07 Ocak 2009

Muhammed'in Köleleri

Aşağıdaki verilecek liste ağırlıklı olarak Prof. Celal Yeniçeri'nin "Hz.Muhammed ve Yaşadığı Hayat" isimli kitabından derlenmiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir listeyi bu kadar derli toplu bir şekilde başka bir kaynakta (Tabi 2. el kaynak olarak) bulmak mümkün değil. Bu yüzden bu çalışma bence takdire şayandır kendisini tebrik ederim. Yorum kısımları bana aittir ve bazı ufak eklemelerim de olmuştur zaten okuduğunuz da bunu farkedeceksiniz.KADIN KÖLELERİ (Cariyeleri)

1-- Emetullah: Sadece hizmetçi olarak gösteriliyor

2-- Ümeyme : Muhammed'in abdest alma işlerine bakıyor

3-- Bereket (Ümm-ü Eymen) : Muhammed'e babasından miras olarak kalmış ve ona dadılık yapmış. Muhammed onu Zeyd b. Harise ile evlendirmiş ve ondan Üsame'yi doğurmuştur. İlginç olan Ümmü Eymen'in Zeyd ile evlendiğinde oldukça yaşlı olmasına rağmen ondan bir çocuk dünyaya getirmesi. Zeyd yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den nasıl bir çocuk yaptı anlamak mümkün değil. Çünkü Ümmü Eymen Muhammed'e dadılık yapmış . Muhammed onun için "annemden sonraki annem" demiş. Zeyd Muhammed'in üvey oğlu, Ümmü Eymen'de annesi gibi kabul ettiği baba mirası köle-dadısı. Aradaki yaş farkı had safhada...

4-- Hadra : Hakkıda fazla bilgi yok. Azad edildiği söyleniyor

5-- Huleysa: Muhammed'in hanımı Hafza'nın mevlâsı (bu kelime bazı yerde köle bazı yerde azadlı köle veya hizmetçi, sırdaş, dost vb. anlamlar veriyor)

6-- Havle: Muhammed'in hizmetçisi (evinini süpürüyormuş)

7-- Rezine (veya Ruzeyne): Muhammed'in Hayber'de ganimet olarak esir alıp evlendiği yahudi asıllı eşi Safiyye'ye ait. Birinci sıradaki Emetullah'ın annesi aynı zamanda.

8-- Radva: Hakkında bilgi yok sadece isim olarak geçmiş

9-- Saibe: Bilgi yok..

10--Sedise: Hafza'ya ait olduğu söyleniyor

11--Sellâme : Muhammed'in cariyelerinden Marya'dan olan oğlu İbrahim'e dadılık yapmış

12--Selmâ: Muhammed'in bir defada azad ettiği dört kölesinden birisi. İbn-i Kesir'e göre aile içinde önemli bir yeri varmış. İyi bir ahçıymış ve Muhammed ile çarşıya da çıkarmış. Hakkında geniş bilgi var ama burada yazmaya gerek yok.

13--Şirin el-Kopti: Muhammed'in çocuk yaptığı cariye Marya'nın kızkardeşi. Mısır kralı Muvakkıs tarafından hediye olarak gönderildi. Muhammed de onu ünlü şairi Hasan b. Sabit'e hediye olarak vermiş.

14--Unkûde: Aişe'ye ait bir cariye

15--Meymune bint Sad: Muhammed'in azadlı cariyelerinden. Pek çok hadis rivayet etmiş

16--Meymune bint Uneyse : Muhammed'in azadlı cariyelerinden

17--Dumayra : Muhammed'in bir defada azad ettiği dört kölesinden birisi.

18--Ümm-ü Ayyaş: Muhammed onu Osman ile evlendirdiği kızına vermiş.

19- Meymune b. Ebi Abis: Bilgi yok

20--Marya el-Kopti (zevce cariye): Mısır kralı Muvakkıs tarafından hediye edildi. Muhammed'in zevce-cariyesi ondan bir çocuğu oldu adı İbrahim.

