ediyorum. eğer hayattaysan sorularının hiçbir anlamı yok=)

   Sil
 53. saçmallıkları dinlemye zaman ayırabiliyorsanınız gerçekten saçma bir yaşam tarzınız war demektir. ( w.sheksper)

  YanıtlayınSil
 54. seçemediklerinden sorumlu değilsin. ama O yaşamanı istiosa yaşıcaksn..

  YanıtlayınSil
 55. aykut gökdağöz19 Kasım, 2010 15:44

  zekice yazılar fakat yeterince bilgi olmadıgı için böyle sorularsorulur sizce eğer herşeyimiz sadece kadere bağlı olsaydı neden yaptıklarımızdan sorumlu oldugumuzu kutsal kitaplar söylesin dinler bu kadar barizhatalar yapamaz bakın kader vardır amahayatımıza tamamen egemenegildir. nasılmı ? şöyleki ; Bir insan oglu köle ailesi çinde doğabilir ama yaşamını köle olarak geçirip geçirmeme si onabağlıdır yani başlangıçlar diğer adıyla doğum yeeri bizimelimizde olamaz ama oradan sonra yapacaklarımız bizim elimizdedir felsefede bu görüşe otodeterminizm denir.o yüzden allah kimseye sen köle doğdun fakat onun gibi davranmıyorsun diye suçlamaz. biliyorum siz ateistler şöyle düşünürsünüz; tanrı varsa neden kötülüğü yarattı bakın bu çok karamsar bir düşüncedir neden mi ? çünkü yaradan bize sadece iyiliği verseydi ona göre düşünürdük kötü olan birşeyin hep iyi yanlarına bakarak bize veya topluma karşı olan kötü yanlaını kestiremeyecektir buda bizm robot gibi davranmamızı sağlardı ve sizce robot olmak özgürlük müdür yoksa kölelikmidir o size onu reddedebileceginizi bildigi halde irade gücünü kibir kötülük bencillik huylarını verdi verdi demek ynlış olur sizi siz gibi yarattı yani biz insanoğlunu

  YanıtlayınSil
 56. Allah çok iyi hesap görendir niyetleri bilir kişiyi kendisinden daha iyi bilir yüce Allah kelimelerinin ulaşmadığı yeride çok iyi tayin eder ve hesabı ona göre yapr kul kulluk işine bakmalıdır Allahın işine değil.İslamı anlamak için temiz bir kalp normal bir akıl yeterlidir Herkes temiz kalpli doğduğuna göre demekki sorun diğerindedir.Hiç bir Kuran ayeti görmeyen biri bile yaşamı inceliyerek islamı bulabilir Hz.İbrahim'in yaptığı gibi onu iyi bilirsiniz.

  Allah(c.c) dünyaya değer vermez insanlar dünyaya değer verir bu yüzden çok farklıyızdır.Allah dünyaya değer vermediği için kafirde müslümanda rızkını kazanıyor her iki tarafta çilesini çekiyor her iki tarafında fakiri var zengini var afrikada bir çok kafir var ki sürünüyor dünyada bir çok kafir varki hayatını yaşıyor herhangi bir genelleme yapılmaz dünya bir eğlence ve rüyadan ibaret.

  Allah(c.c)'nin katında yok olma gibi tabirler yoktur dünya beyniyle yaradana soru sorulmak mantıksızlıktır.İnsan kendini zeki zanneder ancak zannettiği gibi değildir.İnsanın hayali hayattaki olan şeylerle sınırlıdır.Örneğin uçak kuştan,kamera gözden esinlenmiştir.

  Kutsal kitaplar birbiriyle bağlantılıdır ve aralarında epey bir vakit vardır.Bunun gerçek değilde süre gelen bir senaryo olduğuna inanmak saçmalıktır.

  Allah(c.c) eğer insanlara gözükse veya peygamberleri insan değilde başka bir yaratıktan olsaydı insanın hiç inanmama gibi bir lüksü olabilirmiydi tabiki olamazdı.

  Allah(c.c)'ın ilmi geniştir bize kelamında az ilim vermiştir bundan ötürü çok soru sorarız.
  Allah bizi soru soralım diye yaratmadı bizi yalnız ona kulluk edelim diye yarattı.

  Allah(c.c) kitabında akıl sahipleri için insanın bilmesi gereken herşeyi çok güzel anlatmıştır peygamberleride rehber tayin etmiştir.Kuran'da herşey anlatılmamakta Allah'ın bir ayeti :"Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.”"bu az ilmimizden dolayı herşeyi tabiki bilemeyiz bilmemizde gerekmez biz bilmemiz gereken şeyleri bilelim.İşitelim ve inanalım.

  Allah(c.c)'ın insanlara bahşettiği en büyük nimet irademizdir bu irade öyle birşeydir ki hem insanı mümin yapar ilim öğretir ibadet ettirir oruç tutturur namaz kıldırır öyle bir bişeydir ki kafir ettirir ataist ettirir satanist ettirir günah işletir Allah'ın ayetini inkar ettirir.İşte Allah böyle yücedir insanda böyle bir özelliği iradeyi yaratmıştır.

  YanıtlayınSil
 57. Ataistlerin,satanistlerin,günahkarların bir yanda müminlerin,sevapkarların bir yanda olmasıda Allah'a peygambere,meleklere,kitaba,ahirete,kadere inanmaya kafidir.Çünkü herkes müslüman olsa kafir olmasa Kuranda olmayan birşeyden bahsetmiş olacak olmayan bir şeyede ceza verilmez vesselam.Hiç günah işlemeyen bir topluluk olsak Allah yine günah işleyen bir topluluk yaratıp dünyaya gönderir işte Allah'ın bu kadar hikmeti bu küçük aklımız alamaz bize az bir ilim verildi.

  Şimdi geç olmadan inanmak ve Allah'a kulluk etmek gerekir islama geçen doğduğu ilk günkü gibidir.İslamdan başka hiçbir mefhum hiç bir inanış mücdeleyici değildir islamı reddeden hiç birşeyi kendisine mücdelemez sadece bu kısa dünya hayatında yaşayıp eğlenip gider sonra azap başlar o zaman elbet anlarlar ama kan ağlasalar bile iş işten geçmiş olacak tevbe kapıları kapanmış olacaktır.

  Kendine yeni bir yol aç
  "Lailahe illallah"="Allah´tan başka ilah yoktur"
  "Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden âbduhu ve Resuluhu."
  "Şehadet ederim ki Allah´tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve Peygamberidir".

  İslamı tanıdıkça anladıkça gerçeği daha iyi anlayacaksınız.Müslüman olup günahkar olanlar gibi değil gerçek bir müslüman olarak ilerliyeceksiniz.Mülüman öleceksiniz gerçeği bir kez daha göreceksiniz işte o zaman bu anı hatırlayacaksınız.inşallah.Yazılacak şey çok ancak herşeye gerek yok zaten aklın yolu birdir.

  16/90- Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.

  La tahzen! innallahe meana...
  semina ve atana
  MÜNİNLER
  ÜZÜLMEYİN ALLAH BİZİMLE...
  İŞİTTİK VE İTAAT ETTİK....
  Selametle...

  YanıtlayınSil
 58. soru:Tanrı her şeyi biliyorsa (geçmiş, gelecek, vs), o zaman geçmiş de, gelecek de daha yaratılış anında belli demektir. Belli olan bir şeyi değiştirmek için, kitap, peygamber, vs göndermenin mantığı ne o zaman?
  Cevap:Amerika Kıtası ve Avrupa Kıtası arasını örnek alalım ortada okyanus var ama biz yinede Avrupadan Amerikaya gidebiliriz o zaman neden uçak veya gemiye ihtiyaç duyarız? Yüzerek geçemez miyiz? İşte Kutsal kitaplar ve Peygamberler bizim Allah(c.c) giden yolda sadece aracıdırlar.

  YanıtlayınSil
 59. ÇOK KISA...
  EĞER ALLAH YOKSA KURANI MUHAMMED YAZMIŞ OLUR PEKİ SÖYLEYİN KURANDAKİ insanın yaratılışı-gölge boyunun yerüzüne yayılışı-güneşin geliş açısı-denizlerin tuzluluk oranının farklı olması VE DAHA NİCELERİ MUHAMMED BUNLARI NERDEN BİLİYORDU...BİZ BİR CEP TELEFONUNUN NASIL ÇALIŞTIĞINI SİNYALLERİN NASIL OLUŞTIĞUNU BİLE ANLAYAMAZKEN...

  YanıtlayınSil
 60. Tanrı'nın seçim şansı verdiği söyleniyor. Bizi özgür kıldığı söyleniyor fakat içinde doğduğumuz ülke,şehir,aile,maddi durumumuz vs. bunların hiç birini seçemedik. Doğmayı bile biz seçmedik. Doğmayı biz seçmemişken bize yaşama zorunluluğu veriliyor. Tabiki ölümde. Fakat kendimizi öldürmek (intihar) günah olarak kabul ediliyor ve karşılığında da cehennem. Doğmayı ben istemedim Tanrı istedi. Yaşamayı da ben istemiyorum o halde ölmeyi seçersem bu seçimim için beni cezalandırmaya hakkı yok. Onun gözünde madem yaşamak 'Lütuf' o zaman beden alıp kendisi yaşasın.

  ADSIZ BİR ARKADAŞ BÖYLE YAZMIŞ. ARKADAŞIM MADEM İNANMIYORSUN YAŞAMIN SANA SORULMADAN BAŞLADI. E NE DURUYORSUN INTIHAR ETSENE. INANMIYORSAN INTIHARIN GUNAHINDAN SANANE

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bu sadece imtihan mantığını sorgulayan bir akıl yürütmedir. Bu tür ifade biçimlerini veya söz sanatlarını bile anlayamayacak düzeydeyseniz zaten kavramsal bir tartışma yürütemezsiniz.

   Sil
 61. yaw siz dindarları anlayamıyorum galiba
  Allah gibi size göre yüce sınırsız bir gücün kendiliğinden oluştuğuna inanabiliyorda allahın yanında lafı bile olmayan dünyanın kendiliğinden oluşabileceğine inanamıyorsunuz.
  Şimdi biri çıkıp diyecekki allah kendiliğinden oluşmadı o hep vardı eee nerden geldi o oraya niye geldi nasıl geldi nezaman geldi kim getirtti niye ben değilde o tanrı oldu.

  Bunun üzerine biri çıkıp diyecekki allah için zaman kavramı yoktur biz onu tam olarak analamayız.
  Peki bu allah niye bizden aklımızın eremeyeceği bir olguya inanmamızı bekliyor.
  Bu yapay zeka progarmı yazan programcının örneğine benzer
  programına 2+2=4 olduğunu öğretmiş
  ama 2+2=5 demesini istiyor.

  Tanrı niye aklımızla çelişmemizi bekliyor.

  bir başka konuda şeytan meselesi.
  kovulmadan önce Şeytan allahın yanındaydı.
  Allah şeytandan ademe secde etmesini istiyor. Şeytan artık neyine güveniyorsa allaha kafa tutmuş. Peki bu şeytan neyine güveniyorda böyle yapıyor allahın tüm varlıkların en yücesi olduğunu herşeye gücünün yettiğini bilmiyormu nasıl onunla başa çıkabileceğini düşünebilmiştir.ve allah böyle olacağını bilmesine rağmen niye şeytanı yaratmış ve canlıların meleklerin başına getirmiş.
  Bence allah korkusunu bunlara gösterememiş fazla baksanıza hiç kimse sözünü dinlemiyor ne havva ne adem nede şeytan.bildiğinz gibi adem ile havvada allahı dinlaemeyerek yasak meyve(bazılarına göre cinsel ilişki) tatmışlarıdır.
  Pek allahın şeytanı affetme ihtimali varmı

  YanıtlayınSil
 62. siteyi uzunca inceledim, önyargısız bir ateist yorumuna rastladım. Ateistler açısından sorulan sorular gerçekten cevap almak ve bilgi sahibi olmak için sorulmuş sorular değil, cevaplara verdiği yorumlar bunun ispatı. Ateistler ile Evliyalar arasındaki farkın: Evliyaların sürekli yaşamın her anı Allah var, Ateistlerin ise sürekli yaşamın her anı Allah yok diye düşünmeleri olduğunu söyleyen kişiyi şimdi tamamiyle anladım... Önyargılarınızdan kurtulun (ki bu atomu parçalayabilmenizden daha zor einsteinın dediğine göre). Kuranı-ı Kerimin Türkçesini bir okuyun, bu kitap gerçekten bana sesleniyor dediğiniz yerler olacak...

  YanıtlayınSil
 63. yukardaki sorularda belli şeyler doğru kabul edilerek sorulmuş.örneğin uzaylılarla ilgili soruda ''ki modern bilime göre bu kuvvetle muhtemeldir'' ifadesine dayanarak uzayıların var olduğu kanunmuş gibi kabul edilmiş.halbuki modern bilimden kast edilen hangi bilim anlamasamda uzaylıların var olduğuna dair hiç bir bilimsel veri yoktur.( amatör ufo resimleri tencere kapakları,kaçırıldım hikayeleri bilimsel değildir.herhangi bir bilimsel makalede uzaylılar şu somut kanıtlardan dolayı vardır ifadesine rastlaymazsınız ).belli şeylerin varsayımsal doğruluğu temel alınarak kesin cevaplar istemek akla yatkın değildir.

