27 Nisan 2013

Yaratılış Hikayesi Kuran'da Nasıl GeçerAllah bir gün melekleriyle otururken, canı birden bire Adem’i yaratmak ister ve ‘ben yeryüzünde bir Halife yaratacağım’ der. Fakat melekler bu işten hoşlanmazlar ve ‘kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?’ derler. Fakat Allah ‘sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim’ der. (Bakara-30)

Meleklerin uyarısına aldırmayan Allah, ‘kuru çamurdan, değişken balçıktan’ iki eliyle(!) (Sad-75) biçim verip (Secde-9) insanı yaratıp, ona kendi ruhundan üfler. (Hicr-26-28-29) Daha sonra yarattığı insandan (ki bu insan Adem’dir), onun eşini yarattı. (Zumer-6) Bu eşin adı batı dillerindeki karşılığı ‘Eve’ olan ‘Havva’dır. Kuran’da Havva adı geçmez, pek fazla da konu edilmez.

Ademi yarattıktan sonra, meleklerle Adem’i bir araya getirip, hepsini imtihan eder. ‘Eğer sözünüzde samimi iseniz, onların ismini bana söyleyin’ der. (‘Onların ismi’ ne demektir bilinmez, çünkü Kuran bu konuyu açıklamıyor.) Melekler ‘onların ismini’ bilmediklerinden cevap veremezler. Daha sonra Allah Adem’e dönerek; ‘Ey Adem haber ver onların adlarını’ der.

Adem ‘onların ismini’ şakır şakır söyler. Fakat Allah burada hile yapmıştır, çünkü imtihandan önce ‘onların ismini’ Adem’e öğretmiştir. (Bakara-31-32-33)

Bu şekilde Adem’in daha , üstün olduğunu ispatlayan Allah, bütün meleklerden Adem’in önünde secde etmelerini ister. İblis (Şeytan) dışındakiler, Adem’e secde ederler. (Bakara-34) Allah Şeytan’ın neden secde etmediğini sorduğunda, Şeytan gerekçesini söyler; ‘beni ateş’ten onu çamur’dan yarattın; ben ondan hayırlıyım.’ (Araf-12, Hicr-33)

Daha sonra Allah ile Şeytan arasında geçen tartışma ise şöyledir:

‘O halde in oradan. Senin haddine mi orada büyüklük taslamak! Hadi çık sen alçaklardansın.’ (Araf-13)

‘Dedi: İnsanların dirileceği güne kadar bana süre ver.’ (Araf-14)

‘Buyurdu: ‘Süre verilenlerdensin.’ (Araf-15)

‘Dedi: Beni azdırmana yemin ederim ki, onları saptırmak için senin dosdoğru yerin üzerine kurulacağım.’ (Araf-16)

‘Sonra onlara; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Bir çoklarını şükreder bulamayacaksın.’ (Araf-17)

‘Allah buyurdu: Çık oradan. Yenilmiş ve kovulmuş olarak. Onlardan sana uyan olursa yemin olsun ki cehennemi tamamen sizden dolduracağım.’ (Araf-18)

Fakat görüldüğü gibi Araf-12'den başlayıp Araf-19'a kadar olan bölüm, tamamıyla Şeytan’in Allah’a (yani yaratıcısına) meydan okuması şeklindedir ve yüce yaratıcı böylesi küstah davranışa karşı hiç bir yaptırım uygulayamamaktadır. Ve hatta şeytan karşısındaki aczini, insanları cezalandırarak gösterir. Çünkü o ana kadar cehennem diye bir şey yokken, birdenbire cehennem ortaya çıkıverir. Bu diyalog’da çok daha önemli bir ayrıntı daha vardır; henüz yaratılmış insan (Adem ve Havva – ‘Sizi bir tek canlıdan yarattı; sonra o canlıdan onun eşini vücuda getirdi…’ Zumer-6) Allah’ın yanındayken (yani henüz cennet’den kovulmamış), bu tartışma içinde birçok insanlardan bahsediliyor. Allah da daha ortada olmayan insanları da, cehenneme dolduracağını söylüyor! Bu iki anlama gelir ya bu olaylar cennette yaşanırken dünyada zaten insanlar vardi, ya da Allah ile Şeytan ilerisi için aralarında planladıkları olayı, kimseye sezdirmeden dramatize ediyorlar… Bana göre ikinci şık daha kuvvetli bir ihtimal. Çünkü büyük bir güce sahip olan Allah’ın, kendi yarattığı bir yaratık karşısında bu duruma düşmesi ve durup dururken cehennemden bahsetmesi, ayrıca ‘yeryüzüne bir halife yaratacağını’ (Bakara-30) söylemekle kurgulanmış bir plan hakkında kopya veriyor gibi…