21- Nefise (zevce-cariye): Muhammed bir ara Zeyneb'ten üç aylığına ilişkiyi kesiyor. Üç ay sonra onunla barışınca Zeyneb kendisine bu cariyeyi hediye ediyor. Bu cariyenin güzelliğinden dolayı Muhammed ona "nefis" anlamına gelen "nefise" (yani 'nefis'in dişil olanı) ismi veriyor .Muhammed onu cinsel amaçlı olarakta kullanıyordu.

22- Cemile (zevce-cariye): Bir harpte ganimet olarak hissesine düşüyor ama hangi harp olduğu belli değil imiş (Bence Kureyza esirleri arasındaydı) Muhammed onu da cinsel ihtiyaçları için kullanıyordu. Tarihçiler bu konuda ittifak etmişlerdir.

Not 1: Kureyza baskınında Muhammed Kureyza kabilesinin erkeklerinin boyunlarını vurdurmuş kadınlarınıda esir almıştı. Muhammed'in payına 1/5 humus hissesi olarak 150-200 civarında kadın ve çocuk ganimet olarak düşmüş Muhammed de onları Şam esir pazarında sattırıp onların parasıyla savaş için at ve silah almıştır. (Not: Anneler ve çocukları ayrı ayrı satılmış ve çocuklar hem annesiz bırakılmış hem de köle olarak meçhul bir yaşama itilmiştir; akîbetleri bilinmemektedir. Zannımca ufak yaştaki kız çocukları yeni sahiplerinin cinsel istismarına uğramıştır.)

Not 2: Kureyza'da esir alınan Reyhane'yi bu listeye dahil etmedim çünkü onu Muhammed'in hanımları listesine ekleyeceğim. Tabii Reyhane'nin cariye olarak m kaldığı yoksa Muhammed'in hanımı mı olduğu daima tartışmalı bir konu olmuştur. Prof. Celal Yeniçeri onu zevce-cariye olarak değerlendirmiş.


ERKEK KÖLELERİ

1-- Usâme: Zeyd'in oğlu. Bu listeye dahil edilmeyebilir. (Prof. Celal Yeniçeri almış) tabii Zeyd yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den nasl bu çocuğu yaptı anlamak mümkün değil. Muhammed son günlerinde Usame'yi islam orduları başkomutanlığına getirdiğinde yaşı 18-19 idi.

2-- Eslem: Gazvelerde Muhammed'in eşyalarını taşıyormuş.

3-- Enese b. Ziyad: Bedir ve Uhud harbinde Muhammed'in mevlası olarak yer almış

4-- Eymen : Ümmü Eymen'in oğlu Usame'nin anadan bir kardeşi .Muhammed'in abdest suyunu hazırlarmış. Hüneyn savaşında ölmüş

5-- Bâzam : Bilgi yok. Adı Tahman olarak da geçiyormuş

6-- Sevbân: Seferde olsun pazarda olsun Muhammed'in yanından hiç ayrılmazmış. Daha sonra Humus şehirne yerleşmiş ve Hicri 54 yılında orada vefat etmiş.

7-- Huneyn: O da Muhammed'in abdest alma işlerine yardımcı olur ve su temin edermiş. Ondan kalan suyu da sahabeye takdim edermiş.

8-- Zekvân: Bilgi yok..

9-- Râfi (Ebu Râfi): Muhammed'in Benü Nadir arazilerindeki kahyası olarak görev yapmış.MuhammedE turfanda meyve ve zebzeyi buradan o getirirmiş

10- Rebâh: Muhammed'i ziyaret edenlerle ilgilenirmiş.

11- Ruveyfa: Kendisi hakkında bilgi yok.