  YanıtlayınSil
 64. allahın şeytanı affetme ihtimali..bu süperdi..bayıldım:)))...

  YanıtlayınSil
 65. bir yaşam çizgisi çizsek ve ortasında biz olsak arkamızda geçmiş zaman önümüzde gelecek zaman ama herşeyi gören birivar ezel sahibi ona zaman ve mekan biçemezsinki zamanıda o yarattı çünkü :) o herşeyi bilir ama senin iradene dokunmaz sadece ne yapıcağını bilir mesela bir bal arısı peteğinin 35 derece olması gerekir bal yapmak için mesela bu sıcaklık 37 derece oldu diyelim arı peteğin üstünde kanat çırpmaya başlıyor 35 dereceye indirmek için 30 dereceye düşünce üstüne kapanıyor peteğin şimdi sorarım size arı da bir hayat sahibi şimdi diceksinizki arı merhamet sahibi ama bizi sokuyor gördüğü yerde hem arının bal yapma zorunluluğu yok çünkü iradesi yok Allah vermemiş irade ama insanda var o yüzden insan hertürlü bilgiye sahiptir istediği gibi düşünebilir işde o kıyamet günü geldiğinde sizi görmek isterim o yüzden pişman olmadan sonsuzluğunuzu kurtarın

  YanıtlayınSil
 66. allahım sana inandım sana sığınırım.ama senin adın aşkına ben imtahan istemiyorum.bunun yanında ben yaratılmakta istemiyorum.allah aşkına bune ya doğuyorum büyüyorum ölüyorum eee gel bakim buraya ne yaptın dünyada.ya ne allahı ne kulu ne savaşı ne islamı ne hiristiyanı musevisi bunlarne ya bunları kim istedide oldu.arkadaşlar namazı niyazında bilinmeyen yolda ilerleyen b
  iriyim ne yaptığımı bende bilmiyorum allah vardır onu biliyorum ama ondan sonrasıda bunları kim isteyerek başına bu belaları sardı bilmiyorum şimdi biriniz kalkım adem babamız havva anamız sözverdi allaha demesin allah aşkına

  YanıtlayınSil
 67. Bir köy muhtarsız olmaz.
  Bir iğne ustasız olmaz; sahipsiz olamaz.
  Bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun.
  Nasıl oluyor ki:Nihayet derecede muntazam şu memleket Hakimsiz olur?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Nasıl oluyor da Her şeyin üstünde mükemmel bir tanrı hakimsiz olur?

   Sil
  2. kendi kendinle çelişime ''Her şeyin üstünde'' olan birinin neden hakimi olsun?Ayrıca bu sitenin amacı bilgi alış verişi mi yoksa tüm saçma karşılık ve görüşleriyle saçma sapan sorular sorup kendince yanıtlar mı verecek.Bu sitede gerçekten neyin doğru olduğunu merak edenler de var bence

   Sil
 68. kafirler birgün Hz. Muhammed (S.A.V)'e gelip:"sen madem Allah'ın peygamberisin o zaman Rabbine söyle ayı ortadan ikiye ayırsın" demişler bunun üzerine ay ortadan ikiye ayrılmış.sonra Peygamber Efendimize büyücü sihirbaz demişler.
  o yüzden ne kadar anlatsakda birçoğu inanmaz sonsuza kadar dünyada kalsa yinede inanmaz.ve inanmayanlar inkar edenler sizinde inanıp inanmamak kendi elinizde sonra biz niye yanıyoruz cehennemde haksızlık değilmi demeyin.hür irade denen bişey var.Allah yapmamızı istemediği şeyleri neden kullarına yaptırsın?sen kendi isteğinle yapıyosun.ayrıca Allah herşeyi bilir.madem öyle hiç dünyayı yaratmadan direk insanları cennete cehenneme koysaydı sen zaten bunu yapcaktın deseydi böle şey olurmu?.inanmıyosunuz ama bütün derdiniz sabahtan akşama kadar Allah'ı inkar etmek.inanmıyosan neden bu kadar umursuyosun?içten içe inkar etsende sende bişeyler hissediyosun
  Kuran'da size inkar edenler denmiş..inkar etmek nedir?bişeyi bilirsin onu inkar edersin, bilmediğin şeyi inkar edemezsin.iç dünyanıza inin iyice neden inanmak istemiyosunuz? ve neden tek derdiniz sürekli Allah'ın varlığını inkar etmek ve milletide kandırmaya çalışmak?.dünya sevginizi bi kenara bırakın..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. işte islamdaki hurafeler dediğimiz bunlar. çocuklara anlatılan masallardan ne farkı var.

   en eski medeniyetlerden beri (örneğin, Mısır'da ortaya çıkartılmış en eski "Yıdız Tabloları", MÖ 4200 yıllarına kadar eskilere gider) insanın en çok ilgisini çeken, en çok inceledikleri olgu yıldızlar ve gezegenler olmuştur. hayatlarını bunlara göre ayarlamış, savaşa gidip gitmeyeceklerini buna göre karar vermiş. vs vs insanın hayatının içinde bu kadar içli dışlı olan bir durum astroloji.

   muhammed ayı ikiye bölmüş.. bahsi geçen zaman MS 7.YY. hadi böyle bir olay gerçekleşti. bu dünyanın gece olan tarafındaki insanlarlar tarafından görülmez miydi. ki bu bilinen dünyaya denk geliyor. asya, afrika, avrupa. bu olayı hayretler içinde izlemezler miydi? bu kayıtlara geçmez miydi? miydi miydi....

   ama gel gör ki bu konuda tek bir kayıt yok. tabii kuran dışında. ee insan demez mi "yaw nası inandım bunca süre bu masallara". bir kısmı der ve artık "masallara" inanmamaya başlar. bir ksımı demez, gider mantığına uygun hale getirmeye çalışır.

   Sil
 69. ateizm görüşünü savunan arkadaş, çok zalim ve güçlü bi mafya adam geldi anneni babanı kardeşlerini senin gözünün önünde ve hiçbir suçu olmadığı halde öldürdü. sende bunları izledşn canlı canlı ve sonunda senide öldürdü. birçok acı çektin ve hiçbir karşılık veremeden sende öldün. bütün bu yapılanlar adama kar mı kalacak peki o da toprak olup ölüp gidince hiçbir sorun olmıcakmı yani. şüphesiz ki Allah vardır ve ilahi adaletide vardır. bu dünyada olmasa ahiret hayatında bunun hesabını soracaktır. bu örnekte olan olaydaki adamı cesazız mı bırakacaktır sence bunu senin aklın alıomu?

  YanıtlayınSil
 70. istanbul ankara amerika japonyada yok o zaman.ben görmedim.ama var diyen kaynaklar var.onlarda bana mantıklı gelmiyor.sevgi diye bir şeyde yok o zaman. kimseyle dostlukta yapmayın. ateist uzmanlar lütfen beni bu ülkelerin olduğuna inandırırmısınız?
  diyeceksiniz ki git gör.harita var resim var giden gören var. ee kuran var evliya var peygamber var.hemde 1 değil 124 bin peygamber milyonlarcada evliya var haberci olarak.

  madem ki bir şeyler kanıtlama peşinde olan ateistler var gelin tartışalım edebimizle... ugur_dng@hotmail.com

  YanıtlayınSil
 71. Ay ikiye ayrılırken orda mıydın?

  YanıtlayınSil
 72. Düşünmeden öğrenmek boş zaman kaybıdır.
  .
  SADECE TEK BİR ŞEY SÖYLÜYORUM;
  Madem allahın bize ihtiyacı yok.
  Neden bizi yarattı oyun oynamak içinmi cennet cehennem koymuş birde hah.Ben böyle şeylere inanmam.


  MESELA kuranda DİYORKİ
  Biz uzayı uçsuz bucaksız yarattık.(hani tek yaratan allah tı)

  EEE bulundu uzayın sonu.
  Kanıtla dedi bi arkadaşım görmeden inanmam dedi
  Bnde dedimki madem sen uzayın sonunun bulundugunu görmeden inanmazsan bende allahı görmeden ona inanamam.

  YanıtlayınSil
 73. 'Eğer kulumuz Muhammed'e (sav) indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sûre getiriniz ve eğer doğru iseniz; Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırınız

  haydi kuran size meydan okuyor sadece bir süre benzeri getir getirin bakalım hadi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni okumanızı öneririm.

   Sil
 74. ATEİST ARKADAŞLAR; şimdi size en büyük ispatlardan birini sunacağım cevabınızıda bekliyorum.Düşünün bir aracınız var ve şöförde sizsiniz.Siz sadece gaza basıyorsunuz araç hareket ediyor frene basıyorsunuz araç duruyor vb...Ama kontağı çevirince, gaza basınca aracın içindeki yakıtın ne gibi hallerden geçmesi güç üretmesi sizin umurunuzda olmuyor değilmi?Sizi ilgilendiren kısım sadece aracın hareket etmesi değilmi? Ama aracın içinde bir motorun olduğundan bu gücü ürettiğinden hepimizin haber var.EN ÖNEMLİSİ BU MOTORU ARACIN İÇİNE KOYAN BİRİSİ VAR.YANİ USTA VAR USTA.Siz şimdi bunada bahane bulup firma veya fabrika koymuşta diyebilirsiniz ama ne derseniz diyin kaçış yok,sonuçta o motoru aracın içine birileri veya birisi koymuş...Şimdi yemek yediğimizdede veya su içtiğimizdede aynısı olmuyormu?Biz sadece ağzımıza lokmayı koyup yutuyoruz açlığımızı gideriyoruz.Ama o lokmanın içimizde ne tür hallerden geçip bizi doyurduğu bizi ilgilendirmiyor değilmi? İçimizdeki mide böbrek ciğer vb...organlarda bir motor gibi çalışıp devirdaym yapmıyormu? PEKİ SİZCE BU VÜCUDUMUZDAKİ ORGANLARI BU MUHTEŞEM DÜZENEĞİ İÇİMİZE KOYUP BİZDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞTIRAN BİR USTA YOKMU?HADİ BAKALIM İNKAR EDİN EDEBİLİYORSANIZ...ALLAHCC SİZLERİN AKLINIZI KULLANARAK DOĞRU YOLU BULMANIZI NASİP EYLESİN.AMİN.Lütfen böyle saçma sapan sorularla kendinizi iyice karanlığa gömüp psikolojinizi bozmayın.KURU BİR DALDAN ODUNDAN YAŞ MEYVE ÇIKARAN YİNE O CC DEĞİLMİ.LÜTFEN TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNSENİZE YANMANIZA VALLAHİDE BİLLAHİDE BENDE RAZI OLMAM OLAMAM.SAYGILARIMLA...

  YanıtlayınSil
 75. eğer siz haklıysanız ahiret, tanrı,hesap günü vs. vs. yoksa dünyada 70-80-90-100 sene zahmet çektiğimle kalırım...

  ammma eğer ben haklıysam ebedi yandınız:))

  YanıtlayınSil
 76. Conexant diye bi arkadaş şeytan neyine güveniyordu da allahın isteğine hayır dedi diyor :) sen varlığını inkar ederken neyine (galiba cehaletine)güveniyorsan galiba ona güveniyordu.
  Bi de sizin bu herşeyi yanlış bilip hem de o yanlışlar üzerinden insanlara yüklenmeye çaışmalarınız var ya bitiyorum sizin bu hallerinize :)
  ateistlerin % 95'i şeytanı hala melek biliyor uyanın alooooo melekler robotumsu varlıklardır allahın emirlerini yaparlar diyoruz robot allaha nasıl karşı geliyor yahu :)
  cailleri bilgilendirelim: şeytan cindir ateşten yaratılmışya hani (meleklerse nurdan) şimdi birazcık bile olsa bildiklerinizin mantığını sorgulama yolunda bi ampul yandımı acaba (inaşallah)belki yanlış bildiklerinizi düzeltirsiniz de karşıt görüş yazacağınız zaman doğru bilgiler üzerinden yazarsınız da biz de sizin maskaralıklarınıza gülmekten yazamıyoruz bundan kurtuluruz.
  size üzerinde bolca yorum yazacağınız bi gerçeği yazayım.nasıl ki bir çocuğun anne karnında geçirdiği 9 ay onun daha önce hiç kullanmadığı duyularını kullanması ve bu duyuları kullandıkça beynini geliştirerek öncesinde belki hayal bile edemeyeceği olaylara tanık olması için bir hazırlık süreciyse şu an bizim yaşamımız da ikinci doğuma hazırlık.
  anne karnındaki bebek dışarıya inanmazsa ateist oluyor işte :) sonuçta gidip de dönen mi var.

  YanıtlayınSil
 77. Eğer Siz Haklıysanız Benim Kaybedeceğim Bişey Yok.
  Yok Eğer Ben Haklıysam Sizin Kaybedeceğiniz Çok Şey Var.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sitemizdeki "Ya Varsa" isimli yazıyı okumanızı öneririm.