Hikayenin sonrası malum; Allah Adem ve Havva’ya cennet’de yaşamalarını, fakat bir ağacın meyvesinden uzak durmalarını söyler. Kovulmasına rağmen her nasılsa hala cennet’de bulunan Şeytan, onları kandırıyor ve yasak meyve’den yemelerini sağlıyor. Çok kızan Allah her ikisini de ‘birbirlerine düşman olarak’ (nedense!!?) indiriyor. (Araf-24) İyilik ve güzellik tanrısı insanları (yoksa sadece kadınla erkeği mi?) peşinen birbirine düşman olarak dünyaya, ölümlüler olarak gönderiyor.

Görüldüğü gibi yaratılış ve takip eden olaylar kısaca budur.

Bu hikayenin elle tutulur yanı var mıdır? Biraz düşününce görülecektir ki yaratılışı çürüten evrim değil, sağduyu ve bilimdir.

Bilim, ilk insan konuşamaz der, oysa Adem konuşur.

Bilim ilk 3 Milyar yıl oksijen yoktu der, oysa Adem nefes alır! Yani dünya yaratıldıktan 3 milyar yıl sonra ‘yaratılmış’ olmalıdır.

Allah koyun, keçi, sığır, inek yarattım der.

Bilim ise, böyle hayvan türlerinin doğada bulunmadığını ve bu hayvanların, yabani hayvanların birkaç bin sene önce evcilleştirilerek, insanlarca “yapay seleksiyon” a tabi tutularak, bu hale getirilmesi yoluyla üretildiğini söyler.

5.000 sene önce armudun acı, mısırın 2-3 santim olduğuna yaratılışçıların itirazı var mıdır?

Neden insan yaşamayan yoğun ormanlık, vs. yerlerde, koyun, keçi; inek; sığır, Washinghton portakal vs. bulunmaz?

Yaratılışçılar evrime karşı bilimle saldırıyor izlenimi verirler ama yaratılışçılığı çökerten bilimdir. Evrim de zaten bilimin bir parçasıdır. Bilimden bağımsız birşey değildir. Yaratılışçıların evrim karşıtlığı, açıkça bilim düşmanlığıdır.

Sözde bilim (“pseudo science”), insan uygarlığının gelişiminin önündeki en tehlikeli engellerden biridir. Yaratılışçılık ise en popüler “sözde bilim” örneklerinden biridir.

7 yorum:

 1. Allah ilk insan olarak Adem peygamberi yarattı,sonra and cennetlerine koydu ve burada yeyin için ama şu ağaçtaki meyve veren ağaça dokunmayın veya yemeyin sonra sizlerin edep yerlerinizi açarım veya çok büyük günahkarlardan olursunuz diye buyurdu.
  Allah yeryüzünde ve kainatta geleçekte ve geçmişte olacak olan havadisleri olayları bilen yüce bir İlah’tır diye bunu böyle biliyoruz.
  Adem peygamberi ve Havva anamızın bu yasak olan ağaçtan o meyveyi yiyeçeğini nasıl bilemedi bunu bile bile neden o meyva ağaçını yasaklattı diye insanın aklına gelmiyor değil.
  Havva ana’mızın yaptığı günahtan dolayı asırlardır insanların çektiği zulümler niye.
  Neden tarih sürekli zulümle tekrarlanıp duruyor,sürekli savaşlar insanlar arasında kavgalar insanın aklına gelmiyor değil.
  Yaratan,Yaratılanın aklından geçenleri bilmiyormuydu bunlar başımıza geldi.
  Biraz çılgınça düşünçerelere kapıldım,haklısınız bununda cevabı vardır muhakkak alimlerimiz tarafından cevabı verilir veya verilemez.
  Benim buradaki düşüncem sınırsızdır düşüncelere sınır koymak mümkün değil.Mümkün olsaydı bilim alanında teknoloji alanında beyinlerimiz bir şey üretmez bir ot gibi yaşardık.Beyin düşünmek,içat etmek,öğrenmek için vardır.
  Bilgi ruhumuzun aydınlanması ile meydana gelir.Aydınlanmak farkında olmaktır.

  YanıtlaSil
 2. Merhaba!
  Öncelikle birbirine düşman olarak inen kadın-erkek veya insan değil, insan ve şeytandır. Diğer bir konu ise cennet bahçe demektir. Yani bilinmeyen bir mekanda cennet değil, dünyada bir bahçe olması muhtemel. Beşeri, adem (insan) yapan şey öğrenmeye dolayısıyla konuşmaya başlamasıdır. Kur'an'da evrimle çelişen hiçbir ifade bulamazsınız.