12- Zeyd b. Harise: Çok aşina olduğumuz bir isim. Kuran'da bile ismi geçiyor. Muhammed'in hanımı Zeyneb'i aldıktan sonra sürekli komutan olarak sefere çıkarttığı eski kölesi, sonraki üvey oğlu ve başkumandanı

13-- Zeyd Ebu Yesâr : Bilgi yok

14-- Sefîne: Muhammed'n hanımı Ümmü Seleme'nin kölesi. Asıl adı Mehran. Muhammed'e hizmet etmesi şartı ile Ümmü Seleme onu azad etmiş. Gazve ve seriyyelerde eşyaları onun sırtına yüklerlermiş.

15-- Selmanu'l Farisi: Muhammed onu ehl-i beytine dahil etmiş. Hendek savaşında hendek kazılması önerisi ondan gelir. Oldukça ünlü bir isimdir. Heryerde detaylı bilgi bulabilrisiniz.

16-- Şakrân : Muhammed'e babasından miras olarak kalmıştır. Mureysi (Ben-i Mustalık) gavzesinde elde edilen ganimetlerden yolda dökülenleri toplamakla görevlendirilmiş.

17-- Dumayra: Cahilliye öneminde köle yapılmış. Muhammed onu satın alıp azad etmiş.

18-- Tahmân (Mervan): Muhammed'in Hayber'deki arazilerine bakan kahya-kölesi

19-- Ubeyd: Bilgi yok

20-- Fadâle Yemani: İsmi İbn Hazm tarafından halife II. Ömer için hazırlanan listede geçiyormuş.

21-- Kafîz: Bilgi yok

22-- Kirkere: Savaşlarda Muhammed'in eşyalarını taşıyormuş. Ganimetlerden elbise çaldığı için Muhammed trafından cehennemlik olarak etiketlenmiş.Sahih hadis kaynaklarında geçer bu olay.

23-- Keysan: Muhammed'in azadlı kölesi. Muhammed onu azad ettikten sonra mevlası olarak zekattan bir şe yiyemeyeceğini söylemiş.

24-- Mebur el-Kopti: Mısır kralı Mukavkısın Muhammed'e hediye ettiği 3 kardeşten erkek olanı.

25-- Midam: Hayber ganimetlerinden mal aşırması nedeni ile Muhammed tarafından ölüm cezasına çarptırılmış ve cezası infaz edilmiştir.

26-- Nâfi: Bilgi yok

27-- Nufay: Cemel ve Sıffın harplerine katıldığı söyleniyor ama Muhammed'in yanındaki pozisyonu belli değil.

28-- Vâkıd: Bilgi yok

29-- Hürmüz Ebû Keysân: Bedr savaşına katılmış. Muhammed onu azad etmiş ve zekat malından yiyemeyeceğini söylemiş

30-- Hişâm: Bilgi yok

31- Yesâr: Gatafan ve Süleym harbi sırasında Muhammed'in eline geçmiş. Güzel namaz kıldığı için Muhammed onu azad etti. Muhammed'in zekat sürülerinin çobanlığını yapıyordu. Ureyne kabilesinden bazı kimseler tarafından gözleri oyularak vahşice öldürülmüş daha sonra da Muhammed onlara misilleme olarak aynı işleme taabi tutmuştur. (Not: Maide 33 ayetinin bu olay nedeni ile indiği (!) söylenir)

32-- Ebû el-Hamrâ: Muhammed'in hizmetçisi olarak geçiyor ama ne hizmetinde bulunduğu belirtilmiyor.

33-- Ebû Seleme: Muhammed'in çobanı

34-- Ebû Safiyye : Bilgi yok

35- Ebû Dumayra: Daha önce adı geçen Dumayra'nın babası. Cahilliye döneminde köle yapılmış ve daha sonra Muhammed tarafından satın alınmıştır.Muhammed daha sonra onu ehl-i beytine almıştır.

36- Ebû Ubeyde : Azadlı köle. Ahçılık yapıyormuş

37-- Ebû Asîb: Azadlı köle olarak geçiyor.