   Sil
 78. senin mantıksızlığını bilimsel olarak yanıtlıcam..senin en büyük yanılgın 3 boyutlu olarak bulunduğun bir evrende diğer boyut kavramını düşünme acizliğine kalkışmış olman o mankafan şunu anlamıyo demişsinki bir dairenin şekli aynı zamnda küpün şekli olabilirmi 3 boyutta mümkün değildir ama 4 . boyutta mümkündür dicenki nasıl anladın sen 3. boyuttaki bir cismin gölgesine bakarsan eğri büğrü bir şekil görürsün ve o şekil 2 boyutludur yani bi üst boyut bize birşeyler kaybettirir aslında 2. boyutta baktığın şey kenarları eşit bi küptür ama slak sacma ilkokul seviyesindeki sorları sorduğuna göre bu anlattığım şeyleri anlamanı beklemiyorum yorum yazan arkadaşlar gördüm ateizim mantıktır bilimdir diye,, siz bilimin b sinden anlamıyorsunuz kuş beyninizle bişiler düşünüp cevabını bulamıyorsunuz.. bak ben bir paradoksuna yanıt vereyim ki o paradoks değil aslında daha paradoksun terim anlamını bilmiyorsun,,demişsinki Allah kendisinden bir trane daha yaratabilirmi bunu sorgulamak bize düşmez ama mankafan bişiler bulamamış bn şimdi düşündüm ve aklıma bişi geldi paylaşayım Allah doğrulamaz ve doğmaz yani senin sorun yanlış,,dicen nasıl yanlış cok basit sorunda mantık hatası var..bişiler soruyosunuz forum acıyosunuz lütfen kaliteli kişiler yarum yazsın burası ilkokul değil..

  YanıtlayınSil
 79. bu yazdıklarım enes berke bağdat ve onun gibi düşünenler içindir.

  adım yavuz
  Siz inansanızda inanmasanızda emin olun inanlar için hiç bir şey ifade etmez ancak belki hidayetinize vesile olabilirsek nemutlu bize.
  tabiki ALLAH'ın c.c bize ihtiyacı yok birazcık düşünsen uzayın sonsuz olmadığını söylemiyor ucsuz bucaksız diyor sunsuz demiyor uzayda bulunan karadeliğin ne anlaa geldiğini biliyormusun uzayda oluşan bir delik ve o delik uzayda bulunan herşeyi yutuyor o delikten içeri gireni gördünmü göremezsin ama sen uzayın sonunun bulunduğunu kanıtlıyorsun güya ancak ben sana senin yapamayacağın bir ıspat yapıcam ilk başta yaratıcının yaratıcı olması için hangi sıfatlarının olması gerektiğini araştır bende buradan söylicem zaten yaratıcının yaratıcı olması için sonsuz olması gerekir dolayısıyla dediğin gibi uzayın sonu vardır herşeyin sonu vardır sonsuz olan yani sınırsız olan birşeyi gösterebilirmisin bana ben gösteririm sonsuz sınırsız olan yaratmaya muktedir olan yanlızca ALLAH'TIR C.C bir düşünün bütün insanlarının yüz şeklini her insanda aynı aza bulunmasına rağmen yani ağız,2 göz, burun, 2 kulak ama hiç biri birine benzemiyor bundaki mucize yaratma kudretinin ne kadar büyük oladuğunu göstermezmi sence lütfen bir düşünün siz inansanızda inanmasanızda bize bişey olmaz sonuçta sizin dininiz size bizim dinimiz bizedir ama yanmayasınız diye mevlam bize ey kulum sen bilgilerini neden yazmadın onları islama neden davet etmedin idye bizide yakmasın idye yazıyorum kendimi kurtarmaya çalışıyorum yani :)

  YanıtlayınSil
 80. Conexant....

  işte sen yavaş yavaş anlamaya başlamışsın bişeyleri.

  szence sen tanrı olsaydın yarattığın kullarına senin ne olduğunu nereden geldiğini nasıl var olduğunu araştırmalarına izin verirmiydin.

  bir yaratıcının yaratıcı olabilmesi için sınırsız olması lazım senin beyninde bütün insanlığın beynide sınırlı oladuğu için yaratıcının nerede neyaptığını nereden geldiğini vs. sorma hakkı yoktur eğer senin beynin sınırsız olsaydı sende yaratma kudretine sahip olardun yani tanrı olurdun ki bu mümkün değil kainatta hiç bişey sınırsız veya sonsuz değildir tekarar söylüroum yaratıcının yaratıcı olabşlmesi için yaratmaya muktedir olabilmesi için sonsuz olması lazım sınırı olmaması lazım etrafında böyle bir varlık varsa sen ona tap hatta banada göster bende tapayım. kendinizi ateşe atmaktan başka bişey yaptığınız yok yazık size...

  YanıtlayınSil
 81. Eğer Tanrı olsaydı, temelde Tanrı'nın ve Kuran' ın gerçekliğini sorgulayan bu sorulara karşı yine Kuran'dan verdiğiniz örneklemeleri görüp ben ne yaptım derdi.

  Bir adamın yalan söyleyip söylemediğini sorguluyorsan gidipte o adama sormazsın yalan mı söylüyorsun diye... Aynı şekilde burada sorgulanan kitabın içinde Allah'ın kendisine inanmadığımızda bizi nasıl yok edeceği değil, onun ve Kuran'ın var olup olmadığıdır ki bunun sağlamasını KURAN veremez.

  YanıtlayınSil
 82. ''tanrı bize haksızlık yapıyor biz inanmaayn gruptanız'' demişsiniz. . .Allah size haksızlık yapmamıştır. şöyle açıklıyorum şimdi sen ateistliği seçtiğin için haksızlık yaptı diyosun ya eğer bütün yargılarını kırıp sende inanmak istesen ve ibadetini yapsan sende cennete girebilirsin . . irade vermiş sonunu seçmek senin elinde . . Allah seni yarattığı için herşeyini biliyor. ama dünyadayken iraden yüzünden müdahele etmiyor. . .ben 19 yaşındayım ve bu kader üzerine emin ol kendimi bildim bileli düşünürüm. . o kadar septik yaklaştığım anlar oldu ki. . işin içinden çıkamadığım anlarda hemen abdest alıp namaz kıldım. . .herşey beyinde biter kardeşm . . .

  YanıtlayınSil
 83. sorulara bak yaa. . . TAnrı ikinci bir tanrı yaratabilrmi. . .kaldıramayacağı büyüklükte taşı kaldırabilir mi . . Arkadaşım niye maddesel bakıyosun ki Allahı göremiyoruz dimi o yüzden fiziğe değil metafizik konusudur. . . metafizikte de taş kaldırma gibi bir olay söz konusu bile olamaz sen beyin gücünle o taşı değil kaldırmak toz duman edersin. . . . ve son olarak Kur-an dan alıntılar yapıp körü körüne sorduğunuz soruların cevapları :
  "Allah'ın her şeye gücü yeter." (Bakara suresi, ayet: 20)

  "Görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerlerini de yaratmaya güç yetirebilir?" (İsra suresi, ayet: 99)

  "Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir." (Nur suresi, ayet: 45)

  YanıtlayınSil
 84. Öncelikle ateist arkadaşlarımızın görüşlerinin ileri düzeyde mantık içerdiğini söyleyebilirim. Bu konu tartışılırken sadece bir tezin çürütülmesi biçimini almalı diyerek söze başlıyorum ve saygıda kusur etmemek gerektiğini belirtiyorum. Sonsuzluk dediğimiz kavram bilim dünyasının ortaya attığı big bang teorisiyle geçerliliğini yitirdi. Tabi ki soracaksınız big bang'den öncesi yok muydu işte bu soru evrendeki maddenin hareket algısının dışında olacağı için zaman kavramı da önemini yitirecektir. Kısaca big bang dediğimiz olayın Tanrı tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Tanrı tarafından meydana getirilen bu düzen içerisindeki fizik kuralları, ışığın hareket kabiliyeti ve canlıları harekete getiren enerji iki kutuplu bir görünüm almıştır. İnsan ya iyiyi seçer ya da kötüyü. Kader diye bahsettiğimiz kavram da bu seçimlerin bir yansıması olup kişinin iradesinden bir parça şeklindedir. Fakat Tanrı'nın yarattığı fizik kuralları ötesinde gerçekleşmiyor. Belki de ilahi adalet adını verdiğimiz olay evrenin fizik kurallarıyla alakalı açıklaması karmaşık fakat bir o kadar da basit ve yorucu olmayan bir düzeni aklımıza getiriyor. Fakat şundan emin olmak istiyorum ki dünyadaki bir çok canlı Tanrı'yı açıklama derdinde değilken insan beyninin bu iş için bir çaba üstlenmesi Tanrı'nın varlığının da doğuştan gelen bir kanıtıdır. Kısaca Tanrı doğuştan insan beynine kazınmıştır fakat evrendeki fizik kuralları ve insanın iradesi gereği Tanrı'yı reddetme yetisi de ona bahşedilmiştir. Bunu şeytanın oyunu olarak adlandırıyoruz. Şu soruya da cevap vermemiz gerekir ki Tanrı evrenin dışında yer alan bir sonsuzluk olmalı ki evrendeki maddesel gerçeklikten çoğu kafa karıştırıcı problemi ayıklayabilelim. Ateist arkadaşlarımızın sorduğu sorular mantıklı ama bunların cevaplarının bulunamayışı da bir yaratıcının varlığı gereksinimini itiraf ediş tabiyatındadır. Felsefi boyut doğma olan din gerçeği ile çelişmek zorunda değil belki de saygılar. (Mahsuni Keskin)

  YanıtlayınSil
 85. bakın düşündüğünü sanıp da düşünemediğini düşünmeye çalılmayan düşüncesiz düşünür lerin peşinden giden kara cahiller... Ben ateistim yok ben yahudiydim neysen nesin iman etmeye geldin bu dünyaya ne yaparsan yap ... müslüman olan ne kaybeder, ya yoksa diyorsun ya ateist arkadaş.ateist olan çok kabeder çünkü ya varsa tartışıp da tartıtığına pişman olacak ve bida tartışmayı tartışarak bulanlarla tartışamıyacak sanız gelin bana cevap yazın yoksa bidaha benim müslüman kardeşimin sayısıyla uğraşmayın bu dünyada hayvan insandan 5.5 milyar fazlaysa burada bulunan suç müslümanın değil ateistin suçudurr

  YanıtlayınSil
 86. ADSIZ sorun allaha inanıp inanmamak değil.eğer öyle olsaydı allahın indirdiği tevrata inanan yahudilere niye düşmanlık besliyorsunuz.çelişki üzerine çelişki.yahudiler allaha inanmıyormu.niye lanetliyorsunuz.çünkü kur an a inanmıyor,saymıyorlar diye.siz müslümanlar allaha inanmıyorsunuz.siz allahın yarattığı muhammede inanıyorsunuz.siz muhammed allaha inanıyor diye allaha inananlarsınız.benmi?dini kitapların yazdığı değil,içimde hissetiğim allaha inanıyorum.hiç bir şey durup dururken var olmadı.bunu anlamak için başaka dine iman etmem gerekmiyor.çünkü benim bir beynim var.

  YanıtlayınSil
 87. Evet bunlar cok ama cok derin konulardir, insanin aklini gercekten zorlayan sinirlarini asan konulardir. Insanlarin ne olduklarini,nereden geldiklerini, nereye gittiklerini ve en onemlisi ise neden yasadaklarini bilmeye ihtiyaci vardir. Bu ihtiyaci ise insan tek basina gidermeye calisdigi zaman, aslinda tesadufen hicbirseyin olmayacagini bildigi halde, akli ona hicbir sey tesaduf olmaz dedigi halde, o insan herseyin tesaduf olduguna inanir. Bakin bunu sadece soylemez buna inanir. Cunku bu bir sekilde onun ihtiyacini karsilar. Onu tatmin eder. Sorularina yanit bulmus olur. Ama bu bir kacamaktir. Burda ispatlarla falan ugrasmiyacagim, sonucta insanin bir programlayicisi,duzen vericisi,ayarlayicisi bir Yaratan vardir. Bunda gercekten suphe yoktur. Bu apaciktir. Simdi yeryuzunde insanlar ve diger canlilar vardir. Bundan oncede varlardi ve belirlenen vakte kadarda olacaktir. Bu insanlarin ve diger canlilarin bir baslangici oldugu kesindir. Buda apaciktir. Yokluktan hepimiz varliga gecmisizdir. Bu ilk insanlar ve ilk canlilar icinde gecerlidir. Peki bu isin dugum noktasi surasidir. Biz ve diger lanet canlilar neden yasiyoruz bu lanet olasi dunyada? diye bir soru gelmesi muhtemeldir. Bunun cevabini ise insan kendisi veremez,verememistir ve veremeyecektir. Burada bir zorlama vardir. Bize bicim veren ve sormadan Yaratan bir Ilah vardir. Ama bizim butun ihtiyaclarimizi karsilayan bir Ilahtir ayni zamanda. Bize yasama,zevk alma gibi imkanlarda vermistir, tabiki sinirlari zorlamadan. Ayni zamanda bir bir aciklamistir neden yasadigimizi. Peygamberler gondermistir. Kitaplar gondermistir. Fakat burada onemli olan bir husus vardir. Bu bazi Kitaplara insan eli bulasmistir. Burada soyle bir soru gelebilir; "Peki Allah neden kitabini korumamistir?" Surekli soyluyoruz ve sizde buna guluyorsunuz biliyorum ama adi ustunde imtihan. "Peki butun bunlar tamam anladik ama bize dusen ne ? " diye soracak olursaniz onun cevabida o Yaratanin kendi Kitabi olan Kuran'dadir. Yazimin basinda soylemistim insanlarin bazi seyleri bilme ihtiyaci vardir ki butun hayati o inandigi veya inanmadigi seyler dogrultusunda sekillenir. Bunda suphe yoktur, apaciktir. Ben ise butun bu sorularimin cevabini Kuran'da ve onu getiren Peygamberin Hadislerinde buluyorum. Ve buna inanirkende hicbir sekilde zorlanmiyorum. Fakat itiraf etmem gerekirki ben bu noktaya gelesiye kadar her insan gibi benimde suphelerim,inancimda sarsintilarim olmustu. Ve butun bunlar benim incelememe,arastirmama ve sorgulamama neden oldu. Ve uzun bir sorgulamanin ardin gercegi apacik bir sekilde yakalamis bulunuyorum. Ve rahat bir sekilde, icimde zerre kadarliginca suphe olmayacak sekilde;"Allah'tan baska Ilah yoktur, Muhammed onun elcisidir" diyebiliyorum. Suphelerinizle savasin, onlarin esiri olmayin. Ve sakin pes etmeyin, butun sorularinizin gercekten bir cevabi vardir.