  YanıtlaSil
 3. Adem ve Havva sembolik, Adem başlıbaşına sembolik;
  Bu metinler illede okunacak mit ya da masal gibi okunmalı ve değelendirilmelidir, Sembolizmalar olarak,

  Neden ille de bilim ya da din;
  Bilimde din kadar bağnaz ve sabit bir akıl ya da yöntem olamaz mı?
  Madde de gerçek arayan ve maddeye tapan din, başlıbaşına dinin kendisinden daha zararlı, gerici ve bağnazdır,
  Neden fiziksel varlık evrilebilirken, bilincin evrilebildiği düşünülemez,
  Neden bilinç, ve bilincin evren yaratacak kadar evrilmiş olabileceği düşünülmez,düşünülemez,
  Neden gerçekliğin değişken olabileceği ya da fizikselliğin değişken olduğu farklı gerçekliklerin oalbileceği düşünülemez,
  Neden zaman diye bi şeyin hiç olmadığı, anladığımız anlamda bir zamanın ya da başlangın olmadığı fikri üzerine düşünülmez ;
  Tanrısızlığın ya da dinsizliğin antitezi evrim midir? ya da materyalizm midir?
  Neden tüm varolanın özdeş ve her varolanın tüm varolan olabileceği ve bunun içinde bile fiziksel tasarımlar ve evrensel tasarımlar geliştirebilecebilecek bilinç bütünlüklerinin evrimleşebileceğini ve bunun ve bunların aslında tanrı ve tanrılar olmaksızın bizim farklı zamanlardaki yansılarımız olabilirlikleri üzerine düşünülemez,
  Dinde en azından, bilince/ruha/eneriye dair bi şeyler ve gerçeğe daha yakın bir perspektif var, Bilim dinden daha kör ve bağnaz başlı başlı başına madde dini olan bi dindir; Sabit fikirleri, kalıp argümanları, her şeyiyle;

  YanıtlaSil
 4. Hangi evrimden hangi teoriden bahsediyorsunuz yaaa...Diyelim ki insanlar evrim geçirerek bu günlere geldi..evrim geçirdiği canlıya canı kim verdi onu kim yarattı bunun cevabını verin...Kur'an'ı.incili ve Tevrat'ı bir güzel incelemişsiniz ama anlayamamışsınız...yaşamak için ihtiyacınız olan oksijen neden başka bir gezegende yok hiç düşündünüzmü ya da dünyanın ay'a ve güneş'e olan uzaklığının ne kadar ince bir hesapla yaratıldığını dünyanın bunlara olan uzaklığı ya da yakınlığı,sağa ya da sola olan eğimi (1 μm)yani bir micrometreden (bir milimetreden daha az ölçü birimi) dahi yakın ya da uzak,sağa veya sola eğik olsa bugün dünya da yaşam denen şeyi olmayacağının hala mı farkında değilsiniz..sizce bu ince hesabı Cenabı Allah değilde kim yaptı? Başka bir örnek daha verelim,bugün tıp fakültesini ve hemşirelik okulunu bitiren binlerce doktor ve hemşire var ama kan alacakları zaman yeri geliyor damarı bulmakta zorlanıyorlar,Kan oksijenle buluştuğunda pıhtılaşır gece yatarken sizi ısıran sivrisinek hiç hesapsızca kan damarını buluyor ve kanı emiyor ve bu emme sırasında kan oksijen aldığı için pıhtılaşmaya başlıyor kan pıhtılaşmasın diye sivrisinek damardan içeri bir enzim salgılıyor ve kanın pıhtılaşmasını engelliyor (çünkü katı kanı ememez)şimdi soruyorum bu işin okulunu ve eğitimini alan insanlar dahi zaman zaman kan damarını bulamazken sivrisinek damarı nasıl bir hamlede buluyor yada kanın pıhtılaşacağını nerden biliyor ki damardan içeri enzim enjekte edip kanın pıhtılaşmasını engelliyor?ona bunu kim öğretti okulunumu okudu?tabiat anamı öğretti? Ne desek ne söylesek boş sözü Bakara suresinden bir ayetle bitirelim ''Elbette siz bizim taptıklarımıza tapacak değilsiniz,bizde sizin taptıklarınıza tapacak değiliz.Sizin taptıklarınız size,bizim taptıklarımız bizedir'' doğru yolu bulmanız ümidiyle

  YanıtlaSil
 5. Bu konuya tek cümleyle yanıt verilir.levhi mahfuz...yani yaşanan yaşanacak olan ve yaşanmışın zaten allah tarafindan biliniyor olması.Ayrıca şeytan karşısındaki aciziyet demişsiniz sakın o adalet olmasın...