38-- Ebû Kebşe Süleym el-Enmârî: Uhud ve sonraki diğer harplere katılmış. Muhammed'den çokca hadis rivayet etmiş.

39-- Ebû Muveyhibe: Ben-i Mustalık gazvesinde Aişe'nin devesini sürenlerden. Zannımca o da Aişe'nin kölesi idi. Muhammed onu daha sonra azad etmiştir.

Hürlerden hizmetçileri

1--Enes b. Malik 2--Esla b. Şerîk 3--Esma b. Harise 4--Bukeyra 5--Bilal b. Rebâh el Habeşî 6--Habbe ve Sevâ 7--Zu-Mıhmar 8--Rabî'a b. Ka'b el-Eslemi 9--Sa'd 10--Abdullah Revâha 11--Abdullah b. Mesûd 12--Ukbe b. Âmir 13--Kays b. Sa'd 14--Mugîra b. Şu'be 15--Mikdâd b. Esved 16--Mûhacir 17--Ebu's-Sehm 18- Ebu Bekr : İlginç ama İbn Kesir onu da Muhammed'in hizmetçisi olarak göstermiş

Toplam: 22+ 39+18 =79 köle

Bu konuda en geniş bilgi İbn Seyyidi'n-Nas (Seyiddünnas)'da. Toplam 53 erkek köle 15 cariye ve 18 sahabelerden hür hizmetçi ismi geçiyormuş. (Bu bilgi Arif Tekin'de geçiyor) İbn-i Kesir'in (el-sira) siretinde de Muhammed'in kölelerinin 40 kadarınının ismi hayat hikayesi dahil verilmekteymiş. İbnu'l Kayyum da ise 45 köle ismi geçiyormuş. İbn Sad (ö. 230) ise sadece 17 köleden bahsediyormuş. Ayrıca; Hammâd (ö 267 h. )---Teriketû'n Nebi Hakim-Müstedrek Moğultay-el-İşare İbnu'l Cevzi-Telkih bu konuda kaynaklar arasında.

24 yorum:

 1. Çok yararlı ve bilgilendirici bir yazı gerçekten. İslam çağdaşlık dinidir diyenlere sormak lazım. neden bu kadar köle, cariye ?

  YanıtlaSil
 2. tebrikler...bütün yazılar çok başarılı

  YanıtlaSil
 3. keşke ben de o devirde yaşayıp onun kölesi olabilseydim.canım feda olsun O hazrete.sallallahu aleyhi vessellem ....

  YanıtlaSil
 4. o insanların hiçbiri köle değildi onlar kendilerini allahın resulune bırazcıkta yardımı olsun dıye paralayan kımsecıklerdı peygamber efendımız allah katında herkesın bır oldugunu bılırdı kula kulluk edılmez derdı bu metındekı kişiler köle degıl gonullu yardımcıydı ve emınımkı hepsi şehittir

  YanıtlaSil
 5. sanki oradaymış gibi konuşmuşsun. çoğu savaşlarda ganimet olarak alınan veya pazarlardan alınan köleler bunlar. O dönemde gayet normal ve yaygındı. her zenginin kölesi vardı. burda kimse kölesi olduğu için muhammedi suçlamıyor ama bütün insanlığa indiğini, evrensel, çağdaş ve mükkemel düzen kurucu olduğu iddia edilen bir dinin kölelik düzenini savunuyor olması da apaçık bir çelişkidir. anlatılmak istenen budur. görmek isteyen gözler görür, istemeyen zaten binlerce yıllık masallara inanmaya devam eder.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. boşuna çeneni yorma bu türkiye adam olmaz.otellerde canlı canlı insan yakmaya devam eder

   Sil
 6. haydi yüzer feylosofu ve mükemmel deha zeki insanları alsınlar.ceziret-ül araba gitsinler.acaba O zatın bir yılda yaptığı işin 100de 1 ini 100 yılda yapabilecekler mi.asla ve kat'a!!insanlık O ZATLA itminana ermiştir.medeniyet kendinin %25ini ONA kadar ve %25ini Onun devrinde ve kalan %50 i de onun vaz ettiği kanunlarla ancak tamamlayabilmiştir.bugunun cahiliye insanlarına yazıklar olsun.nefslerine hevalarına tapanlara da!!!