  YanıtlayınSil
 88. İlim her şeyi ıspatlar. Akıllı insan ilme müracat eder, Hakkı ılimde bulur. Hem ateistler Allaha inanmıyorsa neden Allah şunu niye yaptı, Allah bunu yapa bilir mi diye sorular sorar. Madem inanmıyorsun, neden Allah hakkında sorular soruyorsun?

  YanıtlayınSil
 89. YARATAN RABBİMİN ADIYLA YA ALLAH
  İnsanın bu sorularda takılmasının 3 sebebi var;
  1- Yaratmayı sorgulamaya çalışmak
  2- İstenen varlığın(yaratılanlar içinde) ---------------------yokluğunun-------- ihtiyaç duygusunu doğurması
  3- İmtihan(sınav) kavramını doğru tanımlayamamak.(aslında tanımlanabilir). Ve imtihan sürecince ve süresince olacakları ve olanları sınıflandırmamak.
  İşte tüm bunların cevabını bulmanın tek yolu Allah´ı TANIMAKtan geçer. Ben ne kadar Allah´ı anlatsam boşuna (bakın yüzyıllarca anlatılmış sonuç hala hüsran) çünkü her insanın kendi GÖNLÜNÜ keşfetmesi için eski tabirle --çilesini çekerek-- anlaması lazım.Yoksa sadece AKIL yetmez.
  Allah tanındığı ve anlanıldığı an tek bir sorununuz ortaya çıkacak o da Adem ile Şeytanın meselesi. Başlangıçta basit bir hikaye gibi görünebilir ama ilk olayın çözümlenmesi(ÇÖZÜLMESİ DEMİYORUM). Kuran´ı ardına kadar aralıcaktır insana... Hadi kolay gele bakalım kim cenneti hak edecek =)

  YanıtlayınSil
 90. zaten insanlar şeyanla Hak (doğru) arasında gelip giderler bu yüzden insandırlar..
  siz şuna cevap verin
  Bütün bu yazdıklarınızı aklınızla yaptınız.Her şeyin raslantı olduğunu varsayalım(haşa). akıl nasıl olmuştur?
  raslantı mı ? eğer böyleyse sizin yazdıklarınızın hepsi raslantı..
  bana göreyse aklımı ALLAH cc verdi. yani raslantı değil.. bu yüzden bi dayanağım var. siz sizin aklınızın bi dayanağı var mı?
  Ve ya ruh diye bi şey var mı size göre?
  yoksa herkez hayvan mı?..

  YanıtlayınSil
 91. Bir arkadasimizinda dedigi gibi birazda insan arastirmasi biraz cile cekmesi lazim tam anlamiyla emin olmak istiyorsa cok dogru bir tespit.

  YanıtlayınSil
 92. bi örnek verim size:Süt var yogurt var yağ var...Peki yogurt ve yağ sütten oluyo değil mi?Ozaman sütü al eline bi göster bakalım onun içindeki yogurdu...Hani nerde ??? Hani Allah yoktur diosunuz ya hani.Ya varsa ???O zaman ne yapcaksınız size soruorum...

  YanıtlayınSil
 93. ataist arkadaşlar bi soru yöneltmiş. dünyadaki müslümanlar sürünüyor diye. şöyle bi bakıyorumda hiçde öyle değil. müslüümanlardan daha kötü şartlarda yaşayan insanlar var. örneğin puta tapan çinliler ve hindistanlılar. dünya nufusunun buyuk bolumu sadece bu cografyada yaşıyor.

  YanıtlayınSil
 94. Birinci Allah kaderi çizmiştir . Neden sorumlu tutuluyoruz Şöyleki Allah kaderin iyisini ve kötüsünü çizmiştir sen hangi yolu seçersen kader o yönde gider Her zaman 2 yol olur Bunlardan birini seçersin Ya yanlış ya doğru Kötüsünü tercih ettiğin için cehenneme atılırsın . Bu senin seçimine bağlı . Seçiminin ne kadar anlamı varsa senin için?İşte o kadar anlamlıdır İslamda zorlama yoktur Sizi zorlayanda yoktur İstedigin yolu tercih edebilirsin.O zaman insan öldürmekte bir yetenek .İnsan öldürenler neden cezaevinde?Yaratılış anından itibaren bilinir . Dediğim gibi iki yol vardır . Bizi doğru yola teşvik etmesi için . Doğru yola teşvik edip . Güzel kaderimizin açılması için . Ha yanlış yola girersen . Kötü kaderin olur .-Onun itaate ihtiyacı yok .Doğru yolu bulmak için bizim ona itaat etmeye ihtiyacımız var.-Merak etme . O bilgisayar programcısı . İki tane program yapmıştır . - Doğru program , yanlış program--Hizmetçisi olanda hizmetçine doğru davransın . Neresi kötü bunun ? O zamanlar köle diye bir kavram vardı, hizmetçi yerine. Köle azat isteyebilirdi sahibesinden . Unutma köle satılan bir şeydi ama isteyen kişiler köle olabilirlerdi .-Allah onların kalplerini mühirlemiş derken . Sen kendi kalbini kararta kararta Allaha şirk koşa koşa kendi kalbini zaten mühürledin .Allah senin kalbini açmak için uğraşır mı ?

  YanıtlayınSil
 95. Sen uğraşcaksın .Doğru yolu seçceksin .İmanı sen bulursan tekrardan Allah senden imanı esirgemez .-Dünyada hiç bir dinden haber olmayan bir yer varmıdır ? Diğer dinleri tanıyolarda . İslamı nasıl tanımadığını savunabilirsiniz.-Allah rahmetini kimseden esirgemez . Sevgiye gelince . Sen kalbine sor , Allahı ne kadar sevdigini . Eger Çok seviyorsan Allah katındada sevgin o kadardır . -Nisa suresi 34.ayette ;Allah'ın erkekleri, kadınlardan üstün yaratmış olması ve erkeklerin mali harcamaları karşılamaları gerekçesi ile erkekler kadınları yönetmeye yetkilidirler. Buna göre iyi kadınlar; saygılı olanlar ve kocalarının yokluğunda Allah'ın korunmasını emrettiği mahremiyetleri koruyanlardır.
  Dik kafalılık edeceklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt veriniz, kendilerini yataklarında yalnız bırakınız ve dövünüz. Eğer uslanıp size itaat ederler ise kendilerine karşı başka bir tedbire başvurmayınız. Hiç şüphesiz .Allah yüce ve büyüktür. Aslında çok kötü gösterdiğin bir ayetin anlamı budur .Kadınların yaratılışından dolayı ,yarıya şahitlik yapar .Bu hususiyetlerinden dolayı Kur'an, "Kadınlar unutabilirler, onun için şahitlikte onlara bir yardımcı verilmeli" diyo. Erkekler içinde şahitlikte şu deniliyor : "Erkeklerinizden iki şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa şahitlerden razı olacağınız bir erkek; biri unuttuğunda, şaşırdığında diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir..." Bunun nedeni ise kadınlar islamiyette bir çok günaha düşmesidir . Bazen kadınlar şahitlik yapacağı meselede kıskanç davranabilir, rekabet hissi baskın gelebilir. Yalancı şahitlik yapabilir.
  Bu yüzden dolayı böyle denilmiştir.-

  YanıtlayınSil
 96. Ona bakarsan peygamberlerde çok sıkıntı çekmiştir . Ama sonu refah . Bir insan sonradan refaha kavuşacagını bilirse bütün sıkıntıya katlanır . Tanımayanlarda ise hiç bir şey umrunda olmaz .O ülkeler ise müslaman devletlerin üzerinden geçinmeye çalışan ülkelerdir . Başındaki yöneticiler sonradan gelecekek acı ve azabı bilmek istemeyen ülkelerdir.-O zaman hocalar bize sınav sorularını verseydi sonradan sınava girseydik . Adalet kalırmıydı ? Herkes sınavı geçerdi . Bunuda ona benzet . Allah kendini gösterseydi . Herkes iman etmeyi bilmezmiydi?-Çünkü Allah kendi ruhundan insana üflemiştir . Ve bizde akıl var. Düşünüyoruz , duygularımız var . Diğer canlılardan aşagıdamı olmak isterdin ? -Uzaylı yoktur ama uzayda hayat vardır . Buda şu surelerin ayetlerinde bahsedilmiştir..?Nahl sûresinin 49’uncu âyeti ,Şura suresinin 29. ayeti. Bu ayette bahsedilen gökler uzaydır. Ona göre okuyun .-Önce diyosun ki bunlar neden Kuran'da bahsedmiyor sonrada Uzaylılar cennetten kovuldu .Uzaylıların cennetten kovulmasıyla ilgili bir ayet yok . Sadece uzayda hayatın var olduguna dair ayetler var .

  YanıtlayınSil
 97. Uzaylı yoktur ama uzayda hayat vardır . Buda şu surelerin ayetlerinde bahsedilmiştir..?Nahl sûresinin 49’uncu âyeti ,Şura suresinin 29. ayeti. Bu ayette bahsedilen gökler uzaydır. Ona göre okuyun .-Önce diyosun ki bunlar neden Kuran'da bahsedmiyor sonrada Uzaylılar cennetten kovuldu . . İnsanlar yaşadıkları döneme göre her tarzda farklı görünüşe stili sahiptirler . Aslında biz hep insandık , ama modifikasyonlarla her yüzyılda değişik biri olarak gözükdük.-Allah her şeyi bilir her şeye gücü yeter . Bunlarıda yapmıyorsa vardır bir hikmet . Ama sen düşün bir binanın ustası tek kişi olmak varken neden iki kişi oluyumki ? Tek ben övülmeye layikken neden ikinci bir kişi de binayı yapsında oda övülsün ? Bir bina yaptım ,neden kendimin yaptıgını söylemiyeyimde yokmuşum gibi davranılsın ? Binanın ustası tek benken beni neden çoğaltım ki , tek övülmeye layık ben değil miyim ? Allah'ın her şeye gücü yeter !. Bak evrene bunu bir put yapmış olamaz .

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Demek Allah'ın övülmek gibi insani istekleri ve egoları var. İlginç.

   Sil
 98. Bak evrene bunu bir put yapmış olamaz . Bu evren kendiliğinden olamaz . Gücü her şeye yeterken , gücü yetmeyen bir şey nasıl olabilir ? Allah ' ın davranışına sual sorulmaz .Biz sadece Kuranı Kerimde bahsedileni biliyoruz .Bu dünyaya imtihan için gelmişken bu soruların cevabı çok ama çok net bir kanıt olarak gönderilseydi . Ne anlamı kalırdı . Allah'ın davranışından bahsedemeyiz haşa o en iyisini bilir ki en iyisini bizim için yaratır . Allah yarattığı cinlerle , meleklerle ve şeytanlarla birlikte cennetteydiler .Allah her şeyi bilir . Allahın özellikleriyle ilgili bir bilgimiz yok . Kuranı Kerimde bahsedilmemiş.Eğer bu Yüce Yaratıcıdan bahsedilseydi.Herkes imana gelmezmiydi zaten

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. İyi de sen bütün bunlardan nasıl bu kadar eminsin? Asıl sorulması gereken o.

   Sil
 99. Sunu soylemeden edemiyecem. Muslumanlardan o kadar neye inandigini bile bilmeyen, kulaktan dolma bilgilerle ahmakca koru korune inanan insanlar varki, ne diyim ben onlara. Ama Musluman dedigin adam arastirir,suphe eder,oyle herseye inanmaz, ama inanmasi gerekirsede adi ustunde Musluman ( teslim olan ) teslim olur. Tartismaya girmez. Bu ayet neden boyle diye kafa yormaz. O ayetin Allahdan gelip gelmedigi hakkinda kafa yorar. Eger birkere Kuranin Allahin sozu oldugunu mucizeleriyle idrak ederse, Musluman artik hicbir ayet hakkinda tartisma yapmaz. Kuran Allahin sozudur der ve onu kitabin pesinden gider. Inanmayanlar ise tarihteki gibi her zaman Muslumanlarin aklini bulandirmaya calisir. Eger sen adam akilli Kuranin Allahin sozu oldugunu kavrayamadiysan senin o zaten aslinda olmayan imanini soker alir, ortada kalirsin. Ama Kuranin ogrettigi yoldan gidersen Allahtan baska kimse senin yolunu kapatamaz. Ama eger sen mucizeleriyle birlikte bu Kurani reddediyorsan, ozamanda kimse seni imana getiremez. Boyle sorular sorar durursun. Kendini supheci ilan eder ve gelismis,aydin hissedersin. Oysa herzaman icindeki o suphe senden her ana birseyler kopartir. Sonra anladiginda is isten gecmis olur. Allaha emanet olun.