  YanıtlaSil
 6. yazıda bulunan tüm ayetlerin doğru olduğunu varsayarak yorumda bulunuyorum yazıyı 2 kısıma ayırdım Bu hikayenin elle tutulur yanı var mıdır? sorusunun öncesi ve sonrası öncelikle zannedersem burada koyunların insanlar tarafından yapay seleksyona ugratılıp evrimleştirildiği gafletine düşülmüş ve açıkca objektiflikten uzaklaşılmış ve dağ keçilerinden bihaber yazarımız dağlarda keçilerin yaşamadığını yahut bu keçilerin varlığını şahsına ispatı için sık ormanlara göç etmelerini istemiş gülerek ilk bölüme geçiyorum


  dediğim gibi bunlar benim yorumum sadece nasılki desem kuranda evrimle çelişen ifade yok bu tüm islamın ortak görüşü değildir aynen bu şekilde şimdi yazacaklarımada katılmayabilirsiniz
  ilk paragrafta zaten bir sıkıntı yok 2. paragrafta yazar batıda havvanın karşılığının eve olduğunu bildiğini belirterek kendisinin çok bilgili olduğunu göstermiş alkışlıyoruz 3. paragrafta Allah haşa hile yaptı deniliyor bir kural koyucu hile yapıyor demek kadar saçma birşey olabilirmi kuralları oluşturan zaten odur yargılayanda odur yürütmenin başıda odur bu argüman tamamen saçmadır ayrıca Allahın herşeyi bildiği ve meleklerin bilgisinin kısıtlı olduğu kurandada belirtilmektedir bu isimler meleklerin bilgisi dahilinde olmaması Allahın meleklere işte nasılki ben sizi yarattım sizden daha üstün olan insanıda yaratırım isimleri söyleyerek üstünlüğünü ispatladı secde edin denmiştir burada tabiki yanlı olarak bunlar geçiştirilmiş ve hile denmiştir objektifliğinizi tekrar kutluyorum zaten ben bu bloğa nasıl geldim onuda çözebilmiş değilim ama tevafuk bu ya belki bir hayra sebep olurum diye yarınki sınava çalışmıyorum sonraki diyaloglarda denilenlere bakılırsa şeytanın üstünde hiçbir yaptırımı olmadıgı görüşü dillendirilmiş şeytan huzurdan kovularak zaten sonsuz yanlızlığa ve tecrite hapsediliyor cezanın büyüklüğünü eleştirmek dediğim gibi çok saçma çünkü kuralları koyan yargılayan ve uygulayan o ve insanların mağdur edildiğinden bahsediliyor hepimiz biliyoruzki seçimlerimizi yapmamızı sağlayan irademiz var ve bunlardan sorumluyuz şeytan ise bize sadece yol göstermekte yani bir zorlama yok hal böyleyken insanların mağduriyetinden nasıl sözedilir ayırca cennetin yeryüzünde bir bahçe olduğu görüşüne bende katıldığımı bildirerek yazarın son argümanı cennetten kovulmayıda yıktığımı zevkle belirtmek isterim çünkü asıl cennetten çıkarılma diye birşey olmadığı açıktır yani bizde cennete gidersek inşaallah ordan kovulma imkanımız yoktur sonsuza dek oradayız cenneti güzel yapanda bu zaten

  YanıtlaSil
 7. arkadas senin inamadigin ve celiskili buldugun hikaye senin o yazdigin evrim teolijisine karsi (teoloji diyorum sonucta evrimde bir inac halinde varolmustur ve insan merkezli izlenimlerle doktrin edilmistir) iste o senin saydigin milyarlarca yilin ve milyonlarca binlerce yil öncee olanlara dönük yüksek bir inkar imanina dayanan idaalarin kuranda anlatilan yaratilis gerceginden cok daha soyut ve cok daha abartili ve lafi güzafdir. ben var yok demiyorum cünkü bilim her vakit kendi kendi cürüttügü icindirki Allaha inanmak yada inanmamak bilimin ölcü sü degildir o sadece inanc gibi birseylere inandigini söylüyor.somut algi dünyamizda var olan nesnel ve maddevi ölcülerin kanitsal degeri hic bir zaman olmamimistir herseyde oldugu gibi süphe ve zan insana gercekleri bagisetmez. Seni ve evreni yaratan icin zaman ve mekan ve madde ve madde disi olanlar onun katindadir.

  YanıtlaSil

Yorumlarınızı yazarken lütfen kaba olmayın. Küfürlü, aşağılayıcı, hakaret içeren ve yazı içeriğiyle ilgili olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.