  YanıtlaSil
 7. Yazar tarihi bazı tespitler yapmış, kimisi doğru kimisi tam olarak doğru değil çarpıtma.

  Bence güzden kaçan o dönemin yaşadığımız "modern kölelik" döneminden çok daha farklı özelliklere sahip olmasıdır. Muhammed'in bu kadar kölesi olduğu dönemde diğer mübadillerinin ne kadar kölesi vardı bir de onu araştırırsanız sevinirim.

  Ayrıca Muhammed'e köle olmakla diğerlerine köle olmak arasındaki farkı anlamak için kendisini babası almaya gelmişken Muhammed'in yanında kalmayı tercih eden Zeyd bin Harise'e bakmak yeterlidir.

  Yine islam modern anlamda bir özgürlük teklif etmez. Zira bu özgürlük anlayışı gerçekte bir yanılsamadır.

  Zira siz Muhammed'den aldıkları nefesle pratik ortaya koyanlara hayran hayran bakıp "ilkel" komünistler diyorsunuz.

  YanıtlaSil
 8. en son komünist diyen arkadaşı tebrik ediyorum. liberal ateist olmaz. yada bütün ateistler sosyalisttir degilmi. burjuva sınıfından ateist olmaz degilmi. sadece işçi sınıfında ateist çıkar...

  kafa tam müslim kafası. ne bekliyoruz ki. kafada bilgiden eser dahi yok. olsa zaten saçmaladıgını farkedip utanırdı.

  tüh rezil yaftacı adam seni.

  YanıtlaSil
 9. HZ MUHHAMED HAK PEYGAMBERDİR
  BUNUN EN BUYUK MUCİZESİ KURANDIR
  VE KURAN GELECEKTE BASEDİYOR
  GEÇMIŞİN HİÇ BİLİNMEYEN TARAFLARINI SANKI TELEVİZYONDAN BAKAR GİBİ TARİHİ ANLATIYOR
  DUNYANIN ŞEKLINDEN SİSTEMİNDE BUGUNUN TEKNOLOJİSİÇÖZEMIYORKEN O ZAMANLAR YAZILIYDI DAHA YENI YENI ÇÖZÜLÜYR BU KURAN AYETLERİ
  BU KURANIN AYETLERİDİR HZ MUHHAMED DEDİĞİNİZ KİŞİ KENDİ ZAMANINDA KIYAMETE KADAR NELERIN OLACAGINI SÖYLEMIŞ VE BUNU YAZDIRMIŞTIR
  ÇOĞUSU GERÇEKLEŞTI VE DAHA GERÇEKLENMESI BEKLEYEN ALAMETLER VARDIR ONLARIN ÇIKMASIDA ŞÜPHESİZDİR
  YA UZUN ANLATMAYA GEREK YOK
  PEYGAMBERIMIZ HAK PEYGAMBERDİR
  VE HAK PEYGAMBER ALLAH TARAFINDAN YÖNLENDIRILIR O NE YAPACAĞINI ZATENI ÇOK İYİ BİLİYORDUR
  BİZ ÖZEL HAYATINI YETERI KADAR BİLMİYORUZ 1400 YILDAN BERIDIR
  BİR ÇOK MILLETLER GELİP GEÇTİ
  HAYAT DEĞİŞTİ DÜŞÜNCELERDE ELBET DEĞİŞECEKTIR ARTI VE EKSİLER ÇIKACAKTIR PEYGAMBERIMZIIN HAYATINDA
  AMA SİZ HAYATINI ARAŞTIRDIGINIZ KADAR BİRDE MUCİZELERİNİ İNSANLARDAN BEKLEDIKLERINI
  VE KURMUŞ OLDUGU SİSTEM ÖZERINDEN BİRAZ ARAŞTIRMA YAPINIZ
  ONLARI NEDEN GÜREMIYORUM