  YanıtlayınSil
 100. Kaderin çizili evet ama sen nasıl çizildiğini bilmiyorsun.Bilmediğin için kararlarından kendini sorumlu zannediyorsun. Zannetdiğinde de sorguluyorsun niye yapıyorum diye. Ama cennete mi cehennememi gideceğini bilmediğin için nasıl hangisine giderim öğrenmek gerekir .Hiç bir sınav kaynaksız olur mu insanoğlu için olmaz. Kuran-ı kerim sana anlatıyor. Bak bunu soracaklar . Bak bu önemli diye birde sana söylüyor.Hangi sınavda çıkacak soruları önceden biliyorsun ? Bu kadar kolaylık sağlanmış sınavda yapacaklarından elbette sorumlu hissedeceksin kendini...Hür iradeni kullanıyorsun. Sonra da bu nasıl hürlüktür diyorsun. Güzel kardeşim . Kuran-ı Kerim diyor nasıl kullanacağını.Diyor ki ; İster inan , ister inanma. İnanırsan mükafatını alacaksın cennete gideceksin. İnanmazsan cezalandırılacak cehenneme gideceksin. İstediğin gibi kullan yani. Senin cehenneme gitmen hür iradeni kullanamaman anlamına gelmez.Cennete gitmen hür iradeni kullanamama anlamına gelmez. Tam aksine hür iradeni kullana bilme anlamına gelir. Allah tehdit etmiyor. Uyarıyor. Ben sana desem ki 1000 metreden aşağıya tepe taklak , aletsiz , edavatsız atla.Ama atlarsan ölürsün desem. Atlar mısın ? Atlamazsın.Şimdi ben seni tehdit mi etmiş oluyorum ? Hayır. Senin ölmen bana ne kazandıracak ki veya yaşaman.Yani senin cennete veya cehenneme girmen kimin umrunda.Yaparsan kendine yapacaksın Allah'a değil.Ama Allah rızası için yapacaksın tabiki. Yani inanacaksın. Boş yere iyi bir insan da olsan olur , boş yere namaz kılsanda olur boş yere içki içsen de olur. İnanmadıktan sonra hep boşa olur.Ama hür iraden var istersen de atlarsın bakim ölecek miyim diye.Yani demek istediğim inanmadığın , yok saydığın Allah öyle merhametli ki sana söylüyor kulum yaparsan böyle olur.Çok düşündüğünüzü söylüyorsunuz, çok araştırdığınızı söylüyorsunuz. Hiç düşünmüyorsunuz , hiçte araştırmıyorsunuz.Bunu Allahu teala söylüyot. AZ DÜŞÜNÜYORSUNUZ.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. O kadar çok cümle kurup da hiçbir şey anlatmamak bu olsa gerek. Bir de az düşünüyorsunuz diye insanları uyarmaya çalışan o müstehzi hava yok mu.
   Yazdığın yazıda hiçbir argüman yok, hiçbir cevap yok, hiçbir akıl yürütme yok sadece yıllardır tekrarlanan boş laflar.
   Evrendeki her maddeyi ve zamanı yaratmış, her zerresine ve her anına hükmeden, her şeyi bilen bir tanrı varsa hür irade diye bir şey olamaz. Tanrının bilgisi, iradesi ve hükmü dışında insanın hareket etmesi ve seçim yapması mümkün değildir. Dolayısıyla bir sınavdan da söz edemeyiz, anlamsızdır. Teistler bu basit akıl yürütmeyi bile beceremedikleri halde başkalarına akıl vermekten geri durmuyorlar. Cehaletin getirdiği aşırı özgüven böyle boş boş sayıklamalarına neden oluyor.

   Sil
 101. Allah bazı şeyleri kendisi takdir etmiştir, bunlar Külli iradenin dahilindedir, bizim elimizde değildir, mesela, dünyaya ne zaman geleceğimiz, ne zaman öleceğimiz saçımızın rengi gözümüzün rengi, ana babamızın kim olacağı kardeşlerimizin kim olacağı elleriizin ayaklarımızın sağlam mı veya sakatmı olacağı vs... biz külli irade dahilindeki hiçbir şeye müdahele edemeyiz..

  Cüzi irade ise Allah ın bize bahşettiği kısıtlı secme hakkı, serbestliktir. Yaşantımız süresince yaptığımız tüm ameller tüm secimler sölediğimiz tüm sözler işlediğimiz tüm sevaplar tüm gunahlar tamamen bize bırakılmıştır. zaten mesuliyetimiz de bundan kaynaklanmaktadır. Mesela içki masanın üstünde duruyor, Allah bana evvelden Kitabı ve rasuluyle içkinin haram olduğunu bildirmiş, ama neticede içip içmemeyi bana bırakmış, içmekte veya içmemekte özgürüm, bu tamamen benim cüzi irademe bağlı, o yüzden de sorumlusu benim.

  Şimdi ben senin kafanı yarsam.Ya gidersin polise , ya da mahkemeye.Gitme kardeşim. Madem insanın yaptıklarından sorumlu tutulması saçma. Ben istediğim kişinin kafasını yarim sonrada serbest serbest gezim.İşte ben senin kafanı yarmakta hür irademi kullanıyorum ve hapise giriyorum.Girmesem devlet adaletsiz , hukuk adaletsiz oluyor. Böyle adalet mi olur demez misin ? dersin.Şimdi Allah seni yaptıklarından sorumlu tutmasa , demez misin bu adam dünyada bana eziyet etti , insanlara kötülük yaptı . Bense gayet temiz , iyilik dolu yaşadım . Bu adam niye cennete giriyor ? Diye söyleyip , Allah adaletsiz demez misin ? Ben ellerim bağlı mı geziyorum da senin kafanı yarmaktan , hareket etmekten , seçim yapmaktan imkanım yok ? Eğer sorumlu olmasaydık bu Dünyanın hali ne olurdu be. Şimdi nerde her kötülük yapan cezasını alıyor ? İşte bu dünyada parasına güvenen , cüssesine güvenen Ahirette neyine güvenecek ? Toprağın altında çırak da bir , usta da bir . Şimdi bu adalet değil mi ? Şimdi bu söylediklerim boş şeyler mi ? Şimdi bu söylediklerim cehaletin getirdikleri mi ? Eğer sen hala hür değiliz diyorsan , neden sorumluyuz diye hala daha mantıklı cevap arıyorsan. Kusura bakma kardeş ama sen cahilsin. Neden sorumlu olmamamızın bilimsel bir açıklamasını bul bakalım.

  YanıtlayınSil
 102. Evrime inanıyorsunuz. Yav kardeşim yapmayın. Şimdi senin kulağın da etten . Burnun da etten. Biriyle koku alıyorsun. Diğeriyle sesi duyuyorsun. Burnuna telefonu götürsen bir şey duymaz. Kulağına çiçek soksan bir koku almaz.Hadi eti geçtim. Bilim diyor ki en küçük yapı taşı atom. Kulağımın en küçük yapısı da atom , Burnumun da. Bunlar atomların birleşymesiyle oluşmussa bu atomlar birleşerek burnum oluştu kulağım oluştu . Eee bunlar aynı atomdan değil mi ? Evet.Birisi koku alır. Birisi duyar. Niye ikisi de bir işi yapmaz. Atom bunu nerden bilmişte kulağımı duyacak şekilde burnumu koklayacak şekilde bir araya getirmiş ? Doğanın kanunu mu bu ? yok kardeş. Doğa o kadar canlıyı aynı atomdan farklı işlevleri yapmak üzere farklı organlar meydana getirebilir mi ? ben cahilim arkadaş .Sen bilinçli , bilimli bir insansın. Bana atomların bunu nasıl yaptığını açıkla. . .

  YanıtlayınSil
 103. Ya böyle sorular falan görünce imanım daha da çok artıyor ya :) Eğer inansaydın bundan mükafatını alacaktın ama şimdi inanmıyorsun bana yaptığın iyilik boşa gidiyor.Yararı var aslında demiyoruz. Boşuna Allah adaletlidir demiyoruz. İnanmayanları da unutmuyor Allah. Cehennemin kademeleri var . Cehennemin dibindekiyle ortasındaki bir olmicak. Boşuna dememin sebebi ortada da dipte de ebedi kalman olacak. Yoksa inansan varlığına birliğine cezan bitene kadar. İnandın bir de ceza alacak bir şey yapmadın hobaa cennettesin direk. Daha fazla ibadet ettin orta kademeye geldin. Şimdi bu söylediğim de adalet yok mu ? Çok merak ediyorum Allahın varlığına birliğine nasıl inanacaksın veya inanırdın ? Bunu sormamın sebebi sorduğun tüm soruların cevapları var . Bari deki Ebu Cehilin peygamberimize dediği gibi .Senin pegamber olduğunu biliyorum ama kabul etmiyorum. Sen de yok olduğunun ispatını yapamadım Allah var ama işime gelmiyor kabul etmiyorum de. Çünkü inanmayarak ilerde hayvanlar bile sizden üstün olacak. Sen toprak olamayacağına göre .
  El hasıl sana cevaplar verilmiş bende nasihat vermek istedim.

  YanıtlayınSil
 104. Musluman arkadaslarim eger bu tur konularda yeterli bilginiz deneyiminiz yoksa lutfen yorum yapmayin kendi kisisel goruslerinizi din adina yazmayin. Ayrica sizin onlari Musluman yapma zorunlulugunuzda yok. Herkesin kendi secimi. Sizi uyariyorum eger yeterli duzeyde iman hakikatleri hakkinda bilginiz yoksa mumkunse bu tur seyleri okumayin. Once kendi dininizi ogrenin. Ben ateizmin esiginden donmus birisiyim ve bu tur siteleri hafife almayin yavas yavas hissettirmeden sizin temellerinize dinamit yerlestiriyorlar. Adamlarin sorduklari seyler tamamen kimsenin cevap veremeyecegi ve cevap vermesi gerekmedigi sorular. Bizi ilgilendirmeyen konular. Bizler sadece insanlar olarak Yaraticinin var olup olmadigini inceleriz. Var oldugunu zaten hemen anlariz. Kurani kerimi inceleriz. Onuda mucizleriyle( bakiniz: Kuran Mucizeleri ) anladiktan sonra yani o kitabin tamaminin Allahin sozu yani Yaraticinin sozu oldugunu aklimiz aldiktan sonra artik Kuranda yazilanlar hakkinda sorgulamayiz tamamen busbutun teslim oluruz. Boyle olursa en azindan karsilarinda bir meziyetiniz olur. Ama siz kendinizde Kurandan suphe ederseniz soylediklerinizin hicbir anlami olmaz. Siz kimseyi iman ettirecek degilsiniz. Bizlerin gorevi davettir. Oda kisa olur. Isteyene detaylarini anlatiriz. Istemeyenede saygi gosteririz bu dunyada. Onun ahirette alacagi zaten yoktur. Diyecegim biraz bunlar uzerinde durun. Tecrubelerime dayanarak bircogunuzun degindigim seylerden yoksun oldugu kanaatine vardim. Once kendimizi sonra baskalarini. Ben butun insanlarin bir Yaratici oldugunu bildigine inaniyorum fakat asil sorun insanlar eger hoslarina gitmiyorsa kolay bir sekilde reddediyorlar. Gercekten cok yazik. Karsinizda bu tur konulara yillarini vermis birisi var. Size garanti ediyorum kimsenin imani garanti altinda degildir. Kuran okuyun ama anlayarak okuyun. Eger cabuk pes etmesseniz Allahin sizi dogru yola yonlerdirecegine eminim. Saygilar. Allaha emanet olun. Birde Allah bizi sorgulayacagini soyluyor yani yaptiklarimizdan hesap verecegiz. Bu yuzden yaptiklarimizda ozguruz. Allah kimseyi zorlamaz. Nebe suresinde Allah dileyen Rabbine bir yol edinsin diyor. Biraz daha aciyim arkadaslar, Allah zoraki musteri toplamiyor kardesim, bizleri ne guzel uyariyor kendisinden sakindiriyor. Soylediklerim bazi insanlara tesir etmeyecektir bunuda biliyorum. Benim niyetim burada Muslumanlari uyarmakti. ALLAHA EMANET OLUN.

