25 Nisan 2011

Uçak Teknolojisi


1. Mucize İddiası

Aşağıdaki mucize yalanı hem Harun Yahya’ya ait bir sitede hem de yine Harun Yahya’ya ait ”Yaratılış Atlası” adlı kitapta dile getirilmektedir.

  •     Hz. Süleyman döneminde de, bu kutlu peygamber vesilesiyle bilim, sanat ve teknolojide çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Örneğin Kuran’da Hz. Süleyman döneminde uçak gibi hızlı ulaşım araçlarının kullanıldığına işaret edilmektedir:
  •     Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik)… (Sebe Suresi, 12) Bu ayet-i kerimede ulaşılması oldukça uzak olan mesafelere, Hz. Süleyman döneminde kısa sürede ulaşılabildiğine dikkat çekilmektedir. Bu, günümüzdeki uçak teknolojisine benzer bir teknoloji kullanılan, rüzgarla hareket eden vasıtalara işaret etmektedir. (Yaratılış Atlası cilt 2 sf 529)
  •     Geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar incelendiğinde, hava ulaşımının bildiğimiz tarihten çok daha eskilere kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Mayaların kalıntılarında, Mısır piramitlerindeki resimlerde, Sümer yazıtlarında ve Japonya’da bulunan kalıntılarda çeşitli uçak, planör, helikopter benzeri araçlara, pilot giysili heykellere sıkça rastlanmaktadır. (Yaratılış Atlası cilt 2 sf 554)
  •     Geçmiş medeniyetlerinin hava ulaşımını kullandıklarına işaret eden delillerden biri, Mısır’da bulunan planör modelidir. 1898 yılında arkeologlar tarafından bulunan bu planör modelinin MÖ 200 yıllarında yapılmış olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bundan yaklaşık 2200 yıl öncesine ait bir planör modelinin ortaya çıkarılması elbette olağanüstü bir durumdur. Bu, evrimci tarih anlayışını temelden sarsan arkeolojik bir buluştur. Söz konusu modelin teknik özellikleri incelendiğinde ortaya çok daha ilginç bir manzara çıkmaktadır. Bu ahşap modelin kanatlarının şekli ve oranları, günümüzün en ileri teknolojisiyle yapılan Concorde uçaklarda olduğu gibi, hızdan minimum kayıpla maksimum kaldırma kuvveti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, Antik Mısırlıların çok iyi aerodinamik bilgisine sahip olduklarını da göstermektedir (Yaratılış Atlası cilt 2 sf 554)
  •     Abydios Tapınağı’nın duvarlarında Dr. Ruth Hiver tarafından bulunan bu resimlerdeki araçların, günümüzde de kullanılan helikopter, jet ve uçak gibi araçlarla olan benzerliği dikkat çekicidir. (Yaratılış Atlası cilt 2 sf 555)


2. İddianın Saçmalığı

Bu mucize yalanı hakkında fazla söz söylemeye gerek yok. Yukarıda aynen alıntıladığımız metni okuyup gülmek yeterlidir.

Dikkat ediniz; binyıllar öncesindeki medeniyetlerden kalma duvar ve hattâ mağara resimlerinde modern uçak, helikopter (ya da benzerleri) vs.. bulunduğu söyleniyor. İşin ilginç yanı o toplumlar tarafından ne olduğu bilinmeyen bu teknolojik araçların geleceği gören birileri tarafından resmedildiği değil de bu araçların yüzyıllar öncesinde o toplumlar tarafından kullanılıyor olduğunun -muhtemelen- iddia ediliyor olması…

Örneğin Eski Mısırlıların -Concorde modeli uçaklarda olduğu gibi- hızdan minimum kayıpla maksimum kaldırma kuvveti sağlayacak şekilde tasarlanmış araçlar kullandığı söyleniyor.. Ama o zamandan bugüne yapılan araştırmalar konuya dair hiç bir kalıntı ve bulguya rastlanmadığını gösteriyor. Ele geçen sadece -bu medeniyetlerin kullandığını bildiğimiz-bugüne göre ilkel sayılabilecek aletlerdir. Bu medeniyetlerin böylesi üstün bir teknolojiye sahip olmadığı ortadadır.

Diyelim ki -birebir olarak- günümüz helikopterini/uçağını resmeden bir Eski Mısır kalıntısı bulundu. Ve diyelim ki bu resimlerin başka hiçbir makûl açıklaması yok; olanca netlikle günümüzün teknolojik ulaşım araçları resmedilmiş.

Böyle bir durumda bir insan

- Bu resimlerin dünya dışı canlılar tarafından yapılmış olabileceğini veya bu canlıların o dönemlerde Dünya’yı ziyaret ettiğini, insanların da onlara ait araçları resmettiklerini..

- Günümüzden veya gelecekten birilerinin o zamana giderek bu resimleri yaptığını..

- O dönemde geleceği görebilen varlıklar olduğunu ya da normal insanların tanrı ilhamı ile bu resimleri yapmış olabileceğini..

Hattâ hayâl gücünü biraz daha zorlayarak

- Gizli bir grup insanın o zamanlarda bu teknolojiyi elde ettiğini ve kullandığını düşünebilir…

Ama eski toplumların (Mısır medeniyetinin, Mayaların, Sümerlerin) topyekûn olarak helikopter ve uçak teknolojisini bildiğini-tanıdığını-kullandığını düşünebilir mi hiç? Elbette ki hayır… Çünkü bu medeniyetlerin bunları kullanmış olduğuna dair bir kanıt yok. Üstelik bu medeniyetlere ait tonlarca kalıntı, kullandıkları teknik bilginin düzeyini bize açıkça gösteriyor. Ama Harun Yahya bizleri, en zengininden fakirine ‘at arabası’ kullanan bir medeniyetin (kendi argümanını payelendirmek maksadıyla) aynı zamanda helikopter de kullanıyor olabileceği savuyla avutmaya çalışıyor.

Daha da fenası tüm bunları Kuran’la ilişkilendiriyor, ayetlere dayandırıyor ve sadece kendisini değil kutsal saydığı dini de gülünç duruma düşürüyor.

Belirtmeliyiz ki mucizecilerin sözünü ettiği Eski Mısır resimlerinde konu edilen teknolojik araçlar da resmedilmiyor. 90′lı yıllarda bir-iki bilim insanının spekülasyonlarına dayanarak medya tarafından bolca şişirilen bu tür haberlerin tutarsızlığı bütün ayrıntılarıyla bugün açıklığa kavuşturulmuş ve kabul edilmiş durumdadır.

Örneğin ”Abydos: Fahrzeuge der Götter” adlı Almanca makalede söz konusu şekillerin iki farklı dönemden kabartmanın üstüste gelmesiyle oluştuğu (medyada yer alan çoğu resimler bilgisayarda rötuşlanarak söz konusu ”teknolojik şekiller” daha belirgin hale getirilmiştir), her iki katmanın da bugün deşifre edildiği, hangi anlama geldiğinin ve hangi döneme ait olduğunun bilindiği gibi bütün ayrıntılar kaynaklarıyla anlatılmaktadır.

3. Sonuç

Mucizeciler bu tür saçma iddialarla ciddiyetten ne denli uzak olduklarını göstermekte ve bu gibi uydurmalarla toplumların inançlarını açıkça sömürmeye çalışmaktadırlar.

www.mucizeyalanlari.com sitesinden alınmıştır.