  YanıtlaSil
 10. Bu ne çarpıtma böyle???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem bir kefene bile sahip olamadı.Eğer isteseydi Allah,dağları taşları altın yapardı.Ama O istemedi.Bir düşünün bakalım...Neden acaba?(!)Yoksa bunu da mı düşünemiyorsunuz??Önemli olan IQ 'nun ne kadar olduğu değil,ne kadar kullanıldığıdır.Doğru dürüst bir kfeni ya da yiyeceği olmayan biri nasıl olur da kölesi olur?Şunu da söylemek gerek ki ;böyle merhamet abidesi,tevazu sahibi biri öyle biri olmalı ki bu saydığınız insanlar O'nun kölesi olmak için can atsın...Ki öyle bir şey de yok.Bir de dönüp kendinize bakın.Siz bu kadar oldunuz da herkes ayağınıza mı geliyor?Bu çarpıtmalardan dolayı kendinizden utanmalısınız.
  NOT:Bakalım bu seferki savunmamı yayınlayacak mısın?Cesur ol...

  YanıtlaSil
 11. Kölesi olmadığının kanıtlarını getirin o zaman .

  YanıtlaSil
 12. sen olduğunun kanıtlarını getir .. gönüllülük esastı !

  YanıtlaSil
 13. "Hz. Peygamber köle azadında öncülük ederek, ömrü boyunca altmışüç köleyi hürriyetine kavuşturmuştur. Hz. Âişe'nin altmışyedi; Hz. Ebû Bekir (r.a.)'in bir çok; Hz. Abbas (r.a.)'ın yetmiş; Hz. Osman'ın muhasarada iken yirmi; Hakîm b. Hızâm'ın yüz; Abdullah b. Ömer'in bin köleyi azad ettiği nakledilir (el-Askâlânî, age., IV, 294).  Köle azadını teşvik eden çok hadisler vardır. Bunlardan bazıları: "Bir kimse mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturursa, onun her uzvuna karşılık, kendisinin bir uzvu Cehennem ateşinden kurtulur. " (Buhârî, Itk, 1; Müslim, Itk, 24). "Evlâd, babasının hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulup, satın alır da azad ederse o başka" (Müslim, Itk, 25; Ebû Dâvud, Edeb, 120; Tirmizî, Birr, 8; İbn Mâce, Edeb, 1)."

  YanıtlaSil
 14. muhammedin cariyeleri yokmuydu?cariyeden doğma birde oğlu var,bu nasıl iştir arkadaş,12 karısı yokmuydu?hergün onlarla ilişki kurmazmıydı?bütün kuran ayetleri muhammedin yatak odası için var,evlatlığının hanımıyla bile birlikte oluyor,evladı olan zeyd;bence kederden ölmüştür,resmen pskolajik eziyet,yoksa zeyd şöylemi demiştir:al babacım karım sana helal olsun,tam bir kepazelik.benimde bir evlatlığım var ve canım parçası,kalbini sök ver dese hiç düşünmem,ozaman ilerde evladımın eşiyle bende evlenebilirim,şu kepazeliğe bakın,çok yazıkki insanlar bir sapıklığın içinde vede bunu anlıyamıyacak kadar kör.

  YanıtlaSil
 15. eskimonun misyonere dediği gibi.. 'bana bunları nedenanlattın!!'

  YanıtlaSil
 16. Ben 40 yaşında ve hala bekarım. Adama gıpta etmemek elde değil; 12 hanım ve bir sürü cariye... Ben dünyaya boşuna gelmişim arkadaş.

  YanıtlaSil
 17. Zenginin malı züğürtün çenesini yorar.