  YanıtlayınSil
 105. Admin bir kisinin yorumuna demis ki: Cok cumle kurup hicbir sey anlatmamak bu olsa gerek diye. Gercekten cok dogru bir tespit. Fakat yazinin devaminda katilmadigim yerler var. Insan hur degildir, bu yuzden sinav olamaz demis. Nacizane benim yorumum su yonde( Kuranin isiginda ). Bircok ayette Allahin insana istersen yap istersen yapma gibi cumleler kurdugunu goruyoruz. Yani Kuran insani eylemlerinde ozgur birakmis. Hur bir iradeden soz edebiliriz. Fakat insanin yaptiklari eylemlerinin bir karsiligi olacagini soylemis ayni zamanda. Yani diyebilirizki Kuran, peygamberler disinda kimsenin yaptiklarina mudahele etmiyor, herkes kendi secimini yapiyor. Neticede bunun karsiligi oldugunu soyluyor. Kader konusuna gelince ise, bircok kisi bu konuda afalliyor, ama cok basit bir konu buda.Ornekle aciklayacagim. Eger bizim kaderimizde hapise girmek varsa, kesinlikle girecegiz. Fakat nasil girecegimiz konusunda ozguruz. Sucsuzkende girebiliriz, hirsiliktanda,cinayettende veya gunumuzde Allahin seriatini isteyenlerde hapise giriyor. Eger zengin olacaksak, kesinlikle zengin olacagiz. Calarakta olabiliriz, milli piyangodanda, calisarakta, veya ummadigin biryerden mirasda kalabilir. Fakat bir insan birine tecavuz edip oldurur ve bu benim kaderim derse cok buyuk bir yanilgiya duser. Veya bir insan motosikletiyle saatte 300 km ile gidip duser ve bacagini kaybedip bu benim kaderim derse yanilmis olur. Eger bir insan hicbir sucu yokken suclu durumuna duserse ve bu konusa hicbir sucu veya yaptirimi olmazsa iste burda kaderden soz edebilir. Allahin bir belasi ona musallat olmustur. Bu boyle uzar gider. Ben Kuranin Allahin sozu olduguna mucizeleriyle inanmis birisi olarak yorumlarim hep Kuranin isiginda olur. Fakat su diyecegim Kuran ile ilgisi yoktur. Kainatin, insanlarin ve butun yaratiklarin tesadufen olduguna veya mutlak guc sahibi bir yaratici tarafindan yaratildigina, hangisine inanmak daha kolay ? Veya olasiliga vurursak ? Iste sizlerde bu basit akil yurutme yontemini kullanmaktan acizsiniz be arkadasim. Az dusunuyorsunuz diyorum bende. Fakat ben o diger arkadasa soylediklerini hak etmiyorum, benim argumanlarim var, akilda yuruttum. Sen cunku oyle bir yorum istediydin. Sizlere gercekten saygi duyuyorum en azindan birileri gibi din tacirligi yapmiyorsunuz, cok mert bir sekilde butun sonuclarini goze alarak inkar ediyorsunuz. Ama caresiz bu mertlikte ise yaramiyor, ebedi cehennem vaad ediliyor inkar etmeye. Bir dusun derim. Iman etmek cok kolay, asil zor olan var olan birseyi inkar etmek. Sizde zoru basariyorsunuz. Ilginc. Ama mantikli olan inanmaktir. Bak ben kimseyi inandirmaya calismadim sadece yorumladim. Cunku gercekten bircogu insana hicbir etkisi olmadigini zamanla ogrendim. Allahin dedigi gibi, gozleri,kulaklari ve kalpleri gercekten her anlamda muhurlenmis. Saygilar.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Selamun aleyküm kardeş

   Alıntı ". Allahin dedigi gibi, gozleri,kulaklari ve kalpleri gercekten her anlamda muhurlenmis "

   Ben bunu araştırdım.Bu ayet inanmayanlar ve tüm inkar edenler için değil.Eğer öyle olursa ateistlerin dediği gibi adamların ne suçu var.
   Bu ayet Ebu.Cehil , Firavun , Haman gibi inkar edenlere inmiştir. Yani kalpleri mühürlenen onlardır. Yoksa tövbe kapısı herkes için açık. Eğer bu her inanmayan için olarak düşünürsen ateist olan , inanmayan birisi hayatta inanmaz anlamına gelir. Hadi Allah'a emanet olasın...

   Sil
  2. Selamun aleykum
   Dogru soyluyorsun kardes, lakin bunlarin hamandan,firavundan farki varmi sence ?
   Onlarda inatla ve kibirle buyuklendiler inkar ettiler ve sonunda helak olup gittiler, bugun bunlar ayni onlarin izinden gidiyor. Allah bir ayetinde diyorki hangi sure ve hangi ayet oldugunu hatirlamiyorum lakin aklimda ayetin mesaji soyleydi: "Onlar sanki inkari atalarindan vasiyet almislar. Tipki aynisini soyluyorlar." Insan hicbir zaman degismedi, ne arzulari ne istekleri ne korkulari nede icguduleri. Insan hep ayni insan oldu lakin zaman icinde araclar degisti sadece.

   Sil
  3. Yazdigim yorumu unut bu ayeti bende arastirayim. Bak bende ayni onlarin dustugu hataya dustum, ayeti mantigimla yorumladim. Uyardigin icin Allah razi olsun. Allah kitabinda bosuna Muslumanlari uyarin demiyor.

   Sil
 106. Son olarak, bazi kimseleri kucuk gorusuyorsunuz verdigi orneklerden ama onlar sizin bu inkariniza o kadar saskinlarki sizi bildikleri kadariyla uyariyorlar. Onlar ne felsefe nede adam akilli kurani okumus kimseler. Ama biliyorlarki Allahin dini Islam haktir. Bunu haykiriyorlar ve bunu yaparkende en basit bir sekilde yapiyorlar. Ilk bakista cahilce gibi dursada aslinda Allaha inanmaninda gercekten cok basit oldugunu ve Allahin kendisinin varligini her yere muhurledigini gorursunuz. O yuzden o arkadaslari dinleyiniz.

  YanıtlayınSil
 107. Öğretmen öğrencilerini sınıfta sınav yapar ve test olarak düzenlediği sorularda yanlış şıklarda olur.Niye çünkü bakalım öğrenci ne kadar biliyor , ne kadar kendinden emin , yoksa yanılgıya düşecek mi diye 4 farklı şık koyar .
  Biz de diyoruz ki ; Allah dünyada bizi sınıyor sınav yapıyor.
  Soru şu ;
  Balı kim yapar ?
  A)Doğa yaratır.
  B)Kendiliğinden olur.
  C)Arı yapar.
  D)Allah yaratır.
  İşte şu muaazzam dünyadaki gördüğümüz şeyler bizim için yanlış şıklardır.Halbuki bilim , doğa Allah'ın yüzde yüz ispatlarıdır. Bilim hakikatı inkar etmez ama bilim adamı edebilr. Fizik hakikatı inkar etmez ama fizik öğretmeni edebilir. Matematik Allah'ı inkar etmez ama matematik öğretmeni inkar edebilir.Bir şeyin yok olduğunu ispat etmek , var olduğunu ispat etmekten daha zordur. Ben sana şimdi desem ki dünyada şöyle bir hayvan türü var.Senin bana onun yok olduğunu ispat edebilmen için tüm dünyaya , okyanuslara , her yere bakman gerekir ki sonra bana yoktur diyebilesin.O yüzden istediğiniz kadar soru sorun , istediğiniz kadar inkar edin var olan Allah-u tealanın yoktur ispatı yapamazsınız.,

  Allah-ı inkar edenler grubunda en akılsız olarak görülen sofistler halbuki en akıllılarıdır.Adama şu masayı Allah yarattı desen , o masa yoktur der sana otomatikmen yaratanıda inkar eder ne ispat etmek zorunda kalır ne soru sormak zorunda ne de çaba sarf etmek zorunda kalır.Halbuki ateistler böyle mi ? hayır inkar ederler ve Allah değil de doğa yapmıştır derler falan filan ama ispat etmeye geldimi yine dönüp dolaşıp Allah'ın varlığına gelirler.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Peki sen Allahın varlığını ispatlaya biilir misin? Kesin olarak Allahın var olduğunu nasıl ispatlayacaksın ? Öğretmen örneği vermişsin o soruyu yanlış yaparsak bir şey olmaz ama Allah'a inanmazsak sonsuza kadar cehennemde yanacakmışız.Allah kullarını seviyorsa neden böyle bir şeye tabii tuttu bizi?

   Sil
 108. Arkadaslar butun yazilanlari tek tek okudum.. cogu gercekten mantiga uyan insana isik tutan seyler olmakla beraber bir coguda sacma sapan sozler ve cumleler iceriyor. Ben bir yaraticinin olduguna inaniyorum ama yaraticinin dunyaya mudahalesi konusunda emin degilim. Yani demek istedigim Big Bang dan sonraki hic bir seyde yaraticinin mudahalesinin olmadigini dusunuyorum. Eger oyle olsaydi su an afrikada acliktan olen binlerce insan bulunmazdi. En azindan gecmis zamanlarda peygamberlere onlarca mucizeler sunan bir yaratici neden onun icin ufacik bir sey olan bir mucizeyi daha yaratmiyorda o insanlari kurtarmiyor. Boylece acliktan degilde, kaderleriyle olmus olurlar. Ben evrim teoresinide bir olcude katiliyorum cunku biz binlerce yuz yillardan soz etmiyoruz, milyonlarca yillardan bahsediyoruz. Kaldi ki en ufak bir maddeyi kendi haline biraksan 50-60 yil sonra baska bir sekilde olacagini goreceksiniz en azindan yapisinda bir degisme oldugunu gozluyeceksinizdir.. Bizim sahip oldugum bu kadar fonksion ne mutasyonlardan gectide bu hale geldi ve bu mantikla sunuda cikarmak mumkun; eger ileride herseyi bozup yeni bir hale sokan baska bir patlama olmayipta insan turu yasamaya devam ederse o zaman ileride baska bir evrim yasanabilir ve insanlarin su an ki suretleri ebatlari sekilleri yine degisebilir.. Tabi bu durumda yine yaraticinin yani Allah"in mudahalesi olurmu olmazmi bunu kimse bilemez..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Türkiye Cumhuriyeti Kuruldu Ve Anayasası Çıktı.Dünya Yaratıldı Din Geldi.

   Sil
 109. çoğu insan dünyaya doğuştan sakat veya zihinsel engelli olarak doğuyor peki allah bu insanlardan ne istiyor çoğunun itaat etme gibi bi şansı yok.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Allah onlardan sabretmelerini istiyor. eğer ki o engelli kardeşlerimiz sabrederlerse karşılığında cennet gibi sonsuz güzelliğe sahip olacaklar ve bu dünyada elinde olmayan o engelli durumu da cennette iyileşecek ve Allah(c.c) senin ve benim sahip olduğum bu vücut parçalarından daha iyi olana o engelli arkadaşımızı yani kardeşimizi lâyık görecektir.

   Sil
  2. Onlardan sabretmeleri isteniyorsa Allah bizden niye ibadet edip içki,zina,kumar gibi şeylerden uzak durmamızı istiyor? Bizim günaha girmemiz daha kolay değil mi ? O zaman ben engelli olsaydım sabretmek daha basit sabredip cennete giderdim?

   Sil
  3. agzinda engelli diyorsun duwunme kabiliyyetini itirmiw birisi bu. hic bir weyden haberi yok. diger insanlar normal hayatlarini surerken o yalnizca iztirab cekiyor. sen gunde 5 defa namazini kil eyil kalk cennete git . o da tum hayati boyu iztirab ceksin sonra da imtahandi diye .... ne adalet amma

   Sil
 110. size ALLAHIN VARLIĞINI İSPATLIYACGIM AMA YİNEDE İNANMAMAK İÇİN DİRENECEKSİNİZ .İSTARE NAMAZI DENEN BİR ŞEY VAR BU NAMAZLA YAPMAYA BAŞLIYACAGIN BİR İŞİ ÖRNEGİN BİR LOKANTADA ÇALIŞACAKSIN BU ÇALIŞMANIN SENİN İÇİN HAYIRLI OLUP OLMADIGINI ÖGRENMEK İÇİN İKİ REKAT NAAMZ KILARSIN SONRA allaha devam edrsin bana bu işin hayırlı olup olmadıgını göstewr diye gece rüyanda bunun hayırlı olup olmadıgı sana gösterilir inanmıyosanız deneyin .birinci bana bunu açıklayın kimi hiç bir zaman açıklayamıyacaksınız.bu bir.benim dedem yatalak ve felçli bir insandı fakat o haliyle bile hiç bir zaman namazını kaçırmadı ve ölmeden yarım saat önce rüyasında onun zamanının bittigini söyleyim bizden healllik istedi ve yarım ssaat sonra öldü dedeme bunu bildiren kimdir açıklayın bu iki. kuranı kerim 14 asır önce gelmiş bir kitap fakat 20 yüzyıl teknolojisinde henüz yenibulunan bilimsel gerçekleri kuranın bir çok ayetinde bildiriliyor eger kuran vahiy yoluyla allah tarafından gelmediyse bunu bir insanın yazması gerekiyordu o kişi bunu yazacak aklı nerden buldu günümüzde bir tane daha onun gibi bir kuan yazabilme zekasına sahip bir kişi yopk mesala bu gün biriri kalkım 100.yüzyıldda meydna glecek bilimsel gerçekleri bu gün bir kitapta toplayamz ohlade bu insan gücü deegildir soruyorum o kitabı kim yazdı o zaman bu dort

  YanıtlayınSil
 111. Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz? Bu soruya cevab vermek cok kolay. Bak, diyelim ki bir insan robot yaratmis. bu robot enerji olmadan elbet ki haraket etmez oylemi enerjisi olsa bile nasil proqramlasdirilmissa o oylede heraket eder. İnsan yaradilarken ona her seyden her kesden her canlidan farkli olaraq akil deyilen bir sey verilmis yeni biz kumandan ile deyil kendi aklimizla haraket ediyoruz. Ve akil verilerken bize duzgun ve lazimi davranislar da asilanmis olur bular haricinde biz sehv etmeli deyiliz etmis oluruksa aklimizdan kenar bir sey etmis oluruq bu zaman bize verilen akili duzgune kulanmis olmadigimiz icin zamaninda cevab vermeli olaciq. Boyle izah edelim bir futbolcu diyelim Koc ona nasil oynamasini orgetmis hangi kapiya kol vurmasini basa salmis. simdi boyle diyelim futbolcunu kaderi yani gorevi qarsi tarafa qol vurmaq oylemi diyelim ki futboluc topu goren kimi gotur kendi qapisina qol vursun bu zaman koc gunahkar ya futbolcu, futbolcuya akil verilmis ve bu akil sayesinde ona orgenmek yeteneyi verilmis oregnibde dogruya kulanmak iradesi verilmis o onu kotuya yalnisa kulandigi an KOC onu takimdan atmali isde. BU boyle olur. Bize akil verilmis ki apdiqlarmizi hayira dogruya yapak

  YanıtlayınSil
 112. Diyorsunuz ki ''Tanrı her şeyi bir sebep için yarattıysa ve her canlının yeryüzünde bir fonksiyonu varsa, neden 60 milyon yıl önce tüm dinozorları ve o zaman yeryüzünde yaşayan canlıların %95’ini ortadan kaldırmıştır? Neden devamlı pek çok canlı türünün soyu tükenmektedir?'' Cevabı ise farzetki Allah 60 milyon yıl önce dinazorları yeryüzünden kaldırmış olmasaydı şimdiki yaşamda insanlar nasıl yaşardı dinazorlarla ? Rusyada kurtlar şehri basmıştı ya kurtların yerinde dinazorlar olsaydı o zaman ne yapabilirdi insanlar ? Yani şu oluyorki Allah (c.c) her işinde bi hikmet vardır sorgulamak biz yarattığı kullara düşmez.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. evrim teorisini ilkokul okuyan bır arkadas demıstı bana madem ınsanlar maymundan gelme sımdıkı maymunlar nıye varr...gunes nıye doguyo nıye batıyo agac kısın soluo yazın nasıl canlanıo kuranda kıyamet alametlerı varr demıs bırı muhammed gormedıgı hıc bırseyı yazmaz dıee bak ornegın ıstanbulun muslumanların elıne gececegını nerden bılıoodu yada kıyamet alametlerını sel deprem en basıtı kendı sesını kendın duyacaksın dıyor(su ankı ses kaydı vıdeo vs...)tabı o zaman telefon var dımı ateıst kardeslerım en azından kelıme i sahadet getırın hıc yoktan musluman olarak olun kı cennetı gorebılesınız

   Sil
 113. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından kaldırıldı.

  YanıtlayınSil
 114. ya şunu cevaplayın yeterli... Allah benim kaderimin sonunu bilmiyor mu? herşeyi bildiğine göre bunu da biliyor. E o zaman ne demeye dünyada uğraşıyorum ben doğrudan cehennemse cehennem, cennetse cennet gidelim.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. allah senin kaderinin sonunu biliyor, eğer doğrudan cehenneme gitseydin neden şans verilmeden buraya düştüm ki demez miydin?

   Sil
  2. Yani Allah herkesin kaderini biliyor, kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğu belli, bizim davranışlarımızı oluşturan bütün genetik ve çevresel faktörleri oyönetiyor ama yine de biz cehenneme gitmek sanki kendi tercihimizmiş gibi zannedelim diye dünya adında bir tiyatro sahnesi yaratmış öyle mi? Böyle olunca adaletli mi oluyor. Yani sırf biz hesap sormayalım diye bizi mi kandırıyor imtihan görüntüsü verip. Ayrıca sonsuz güç sahibiyse bizim ondan hesap sormamızı neden umursasın ki? Biraz daha mantık. Ezber değil mantık...

   Sil
 115. tek bir şeyi cevaplayın yeterli... Allah benim kaderimin sonunu bilmiyor mu? Herşeyi bildiğine göre bunu da biliyor. E o zaman ne demeye dünyada uğraşıyorum ki ben doğrudan gidelim cennetse cennete cehennemse cehenneme.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Kaderi Allah yazar ama sonucunu sen belirlersin o senin aklının neyi hükmettiğine ve davranışlarına bağlı heran kaderinde birşeyler değiştirebilirsin.

   Sil
  2. kardeşim bak bu yaşadıkların sadece yaptıklarının kanıtıdır.
   şöyle düşün ve yazdıklarıma hak vererek oku
   1.Bir fabrika düşün bu bir kağıt fabrikası bu fabrikadan kağıtlar çıkacak ve o kağıtlar birleşip bir şiir kitabı haline gelecek bu sayfalar kendi kendine şiir oluşturur mu?diyelim sayfalar şiirlerle doldu bu sayfalar bir kitap haline geleceği için sırası var bu sırayı nasıl yapacaksın?
   şimdi bunları aklında tut ve içinde bulunduğun evreni düşün herşey mükemmel bir dengede güneş 1 cm kıpırdamıyor dünya yörüngesinden 1 mm oynamıyor dadik bir microsoftun bile bir yapımcısı varken bu evrenin yaratılmaması ihtimal dahilinde bile değildir.
   2.ben sana Allah'a inan demiyorum bu senin düşüncen ve lütfen mantıklı düşün dediklerim eğer mantıksızsa bende ateist olacağım bunları günlerce haftalarca aylarca düşün İnşallah inanacaksın..

   Sil
 116. çok şükür bende Müslüman'ım ama sizi anlıyorum diyorsunuz ki (peki ALLAH var diyelim ama neden körü körüne inanalım) elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacam bilmediklerimide es geçecem

  • Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?

  Kader karmaşık ve bir o kadarda net bir şeydir. Mesela sen kışın arabanla gidiyorsun arabanın zincirleri var ve buzlu yolda yavaş yavaş gidiyorsun (yani bütün tedbirlerini almışsın) ve araban bütün tedbirlerine rağmen kaydı kaza yaptın ve öldün işte bu kaderdir. veya araban kaymadı hala yolda tedbirle gidiyorsun sonra karşıdan bir serseri karlı yolda zincirsiz hızlı bir şekide geliyor bir virajda karşılaştınız ve o serserinin arabası kaydı sana çarptı ikinizde öldünüz buradada sen kaderden oda salaklıktan ölmüş oluyor. Veya senin evin dünyanın en sağlam evi diye düşünüyrsun çünkü deprem için tedbirlerini almışsın (sağlam som demirler, kaliteli harçlar, kumlar vesaire) bunlara rağmen senin evin 1.3 veya daha düşük seviyeli bir depremde evin yıkıldı hatta evinin yapım aşamasında hiç bir şey atlamamana rağmen işte bu kaderdir ama evini ince demirlerden kalitesiz harçtan tuzlu kumdan yaptın ve depremde yıkıldı bundada kaderi suçlayamazsın ( yani tüm tedbirleri aldığın halde başına musibet geliyosa kaderdir) kader böyledir. birde cüzi ve külli irade vardır. külli irade yratcının kendi idare ettiği şeylerdir mesela sen hiç bir alet edavatın olmadan havalanamazsın bu ALLAHın insanı yaratma biçimindendir. ama sen kollarına kanat takıp uçarsan buda cüzi iradedir.

  YanıtlayınSil
 117. dedinki • Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?

  Mesela sen uçağa bindin ve 30 km havadan arkadaşlarınla atlama yapacaksın burada paraşüt takıp takmaman senin iradendir. paraşüt takmazsan yere çakılınca ölürsün takmazsan yumuşak iniş yapıp yaşacaksın. ve sen paraşütsüz atlamayı tercih ettin. neticesinde çakılıp öldün. (BİZİM DİMİNİZDE ATEİST, KAFİR, MÜNAFIK, MÜSLÜMAN HERKEZ ALLAHIN HUZURUNA KIYAMETTE ÇIKIP HESAP VERECEKTİR) ve sen paraşüt kullanmadığın için ölmüştün dimi? ALLAH sana soracaktır. Senin paraşüt kullanma gibi bir kararın varken neden kullanmadın diyecek. işte burada sen ALLAHı suçlayamıyacan diyemezsinki bana paraşütü sen aldırmadın ve öldürttün diye çünkü sen orada paraşütü almadın ama alabilirdin. veya sen paraşütü alsaydın inerken rüzgar geldi sen parşütünü bozdu ve hızla çakıldın öldün işte burada ALLAH sana sormuyacaktır rüzgara neden engel olmadın kendi öldürdün diye dese zaten bu saçmalık olur. yani sen bu sorudan muaf tutulacaksındır.

  Dinde böyledir. dünyanın hemen hemen çoğu islamı bilir sen gibi. ve bunu tercih etmezler. mesela bir fabrika ilk olarak disket üretti sonra cd sonrada flaş bellek şimdi bu durumda Sen bi hristiyan bir yahudi bir müslüman flaş belleği alırsın fabrika sahibide bunu ister. işte dinde böledir.

  disket= yahudi
  cd= haristiyan
  Flaş bellek= islam

  sen bize göre inançsızsın zati sende öle diyosun tanrının varlığına inanmıyorum diyosun. mesela sen bu üç üründen birini seçtin mesela disket'i seçtin ve yarına bozuldu sen fabrika sahibine gidip ürününü şikayet etsen o diyecekki (flaş bellek alsaydın) ve sende susacaksın işte kendi kararın var gittin modası geçmiş disket aldın bu durumda fabrika sahibinin suçu neki? sen flaş bellek yani islamiyeti seçtin ve ALLAHa inanarak yaptığın bütün salih amellerine rağmen seni cehenneme attı. ki atmıyacaktır o zaman sen ALLAHı suçlayabilirsin.

  YanıtlayınSil
 118. Dedinki • Peki ya ömrü boyunca islamla tanışmamış kişilerin ne sucu vardır? Afrika’nın ilkel bir kabilesinde doğmuş birinden Tanrı nasıl kendisine iman bekler?

  Bu durumda ALLAH onlardan çok biz müminleri evliyaları suçlayacaktır. gidip onlara neden islamı anlatmadınız diye. bir mümin şuanda benim yaptığım gibi inanmayanları islama çağırmalıdır. benim sana anlattığım halde sen inanmıyorsan ALLAH bana buna islamı anlatmadınmı diye soracak ve bende anlattım ama o dinini seçmedi diyecem yani bu sorudan ben muaf tutulacam.

  Bunu şey gibi düşün o az önceki fabrikanın tanıtım elemanı gibi düşün o sana 3 ürünüde anlattı ve sana en iyisi flaş bellek dedi ama sen gittin disketi seçtin. hani fabrika sahibide sana (flaş bellek alsaydın) demişti ya sende senin elemanın bana bunu tanıtmadı dersin o adamda elemanı çğırıp soracak buna flaş belleği anlatmadınmı diye oda diyecekki anlatım ama gitti disketi aldı diyecek. bu durumda sen kapı ardına atılacan.

  işte afrikadaki inancı olmayan adamda büyük bi ihtimal bizi suçlayacak biz mecburen susacaz bu durumda ne olur bilmiyorum. burası YÜCE ALLAHın adaletine kalmış ya bizden birer sevap alır o adama verir yada bizim sevabımız bizde kalır o adam gene cennete girer ALLAH kurandaki bir ayetinde ALLAH DİLEDİĞİNİ SUALSİZ OLARAK CENNETE KOYAR demiştir. afrikalı bu adamda belkide bu ayette geçen şahıslardan biri olur.

  ama senin tanıdığın müslümanlar vardır. o afrikalı adamdan üstün olarak pc ve internetin vardır. bu durumda ALLAH sana soracaktır bunları neden kullanmadın diye. sonuç olarak susacaksın.

  Ha birde islamiyeti sana küfür edenlerden anlatmasını bekleme böyle müslüman olacağıma hiç olmam deme. islamiyeti hocalardan ve internetten araştır. ha sana küfredenlere islamı düzgünce anlatmayanlara ALLAH hesabını soracaktır. şimdilik bu kadar sonra dğerlerini cevaplarım.

  Eğer islamı araştıracaksan ALLAH yardımcın olsun umarım soruna cevap verebilmişimdir. dilersen msnden beni ekle oradan sorularına cevap verebilirim (kara_ay-@hotmail.com)

  YanıtlayınSil
 119. Bir de islâmı yargılarken Buhari, imam gazali vb. kişilerin söyledikleriyle yargılamayın. Allah bu insanlara Kuran'da ne olacağını söylemiştir. Müslümanların bu hâle gelmesinin sebebi Kuran'ı (Allah'ın söylediklerini) okumayıp, bu tip insanlara ve yazdıkları kitapları okumaları ve hatta artık Allah'ın söylediklerini dikkate almayıp, bu tip insanların söylediklerini dikkate almalarının sonucudur.