  YanıtlaSil
 18. Yüzmilyonlarca müslüman ona hizmet etmek için birbirleriyle yarışırlardı eğer bizler efendimizin döneminde yaşayabilseydik,o kişiler efendimizin yardımcıları olabilmişler ne mübarek insanlar, rabbim onlara nasib etmiş (AMA siz bunu idrak edebilmenizin imkanı yok çünkü inancınız yok ve inancınız olmadığı için herşeye gereksiz açıklamalarda bulunuyorsunuz…Olaylara geniş bakın dar bakmayın,kafanızdaki tabuları bir kenara bırakmayı deneyin bizim bakış açımızdan samimi bir şekilde bakın ancak bizim gibi bakarsanız olayları bir nebze anlamaya çalışırsınız bu da yetmez dedimya inannnnnnnnnç

  YanıtlaSil
 19. dinciler neyi savunuyor anlamadım adam almış eline malını sokacak delik arıyor sizde bunun normal olduğunu düşünüyorsunuz. üvey oğlu zeyd in karısını boşadıktan sonra muhammed zeynep i karısı olarak alıp onunla yattığı kuran da yazıyor. o zaman dinci vatandaşların babaları boşadıkları karılarını rahatlıkla yapabilir dinciler boşamak istedileri karılarını babalarına versin babalarıda bi tur geçsin nede olsa boşanmışlar niye karıları ziyan olsun ki. dini bütün vatandaşlar kuranda bununla ilgili ayeti okusun sonrada ahlaktan bahsetsin oğlunun karısına itekleyen bi peygambere inanmak sadece bi müslümanın zekasıyla örtüşür ancak. yorum yazarak muhammed i savunanların karılarını babalarının yatağına sokmaya davet ediyorum. babanız mı yatakta daha iyi sizmi daha iyisiniz iş bittikten sonra eski karınıza sorun bakalım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tebrik edilesi yorum bu sanırım

   Sil
  2. Bir çok hadiste ve kuranda yazdığı gibi cariye + akraba evliliği caizdir ahzab 50 51 52 ama kulp bulmak istiyorsanız elbette o zaman akraba evliliği zararlı ama allah isterse yararlı olur, yada cariye vardı ama evi süpürüyorlardı gönüllü çalışıyorlardı. denebilir tabi. vicdanınız el verdiğine uydurun bakalım.

   Zamanına göre yazılmış ne demek? peygamber cinsel açlığını kontrol edemiyor mu? peygamber buysa mesih Adnan Oktar. son yorum çok hoş :)

   Sil
 20. Çok güzel bi yazı ve bilgili

  YanıtlaSil
 21. Bir eleman yazıyı eleştirmiş yukarıda, 'bunlar kendi istekleriyle hizmet ediyorlarmış vs'...sonra da '1000 yıllık masallara inanmaya devam edin siz' diye çıkışmış yazara :)) kafası karışmış garibin, 1000 yıl da diil yaklaşık 1500 yıllık masallara siz inanın başka hiçbir şey okuyup kafa yormadan, bir de o masallara inanmayana cahil diyin sonra, hatta olmadı kesin, biçin, bombalayın...ondan sonra müslümanlık aslında bu değil. arkadaşım bu bokları yiyenlere göre de siz müslüman değilsiniz zaten ve sayıları da sizden çok muhtemelen bunların, bakarsanız görürsünüz İslam kaç tane köklü kültürü ve eserlerini yedi bitirdi dünya üzerinde, hala da insanları cehalete,sefalete,köleliğe mahkum ediyor. Özü, amacı o diilse de insan aracılığıyla buna sebebiyet veriyor. Herşeyden önce sorumluluğunuz yaşama ve dünyaya karşıdır, o kadar ahlak sahibiyseniz önce kendinize bir çeki düzen verin,kadınlara,sizden olmayan insanlara,canlılara saygı ve sevgi duymayı öğrenin.

  YanıtlaSil

Yorumlarınızı yazarken lütfen kaba olmayın. Küfürlü, aşağılayıcı, hakaret içeren ve yazı içeriğiyle ilgili olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.