  YanıtlayınSil
 120. Ya kardeşim sen bu olayı şöyle düşün bu gün bir polis seni durduk yere kolundan tutup hapishaneye atsa sen demez misin? :- Ya ben sana ne yaptım da sen beni hapishaneye attın değilmi dersin bunu, çünkü kimse haksızlığa boyun eğemez...

  Şimdi düşün eğer allah seni direk cehenneme atsa sen demez misin allahım ben sana ne yaptım da sen beni cehennneme attın...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sen polise sorduğunda polis sana "Biz polis teşkilatı olarak sen doğmadan önce bu suçu işleyeceğini biliyorduk, hatta bu hapishaneyi senin için inşa ettik, seni bu suça iten etkenleri ve çevresel faktörleri de biz oluşturduk. Yine de seni dışarıda bıraktık ama eninde sonunda düşeceğin yer burasıydı. Ancak yine de senin tercihin bu" dese, polise "ne saçmalıyorsun sen?" demez misin? Yoksa adalet duygusuyla dolup "Haa o zaman haketmişim atın beni hapse" mi dersin? Biraz daha mantık, biraz daha düşünce lütfen. Ha gayret olacak.

   Sil
  2. Mantık düşünce derken siz ipin ucunu bşından kaybetmişsiniz ama arıyosunuz da galiba size risale-i nuru tavsiye ederim ayrıca sitede İslamı savunmaya çalışırken saçmalayan o kadar çok kişi var ki bence bu saf niyetli kişiler cevabını kesin bildikleri sorulara cevap versinler örneğin biri diyo ki arı balı yaratır diğeri diyo ki kaderimizi Allah biliyo ama biz değiştirebiliriz
   kardeş yorumumu onaylarsan objektifliğin hakkında biraz daha fikrim olucak

   Sil
 121. yazıların bir çoğunu okudum..karşı çıktığınız her konunun islamda cevabı var..dinci falan değilim en azından mantık çerçevesi içinden bakarsanız sizde doğruyu görürsünüz. en önemli iki konuya kendi açımdan cevap vereyim..
  insanoğlu bugün teknik olarak birçok şeyi yapabiliyor.ama bir şeyi yapamıyor..can veremiyor..hani yapsalarya bir yaprak..işte o yaprağa can veremiyor..evrim teorisine göre insanlar maymundan gelmiş peki bugünkü maymunlar niye insana dönüşmüyor..dünya üzerinde canlılar nasıl meydana gelmiş bunlar kendiliğinden mi oluşmuşlar..demek ki bir yaratan var..insan vücudu gibi mükemmel işleyen bir makine nasıl meydana gelmiş? bırakın insanı kurşun kalem ucu kadar bir karıncayı mükemmel bir şekilde kim dizayn etmiş...
  Bir de evrimcilerin üzerinde durduğu diğer konu; Allah niye insanı hareketlerinde serbest bırakıp, sonra yanlış bir iş yaptığında cezalandırıyor..buna ben şöyle bir cevap vereyim..sizlerin çoğu kitap yalamış, belli üniversite bitirmiş belli yerlere gelmiş kişilersiniz..Bir şirkete genel müdür oldunuz, yönetim kurulu size yetki ve hareket alanı verdi..Sene sonunda gel buraya arkadaş sen bütün sene ne yaptın ben sana maaş verdim sen benim için ne yaptın diye hesap sormazmı? Bu da aynen buna benzuiyor..Yani kendiniz sorup kendinizin cevapladığınız soruların hepsinin cevabı var.Benden bu kadar her ne kadar inanmasanız da Allah size hidayet versin..

  YanıtlayınSil
 122. İslam dini "Tanrı diye bir şey yok" der.
  İslam dininin "Allah" ismi ile ne anlatmak istediğiyle günümüz müslümanlarının çoğunun hayalini kurduğu "Allah" isimli tanrı arasında çok büyük bir uçurum var.
  Evrende geçerli tek bir din vardır ve tüm dinler bu "islam" olarak anlatılan dinin derin düşünemeyen taraftarları tarafından yanlış anlaşılmasından ve aktarılmasından kaynaklanıyor olabilir.
  Selamlar... Emrah SAKARYA

  YanıtlayınSil
 123. Benimde kafamda sorular var. Allahın varlığı bellidir. Eyerki biz allahı görmüyorsak bu onun yokluğuna delalet etmez. Çunki biz aklımızıda görmüyoruz ancak akilli olduğumuza inanıyoruz.
  Allah kainatı büyük partlayışdan yaratdığını söylüyor kurani kerimde. Bunu bilim de isbat etmişdir. Burda düşünen insan için büyük bir hikmet vardır. Düşünün tüm partlayışlardan felaketler yaraniyor,hatta insanın yarata bildiyi en büyük partlayış(atomdan)bile yaranan bir şey yok,lakin tanrının yaratdığı ve kontrolu altında tutduğu bu büyük partlayışdan(big bangdan) mühteşem kainat yaranmışdır.
  benimse insanların inancları ile bir sorunum yok,kim neye isterse inana biler,insan hürdür bence din seçimlerinde. Ateistlerden düşündürücü sorular cıkıyor,benim her zaman ilgimi cekiyo. Ancak ateistlere 1 sorum var sizler yalnizca islamı inkar ediyormusunuz? Burada ben öyle alqıladım.

  YanıtlayınSil
 124. SORU: Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?
  Yok eğer hür irademiz varsa, niye bazı şeyleri seçtiğimizde cehenneme atılıyoruz?

  CEVAP: Evet, kaderimiz çizili ama, önceden bilindiği için çizilmiş, yoksa seçimlerimize bizi zorlayan yok.Hür irademiz ise iyi şeyleri seçmek için verilmiş,kötü şeyleri seçmek için değil.Mesela: "Sen bana bıçağı versen ve desen ki, git bu bıçakla patatesleri soy,yemek yap, insanları doyur".Ben de bıçağı alıp hür irademle gidip insanları öldürsem,cezayı hak etmezmiyim?Sen bıçağı bana iyilik yapayım diye verdin ama, ben hür irademle bıçağı kötülüğe kullandım,cezayı hak etmezmiyim?
  Aynen bunun gibi Allahu Teala insanlara verdiği bütün duyguları ve seçme haklarını
  iyiliği seçmek için vermiş.Mesela,cinsel organı evlenmek ve mutlu bir aile hayatı
  kurup,kendisini ve ailesini mutlu etmek için vermiş.Eğer sen bu cinsel organını hür
  iradenle kötülüğe kullansan, başka suçsuz insanların namusuna tecavüz edip,onların hayatlarını mahv etsen, cehennem gibi bir cezayı hak etmezmisin? Allahu Teala da seni cehenneme koyup, hayatları mahv olan o suçsuzların hakkını senden alsa, kafirlerden başka her kesin içi ferhalamaz mı? Ferahlar..!Ferahlar...!
  Bu dünyanın yaratılmasının hikmetleri çoktur.Zannediyorum, hikmetlerinden birisi de
  şudur ki, insanlar kendi yaptıklarına kendileri canlı şahit tutuluyorlar.
  Tabi ki, insan hata yapabilir.Yanlışlıkla hür iradesini iyiliğe değil kötülüğe kullansa, sonra da samimi olarak pişman olsa,tevbe etse gerektiğinde cezasını çekmek
  suretiyle affolunur.Günahkar müslümanların cehennemde günahlarının cezasını çektikten
  sonra cennete girmeleri bu yüzdendir.
  Ama, hür iradeyi devamlı olarak,pişman olmadan,gülerek,zevk alarak kötülüğe kullanmak hissi kafirilikten geliyor.Çünki, kafir zanneder ki, hiç bir şeyin sahibi
  yok, istediğim gibi kullanabilirim.Ve ona sonsuz bir hayat versen ve hür iradesiyle
  baş-başa bıraksan, sonsuz olarak kötülükleri yapmaya devam edecek.Eğer deseniz ki,kafir olup da, iyilik yapanlar da var.Derim ki, bunlar istisna denecek kadar
  azdır ve hepsi de bunu gösteriş için yaparlar.
  Dünyada kötülüyü,fuhuşu yaymaya çalışan bütün örgütler de zaten Allaha inanmayan
  insanlardan oluşmaktadır.
  Bu yüzden de hür iradenle Allahı değil, Allahsızlığı(yani, kendi nefsini) seçenler cehenneme giderler.
  Çünki, Allah iyiliği emreder,nefis ise daima kötülüğü emreder.

  YanıtlayınSil
 125. bizi tanrı yarattı,doğa olayları tanrı tarafından,hayvanlar vs..) hpsini tanrı(allah) yaptı,herşeyn bir yaratıcısı var..peki tanrı yı kim yarattı?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bu soru mantık kurnazlığından başka bir şey değildir. Çünkü, mesela ben sana
   desem ki, "Bu soruyu kim yazdı?". Sen de bana desen ki, "ben yazdım". Ben de
   o zaman sana desem ki, "Peki, seni kim yazdı?". Çok ahmakça bir soru olmaz mı?.
   Sen de bana demezmisin ki, "Ben yazanım, kendim yazılmam". Çünkü, yazan yazılmaz. Öylece de Allahu Teala her şeyi, ilk olarak kendisi yarattı, yani, yaratma kavramı, Allahın yaratmasıyla ortaya çıktı. Yaratan yaratılmaz.
   Yani bir şeyi yoktan yarata bilmek için, yaratıcının ezelden var olması gerekir. Kendisi yaratık olan bir şey, zaten hiç bir şeyi yoktan yaratamaz.

   Sil
  2. öyle garip sorular soruyorsunuz ki inasn aklı bunlara cevap verene kadar gelişmedi... ztn insanlar aklının sadece 1.6 sını kullanabiliyorsa(ki bu kanıtlanmıştır) bizden Allahı kimin yarattığı hkkında bişey beklemeyin açık KURANIKERİMİN mealini okuyun...

   Sil
 126. olm bikere şöyle bir saçmalık var bakın smdi;allah demşki peygambere gün de 50 vakit(öyle bişy işte)namaz kılıncak..peygamber inmiş musaya demşki günde 50 vakit namaz kılıncak.musa demşki senin kulların 50 vakit kılamaz indirsin biraz demiş :D peygamberde tkrr çıkmıs musa byle byle dedi demş..allah da tmm 40 olsn peygamber gene gtmıs musaya demıs onuda kılamazlar dmş musa.peygamber gene cıkmıs bu bylee gitmiş..allah peygamberi çok svdgnden onu kıramıyormus hep indiriyormus tmm 50 olsn 40 30 20 10..fln derken son halini almıııışşşşş..mantık bunun neresinde ? bunu cüppeli anlatyr bu arada...

  YanıtlayınSil
 127. Allahu Teala her şeye kadirdir, sonsuz kudretlidir, aciz değildir.
  "Kaldıramayacağı bir taşı yaratmak"ise, acizliğin ifadesidir, kudretin ifadesi değil-dir. Eğer bir kimse bir taşı yaratıyor, sonra da onu kaldıramıyorsa, demek ki, o her şeye kadir değildir.
  Yoksa, her şeye kadirdirse, hem taşı yaratabilecek, hem de onu kaldıra bilecek gücünün olması lazım.
  Ve bu soruya "evet" ve ya "hayır" diye bir cevap verilmez. Soruda hata olduğu bildirilir.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Kaldırmak Dünyadaki yer çekimine göre yapılan bir harekettir. Kuzey kutbunda kaldırdığınız güney kutbundaki insana göre indirmektir. Uzayda ise kaldırmak gibi bir kavram zaten yoktur. Kaldırma kavramındaki acizilik ile bu sorunun acizliği aynıdır.. Kişi dar kalıplar içinde düşününce dünyadaki taşlar aklına geliyor. uzayın büyüklüğünü sonsuz olarak ifade edebilen bir insan taş büyüklüğünü ne ile ifade edebilir. Kaldırmayı neye göre tasarlıyabilir.

   Sil
 128. olm bikere şöyle bir saçmalık var bakın smdi;allah demşki peygambere gün de 50 vakit(öyle bişy işte)namaz kılıncak..peygamber inmiş musaya demşki günde 50 vakit namaz kılıncak.musa demşki senin kulların 50 vakit kılamaz indirsin biraz demiş :D peygamberde tkrr çıkmıs musa byle byle dedi demş..allah da tmm 40 olsn peygamber gene gtmıs musaya demıs onuda kılamazlar dmş musa.peygamber gene cıkmıs bu bylee gitmiş..allah peygamberi çok svdgnden onu kıramıyormus hep indiriyormus tmm 50 olsn 40 30 20 10..fln derken son halini almıııışşşşş..mantık bunun neresinde ? bunu cüppeli anlatyr bu arada..


  İSLAMDA BOYLE BİR ŞEY YOK BOYLE BİR ŞEYE DÜSÜNENİN MÜSLÜMAN OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ CÜBBELİ NİN MÜSLÜMAN OLDUGUNU KİM SÖYLEDİ ŞAHİDİ VAR MI

  YanıtlayınSil

Küfürlü, aşağılayıcı, hakaret içeren, içinde fikir barındırmayan ve yazı içeriğiyle ilgili olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)